Njaga Atine Anak nalika Wongtuwane Arep Pegatan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sekar Arum - Dibaca: 172 kali

Meh kabeh pasutri (pasangan suami istri) ngrasakake yen pegatan iku bab kang paling nyiksa. Apamaneh yen pegatan nalika bale somah wis lumaku taun lan uga wis pinaringan putra. Lan bakale nyeseg banget wektu ngarepake dina-dina istimewa kayata wulan Ramadhan kang wiwit diayahi, sarta Hari Natal lan Lebaran kang bakal teka.

Tumrap saperangan wong utamane kang balewismane wis owah dadi neraka lan ajang cekcok, mula pegatan pancen sawijining kamardikan. Nanging perasaan merdeka iku pranyata ora lumaku suwe, nalika sang anak wiwit nakokake bapake utawa ibune, tatu iku bali kumat lan ati uga bali pegel ora mung tumrap si bapak utawa ibu kang disuwuni pirsa ning uga si anak.

Lan miturut pawawase penulis, sing bakale paling kaku ati sengsara (stress) jalaran saka pegatan iku pranyata dudu si bapak utawa si ibu. Ora liya ya sang anak, kahanan iki kang banjur asring dadi “alasan” tumrap pasutri kang pilih tetep ngukuhi balewismane kaya apa kesiksane balewismane.

Mula saka iku, wong tuwa tansah ngelingake putra wayahe amrih ora pegatan jalaran kang bakal dadi korban anak-anake. Iki pancen panemu klasik, nanging ana becike kita gatekake, amrih ora kaya kabanda tanpa daya. Sebab nalika balewisma dadi neraka, lan beda panemu antarane pasutri ora bisa ditutup-tutupi, mula uga anak kang dadi korban.

Pancen becike yaiku ndandani kesalahan-kesalahan kang dumadi ing balewisma iku, nanging yen panyebabe retake balewisma wis ora bisa diatasi amrih perkawinan bali utuh mula kaputusan kudu ditemtokake.Masalahe, kepriye carane golek dalan solusine kang aman, amrih bocah-bocah ora melu cilik atine lan gelem mahami kaputusane wong tuwane iku. Nadyan krasa pait lan lara banget.

Ana sawetara langkah kang diprayogakake psikiater kulawarga ing Amerika Serikat, Kathryn Amundson PhD, amrih dhampak pegatan ora nganti nglarani tembe mburine anak-anak kita. Carane:

 

Dirembug Dhisik

Dirembug dhisik niyat pegatan iku karo bocah-bocah, sadurunge hakim misahake. Dijelasake kanthi blaka, apa wae dhampak pegatan iku. Iki wigati amrih anak ora takon ing batine. “Aja-aja pegatan iki jalaran polahku.”

 

Ngyakinake

Pancen, ora akeh anak bisa mahami tegese pegatan. Mula ya kudu luwih-luwih anggone sabar amrih anak bisa mangerteni.

 

Nggatekake

Sawise anak paham, gilirane wongtuwa sing kudu kathi sabar mirengake anak-anake kandha lan komentar bab pegatan kasebut. Iki wigati amrih panjenengan bisa ndulu, apa anak-anak cukup siyap ngadhepi pegatan iku.

 

Lingkungan Anyar

Amrih anak ora diisin-isin utawa pikantuk pasemon minangka anak keluwarga broken home, wajibe wongtuwa ngupayakake swasana anyar kanggone anak. Ya lingkungan dolanan, uga sekolahe anak.

 

Aturan Anyar

Sawise bisa ngliwati patang cara ing dhuwur kanthi becik, tumindak sabanjure yaiku wiwit ngenalake anak marang aturan-aturan anyar kang muncul akibat pegatan.

 

Njaga Rasa Tresna

Sepira larane ati panjenengan akibat pegatan iku, ning aja sepisan-sepisan nularake dhendham lan gething panjenengan marang anak. Malah becike, panjenengan bisa ngarahake anak tetep nresnani bapak ibune, nadyan wis ora nglumpuk saomah maneh.

(Budiono MG)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…