Temuan Sing Nggegirisi Bab Jasad Kuna
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 41 kali

Ilmu pengetahuan, bisa mlaku kanthi apik, klawan sempurna, mesthi wae liwat panaliten sing ora rampung rampung. Conto sing paling “gres”, udakara lima nganti nem taun kepungkur, alat komunikasi arupa HP isih dadi barang sing mewah, najan mung kena nggo sms lan nelpun.

            Dina iki, HP wis ngalami penyempurnaan makaping-kaping, engga HP weton anyar wektu kuwi, dina iki wis dianggep ketinggalan jaman, jadhul, ora pantes “disuguhake dhayoh” maneh.

            Yen ndhisik batih saomah cacah pitu, mung duwe HP siji. Malah kira-kira wae, sakecamatan mung wong siji-loro sing duwe HP. Saiki piye? Halah, wong siji isa nyekel HP loro, telu, papat lan sateruse. Saking ngembyahe HP, ora wongtuwa thok sing nduweni, ning bocah cilik-cilik wae wis trampil, prigel nggunakake gadget mau.

            Kabeh mau bisa dadi kanyatan krana ora lerene para ahli yang bidhange dhewe-dhewe nganakake panaliten lan penyempurnaan. Semono ilmu pengetauan liyane bisa maju sebab anane para ahli sing tansah nggethu, penuh pengabdian uga dedikasi tinggi marang bidhang ilmu sing ditekuni.

            Tansaya modern, mesthi tansaya maju barang sing ditliti. Ora mung bidhang limu tehnologi wae, tapi bab-bab sing magepokan karo sejarah peradaban lan dina kawurine bumi saisine iki terus diselidhiki.

            Salah sijine asil panaliten ngenani “masa lalu” uripe menungsa, mapan ana Dorset, Inggris para arkeolog ngaweruhi sawijining kuburan sing diiseni 54 mayit bangsa Viking tanpa sirah, sing dijejer mening antarane sikil, tangan secara urut. Tangan manggon bageyan ndhuwur, sikil ana perangan ngisor.

            Sawise ditliti kanthi permati, patut dinuga yen jrangkong bangsa pelaut lan penjajah Inggris kuna kuwi mati merga diperjaya dening warga desa sing slamet saka pembantaiane bangsa Viking.

            Sebageyan para ahli uga ana sing ngarani, mungkin wae mayit mau ditugel sirahe luwih dhisik, nalika nganakake ritual sesembahan marang roh-roh sing diyakini bisa nglindhungi lan nylametake dheweke.

            Isih ana gandheng-cenenge karo pakaryane para arkeolog mau, ana kompleks kuburan kuna bangsa Mesir tau ditemokake mumi sing posisi sikil lan tangane ditaleni, disrimpung rosa, klawan wajah katon mrecing, ngempet rasa kelaran banget.Mungkin, sadurunge mati, mumi mau ngalami pasiksan kanthi cara dibakar utawa diracun sadurunge.

            Ngomongake bab jasad sing wis dipendhem njero lemah, penulis oleh crita saka salah sijine kuncen makam sing manggon ana wewengkon kecamatan Boyolangu. Jare kuncen mau   tau ndhudhah kuburan—merga dianggo ngubur mayit anyar—sing pethine isih wutuh tapi jrangkonge wis ora ana.

            “Jasad ilang mau“digondhol”  bangsa alus, sebab wektu isih urip biyen wong mau ambyur ana samodrane urip peteng kanthi muja jim pesugihan?” takone penulis.

            “Wah. Duka mawon. Kula mboten saged njawab,” semaure kuncen sing anggone makarya dadi “sing mbaureksa makam” krana warisan saka simbahe kuwi.

            Wasana nyumanggakake. (dawam)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa