Dredah ing Candhi Atar (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 33 kali

Begawan Durna sumela, “Lole-lole sama lola sama rante dhukneng dupa, alas dadi wana, wana dadi alas. Ngger Dursasana, wong ketemu wae durung kok njaluk dirabekne? Njur mengko yen ditam­pik piye coba? Dursasana, ngimpi iku mung kembange wong turu. Aja banget-banget anggonmu mikir, Dursasana. Sabab yen keladuk anggonmu mikir impen, ora wuru­nga ndadekake kenthir. Umpamoa ta sa­mengko cabar nyandhing Dewi Trirasa, Banjarjunut kana takkira ora kurang wano­dya kang sulistya ing warna, Dursasana.”

“Waaa mboten saged Bapa Durna. Sabab kula sampun kebacut tresna dha­teng Dewi Trirasa kalawau Bapa. Kedah rabi pokoke.”

“Mangka iki lakone dudu rabine Dursa­sana, Dur,” panyaruwene Patih Harya Su­man karo mesem.

“Yayi Prabu Duryudana, Bapa Durna miwah Paman Sengkuni. Nuwun sewu, ke­parenga rakanta ing Ngawangga

sumela atur. Yayi, Pertapan

Candhiatar punika mapan ing

sukunipun Redi Mahendra.

Manut pawartos ingkang kabekta mbok bakul sinambiwara, wekdal samangke Dewi Trirasa pasang giri patembaya. Suraosing patembaya sok sintena ingkang badhe nggarwa Dewi Trirasa syaratipun kedah saged ngasoraken sardhula ingkang bangkit tata jalma panggrahitane datan beneh manungsa. Sardhula kalawau mbo­ten sanes ugi ingon-ingonipun Dewi Tri­rasa,” ujare Narpati Basukarna.

“Kaka Prabu Ngawangga, menawi mekaten ingkang dados bebananipun Dewi Trirasa, perkawis menika sawetahipun ku­la pasrahaken dhateng Paduka Kaka Prabu Ngawangga. Kersoa Kaka Prabu Karna lumarap dhateng Candhiatar minangka duta saking Ngastina, saperlu mupu  giri patembaya. Kelajenganipun enggal ka­dhaupna Dewi Trirasa kalawan Dhimas Dursasana.”

“Inggih ta, Yayi Prabu, jer menika sam­pun dados kewajiban saha prasetya ra­kanta ing Ngawangga bilih kula sagah nindakaken dhawuh menapa kemawon saking ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Ingkang sedaya kalawau kula lampahi mboten sanes kejawi namung kangge kuncaraning asma paduka Yayi Prabu Duryudana miwah kawibawaning Praja Ngastina.”

“Dhahat kasinggihan Kaka Prabu Nga­wang­ga, ndadosaken bombonging manah kula. Malah dinten samangke ugi kula nyuwun tulung mring Kaka Prabu Ngawangga tindak ing Candhiatar nglamar Dewi Trirasa murih enggal kasembadan pamothahipun Yayi Dursasana menika,” dhawuh pangandikane Prabu Duryudana.

“Sendika ngestokaken dhawuh, Yayi Prabu. Dhawuh menika ingkang kula teng­ga. Yayi, kalilanana pun kakang madal pasilan nganthi kadang Kurawa lumawat mring Candhiatar,” Adipati Karna banjur lumengser saka dhatulaya Praja Ngastina.

Pasewakan banjur kabubarake. Patih Harya Suman ngawe…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa