Dredah ing Candhi Atar (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 78 kali

Begawan Durna sumela, “Lole-lole sama lola sama rante dhukneng dupa, alas dadi wana, wana dadi alas. Ngger Dursasana, wong ketemu wae durung kok njaluk dirabekne? Njur mengko yen ditam­pik piye coba? Dursasana, ngimpi iku mung kembange wong turu. Aja banget-banget anggonmu mikir, Dursasana. Sabab yen keladuk anggonmu mikir impen, ora wuru­nga ndadekake kenthir. Umpamoa ta sa­mengko cabar nyandhing Dewi Trirasa, Banjarjunut kana takkira ora kurang wano­dya kang sulistya ing warna, Dursasana.”

“Waaa mboten saged Bapa Durna. Sabab kula sampun kebacut tresna dha­teng Dewi Trirasa kalawau Bapa. Kedah rabi pokoke.”

“Mangka iki lakone dudu rabine Dursa­sana, Dur,” panyaruwene Patih Harya Su­man karo mesem.

“Yayi Prabu Duryudana, Bapa Durna miwah Paman Sengkuni. Nuwun sewu, ke­parenga rakanta ing Ngawangga

sumela atur. Yayi, Pertapan

Candhiatar punika mapan ing

sukunipun Redi Mahendra.

Manut pawartos ingkang kabekta mbok bakul sinambiwara, wekdal samangke Dewi Trirasa pasang giri patembaya. Suraosing patembaya sok sintena ingkang badhe nggarwa Dewi Trirasa syaratipun kedah saged ngasoraken sardhula ingkang bangkit tata jalma panggrahitane datan beneh manungsa. Sardhula kalawau mbo­ten sanes ugi ingon-ingonipun Dewi Tri­rasa,” ujare Narpati Basukarna.

“Kaka Prabu Ngawangga, menawi mekaten ingkang dados bebananipun Dewi Trirasa, perkawis menika sawetahipun ku­la pasrahaken dhateng Paduka Kaka Prabu Ngawangga. Kersoa Kaka Prabu Karna lumarap dhateng Candhiatar minangka duta saking Ngastina, saperlu mupu  giri patembaya. Kelajenganipun enggal ka­dhaupna Dewi Trirasa kalawan Dhimas Dursasana.”

“Inggih ta, Yayi Prabu, jer menika sam­pun dados kewajiban saha prasetya ra­kanta ing Ngawangga bilih kula sagah nindakaken dhawuh menapa kemawon saking ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Ingkang sedaya kalawau kula lampahi mboten sanes kejawi namung kangge kuncaraning asma paduka Yayi Prabu Duryudana miwah kawibawaning Praja Ngastina.”

“Dhahat kasinggihan Kaka Prabu Nga­wang­ga, ndadosaken bombonging manah kula. Malah dinten samangke ugi kula nyuwun tulung mring Kaka Prabu Ngawangga tindak ing Candhiatar nglamar Dewi Trirasa murih enggal kasembadan pamothahipun Yayi Dursasana menika,” dhawuh pangandikane Prabu Duryudana.

“Sendika ngestokaken dhawuh, Yayi Prabu. Dhawuh menika ingkang kula teng­ga. Yayi, kalilanana pun kakang madal pasilan nganthi kadang Kurawa lumawat mring Candhiatar,” Adipati Karna banjur lumengser saka dhatulaya Praja Ngastina.

Pasewakan banjur kabubarake. Patih Harya Suman ngawe…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng