Ibu Guru Ayu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 250 kali

Guru ora tetep alias GTT sing lagi nem wulan ngasta iku asmane  Bu Ayu Sekar-wulani. Jumbuh karo arane, Bu Ayu pancen nduweni pasuryan kang ayu milangoni kawimbu­han manis. Kathik ya ora larang esem. Mulang mata pelajaran Matematika. Biyasane mate­matika mono piwulang sing ora disenengi dening saperangan gedhe murid. Nanging ing ta­ngane  Bu Ayu, siswa-siswane ketuju prana karo carane mu­lang. Murid wadon seneng merga bu guru sabar lan tlaten anggone  mulang.  Dene murid lanang kejaba seneng karo sabar lan tlatene Bu Ayu, uga kesengsem karo eseme kang pait madu.

“Ngger,  Darsilo cah bagus. Awakmu isih semlenget ngono,  mosok ya tetep arep mlebu sekolah?” pita­kone ibune Darsilo.

“Inggih Bu, kula badhe mlebet.”

“Ambok ora usah dhisik ta. Sesuk wae yen wis mari tenan,” ibune  menggak, awit Darsilo  durung  waras tenan saka anggone lara typus.

“Masalahipun wonten pelajaran ma­tematika. Menawi mboten tumut, saged ketinggalan lho, Bu,” jawabe Darsilo.

Ibune manthuk-manthuk. Batine, al­hamdulillah anakku saiki sregep tenan.  Hem, pranyata bisa tumama olehku nggo­lekake syarat menyang wong tuwa saka gunung lima.  Ibune ora duwe pikiran rena-rena geneya kok Darsilo sing kulinane kesed iku malik grembyang sregep sekolah.

Jam pitu pas pelajaran diwiwiti, bocah-bocah  padha ngantri salaman karo Bu Ayu.

“Lho Dar, awakmu mau kaya wis sa­laman?”

“Dereng, Bu,” Darsilo salaman karo ngaras epek-epek.

“Sik ta, awakmu kaya rada panas?”

“Inggih, Bu.”

“Kowe kuwi lara apa?’

“Kenging gejala typus.”

“Kok ora ijin wae.”

“Mangke mawon, jam ka-tiga kula tak ijin.”

“Ngapa ndadak ngenteni jam katelu? Menawa lara, ijin ora mlebu ora masalah lho, Dar.”

“Mboten menapa-menapa, Bu.”

Bu Ayu ngrasa ana kang aneh. Lha wong ijin lara wae kok ndadak ngenteni jam katelu barang, enek apa? Ana pitakon sanjeroning dhadha.

Sawise ngabsen siswa-siswane,  Bu Ayu arep nandha tangani  jurnal ngajar. Mbukak jadwal, jam ketelu mata pelajaran kesenian. Gurune Pak Ronggo. Mak tratab, ana geter ing telenging jiwa. Bali nglalela lelakon  sewulan  kepungkur  ing pesisir Konang.

“Ngapa kok durung karep nikah, yus­wane Pak Ronggo rak ya wis akeh?’

“Bu Wulan, umurku pancen wis mateng kanggo omah-omah. Nanging kepriye ya…” priya iku ora nerusne guneme.

“Kepriye pripun, Pak Ronggo?”

“Bu Wulan, adhiku wolu. Aku  tinakdir minangka anak………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…