Kembang Ora Mung Endah Sinawang Nanging Uga Bisa Kanggo Tamba (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 315 kali

Kembang buntut kucing

Kembang buntut kucing (Acalypha hispida Burm F) wernane abang mbranang lan nglen­thar. Tanduran iki subur ing hawa adhem, lan ing donyaning pencak silat kembang iki dadi andelan kanggo ngen­dhegake perdarahan (mutah getih). Ca­rane; kembang buntut kucing 25-30 gram ditambah godhong pule sing isih enom lan kencur sacuwil banjur digodhog nganggo banyu 1 gelas. Yen wis adhem bisa diunjuk.

Kanggo obat cacing. Carane; kem­bang buntut kucing watara 10-20 gram digodhog nganggo banyu 1 gelas nganti umob. Yen wis adhem bisa ditambahi gula utawa madu, banjur diparingake ma­­rang keng putra kang cacingen. Se­mono uga kanggo bocah kang kaserang disentri bisa ditambahi kunir sacuwil.

 

Kembang teratai

Kembang teratai (Nelumbium nelum­bo Druce) mujudake tanduran banyu. Godhonge amba ringih-ringih kaya ngam­bang ing ndhuwur banyu. Kemba­nge semu jambon lan ana sing putih mem­plak. Kanggo sing gerah watuk rah, bisa mundhut oyod (rimpang) teratai. Sawise dikumbah resik, nuli dijus utawa dipipis. Usahakake nganti kebak sagelas lan dibaleni nganti 3-5 dina.

Kanggo putra kang mimisen, irunge bisa ditetesi banyu rimpang kasebut.

Mungguh sing gerah jantung utawa lever bisa diusadani kanthi nyiapake rim­pang lan kembange 100 gram, katam­bah­ake rimpang alang-alang kehe 50 gram. Sawise dikumbah resik banjur dirajang cilik-cilik lan digodhog nganggo banyu 500 cc.Diumobake nganti kari separo. Yen wis adhem nuli disaring lan diunjuk kaping pindho wayah esuk lan sore sawise dhahar.

Kanggo kang darah tinggi bisa mun­dhut isi teratai 10 gram lan anakan teratai (bung) 15 gram nuli digodhog nganggo banyu 350 cc diumobake nganti kari 200 cc. Sawise disaring banjur diunjuk esuk lan sore, dibaleni nganti 3 ndina.

Blimbing wuluh

Blimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) wis ora asing maneh mungguhing ibu-ibu. Wohe cilik-cilik mung sadriji. Rasane kecut banget nanging sedhep yen kang­go mbumboni sayur mangut. Malah uba rampe pawon awujud dandang, kenceng lan kendhil sing digawe saka tembaga (sayang) yen wernane wis besem (ku­sem) bisa nggilap maneh yen diasahi nganggo awu lan blimbing wuluh.

Wit blimbing wuluh getas. Dhuwure bisa nganti 5-6 meter. Yen mangsa uwoh jan ndhemenake. Prsasat wit saka bong­gol nganti pucuke kagubel kembang lan wohe kang ndadi.

Blimbing wuluh nduweni kasiyat anti­peretik uga ekspektoran alias bisa kang­go nambani lelara watuk, sariawan lan gangguwan gorokan. Carane: mundhut kembang lan wohe udakara 1 gegem, banyu ½ gelas ditambah gula batu sa­cukupe. Kembang lan woh blimbing dipi­pis nganti watara banjur ditambah banyu lan gula batu. Sawise disaring bisa diun­juk. Diambali esuk lan sore, cukup 1-2 sendhok makan.

Kanggo kang lagi gerah darah tinggi ora usah was sumelang. Mundhut oyod, klikane dalah godhong lan kembange. Sa­wise dikumbah resik nuli dipipis lan disaring lan ditambah banyu mateng ½ gelas. Diunjuk wayah esuk lan sore kira-kira ¼ gelas utawa 50-60 cc.

 

Kembang sangitan

Kembang sangitan (Sambucus Java­nica Reinw) wite bisa dhuwur nganti 3-4 meter. Godhonge ijo royo-royo, lan pang-pange nyrekakah. Kembange du­munung ing pucuk pang. Wernane putih memper kembang klobis (kol). Kem­bang iki nduweni kasiyat kanggo nglan­carake pipis, ngepesake abuh akibat saka pe­nyakit ginjel lan beri-beri.

Kanggo sing lara abuh bisa mundhut otod kembang sangitan kang wis diga­ringake kira-kira 40-60 gram. Nuli digo­dhog nganggo banyu 3 gelas nganti umob, yen kari sagelas banjur dientas. Racikan iki diunjuk esuk lan sore.

Rikala jaman penjajahan sadurunge ana apotek, kembang sangitan dipercaya bisa kanggo nyarasake lara rubela. Kan­thi nggodhog oyod lan kembang sangitan sacukupe. Digodhog nganggo banyu 6-8 liter, banyu iki bisa kanggo siram pen­dhak esuk lan sore.

 

Kembang putri malu

Mesthine para maos PS wis padha pirsa tanduran sing siji iki. Bisa tinemu ing sadengah panggonan. Thukule ndhe­prok mrembet sandhuwure lemah. Yen kesenggol godhonge gage-gage nutup lan sawatara wektu bakal mbukak ma­neh. Semono uga yen wis wayah sore. Putri malu (Mimosa Pudica Linn) ing ne­gara Cina karan Han xiu Cao. Tanduran iki nduweni eri kang landhep.

Putri malu wiwit jaman kuna biyen dipercaya bisa kanggo ngusadani penya­kit insomnia (angel turu), panas dhuwur, herpes lan cacinge.

Carane gampang banget. Racikan pu­tri malu kang awujud kembang, go­dhong lan oyode watara 40-70 gram digodhog nganggo banyu 3 gelas. Yen wis umob nuli disaring lan di unjuk esuk sore.

Kanggo radhang kulit utawa herpes, racikan kasebut dipipis nganti alus lan kanggo borehan pener ing panggonan sing lara.

 

Kembang sepatu

Jaman cilikan biyen, menawa ora bi­sa tuku semir sepatu cukup migunakake kembang sepatu kanggo nyemir. Sepatu cukup digosok karo kembang sepatu wis mesthi dadi gilap. Kuwi krana saweneh­ing lenga kang kinandhut ing makuthane kembang sepatu.

Jebul kembang kang adate kanggo dadah kasebut uga nduweni kasiyat mring kasarasan. Bisa kanggo nambani lelara watuk utawa bronkhitis. Carane; mundhut kembang sepatu sing isih se­ger kehe 2-3 iji, lan banyu adhem rong gelas.Sawise dikumbah banjur dipipis nganti lembut lan disaring. Ditambahi uyah sacukupe lan banyu rong gelas. Sa­wise iku diwadhahi ing botol beling. Bisa diunjuk kanggo 3 dina wayah esuk lan sore. Kareben luwih enak lan seger bisa ditambahi madu. Ngunjuke kudu ajeg supaya enggal saras. Sebab pe­nyakit wa­tuk yen ora enggal diusadani bisa-bisa dadi TBC kang bisa nular. Nuwun. *

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng