Respati Lair (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 244 kali

Prabu Jakapuring samapta mundhut wiji, tanpa nggatekake ature Resi Srita kalamun ing kono ana kang jaga. Kocapa, nalika Jakapuring anggrayang wiji, datan mangerti sangkaning bilahi dumadakan ana sawenehe gandarwa  gedhe dhuwur nyaut anggane. Prabu Jakapuring kakempit ana tangan  kering saengga ora bisa obah. Nanging dheweke bisa mbudi daya uwal kanthi ngetog kadigdayan, awit gandarwa iku

wus katon kawujudane saengga sang prabu bisa sumurup sapa sejatine  kang gendhak sikara. Prabu Jakapuring ngipatake pamithinge gandarwa saengga lolos saka pamrawasa.

“Jagad dewa bathara. Tan ngira babar pisan, teka iki ana kawujudan ngregemeng gedhe dhuwur tur dhiwut-dhiwut. Yen ora kleru kowe bangsaning gendruwo. Ayo ngakuwa sapa aranmu?”

“Ik ik e lhadalah. Yoh, aku iki bang-saning gandarwa, aranku Satrutapa. Kowe sapa kumawani njupuk wiji kang dadi sengkeranku hem!?”

“Aku narendra Gilingaya ya Medhang Gili, aranku Prabu Her Yuwana Rudra ya Prabu Jakapuring.”

“Sugih kendel bandha wani kowe Jakapuring, dene ora ana dhawuh saka dewa kathik kumawani nyidra wiji kang dakreksa. Yen kena dakpra-yogakake, mara baliya menyang ne-garamu kana, aja kok bacutake ang-gonmu ngganggu gawe pakaryanku ngreksa wiji samene ambane iki.”

“Aku ora bakal mundur. Wiji iki dakjaluk sarana aris, yen ora entuk nedya dakpeksa sarana kekuwatan.”

“We lha ora kena ginawe becik uwong iki. Heh Jakapuring, apa wus kandel kulitmu dene wani-wanine adu arep kalawan aku kang njaga wiji?”

“Dudu watake Jakapuring mundur sajangkah mung saperlu murungake sedyaku. Nadyan dedegmu gedhe angungkuli, nanging aku ora blereng nyawang rupamu kang nggegirisi.”

“Kecandhak sabetake perbatang kelakon sumyur kuwandamu!”

Awas Prabu Jakapuring, tinubruk dening gandarwa Satrutapa sigra den endhani. Satrutapa saya riwut anggone tumandang, karana cuwa dene panu­bruke mlesed. Nubruk manengen endha mangiwa, nubruk ngiwa endha ma­nengen. Prabu Jakapuring maspa­dak­­-ake solah bawane gandarwa kang regemeng-regemeng kaya gubug mlaku. Satrutapa mencereng mripate, ju­mangkah nglangkahi Prabu Jakapuring kang mendhak anyingkiri trajange gan­darwa. Wola-wali panubruke gandarwa tansah mlesed. Kepara………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng