Respati Lair (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 204 kali

Prabu Jakapuring samapta mundhut wiji, tanpa nggatekake ature Resi Srita kalamun ing kono ana kang jaga. Kocapa, nalika Jakapuring anggrayang wiji, datan mangerti sangkaning bilahi dumadakan ana sawenehe gandarwa  gedhe dhuwur nyaut anggane. Prabu Jakapuring kakempit ana tangan  kering saengga ora bisa obah. Nanging dheweke bisa mbudi daya uwal kanthi ngetog kadigdayan, awit gandarwa iku

wus katon kawujudane saengga sang prabu bisa sumurup sapa sejatine  kang gendhak sikara. Prabu Jakapuring ngipatake pamithinge gandarwa saengga lolos saka pamrawasa.

“Jagad dewa bathara. Tan ngira babar pisan, teka iki ana kawujudan ngregemeng gedhe dhuwur tur dhiwut-dhiwut. Yen ora kleru kowe bangsaning gendruwo. Ayo ngakuwa sapa aranmu?”

“Ik ik e lhadalah. Yoh, aku iki bang-saning gandarwa, aranku Satrutapa. Kowe sapa kumawani njupuk wiji kang dadi sengkeranku hem!?”

“Aku narendra Gilingaya ya Medhang Gili, aranku Prabu Her Yuwana Rudra ya Prabu Jakapuring.”

“Sugih kendel bandha wani kowe Jakapuring, dene ora ana dhawuh saka dewa kathik kumawani nyidra wiji kang dakreksa. Yen kena dakpra-yogakake, mara baliya menyang ne-garamu kana, aja kok bacutake ang-gonmu ngganggu gawe pakaryanku ngreksa wiji samene ambane iki.”

“Aku ora bakal mundur. Wiji iki dakjaluk sarana aris, yen ora entuk nedya dakpeksa sarana kekuwatan.”

“We lha ora kena ginawe becik uwong iki. Heh Jakapuring, apa wus kandel kulitmu dene wani-wanine adu arep kalawan aku kang njaga wiji?”

“Dudu watake Jakapuring mundur sajangkah mung saperlu murungake sedyaku. Nadyan dedegmu gedhe angungkuli, nanging aku ora blereng nyawang rupamu kang nggegirisi.”

“Kecandhak sabetake perbatang kelakon sumyur kuwandamu!”

Awas Prabu Jakapuring, tinubruk dening gandarwa Satrutapa sigra den endhani. Satrutapa saya riwut anggone tumandang, karana cuwa dene panu­bruke mlesed. Nubruk manengen endha mangiwa, nubruk ngiwa endha ma­nengen. Prabu Jakapuring maspa­dak­­-ake solah bawane gandarwa kang regemeng-regemeng kaya gubug mlaku. Satrutapa mencereng mripate, ju­mangkah nglangkahi Prabu Jakapuring kang mendhak anyingkiri trajange gan­darwa. Wola-wali panubruke gandarwa tansah mlesed. Kepara………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale