Respati Lair (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 61 kali

Prabu Jakapuring samapta mundhut wiji, tanpa nggatekake ature Resi Srita kalamun ing kono ana kang jaga. Kocapa, nalika Jakapuring anggrayang wiji, datan mangerti sangkaning bilahi dumadakan ana sawenehe gandarwa  gedhe dhuwur nyaut anggane. Prabu Jakapuring kakempit ana tangan  kering saengga ora bisa obah. Nanging dheweke bisa mbudi daya uwal kanthi ngetog kadigdayan, awit gandarwa iku

wus katon kawujudane saengga sang prabu bisa sumurup sapa sejatine  kang gendhak sikara. Prabu Jakapuring ngipatake pamithinge gandarwa saengga lolos saka pamrawasa.

“Jagad dewa bathara. Tan ngira babar pisan, teka iki ana kawujudan ngregemeng gedhe dhuwur tur dhiwut-dhiwut. Yen ora kleru kowe bangsaning gendruwo. Ayo ngakuwa sapa aranmu?”

“Ik ik e lhadalah. Yoh, aku iki bang-saning gandarwa, aranku Satrutapa. Kowe sapa kumawani njupuk wiji kang dadi sengkeranku hem!?”

“Aku narendra Gilingaya ya Medhang Gili, aranku Prabu Her Yuwana Rudra ya Prabu Jakapuring.”

“Sugih kendel bandha wani kowe Jakapuring, dene ora ana dhawuh saka dewa kathik kumawani nyidra wiji kang dakreksa. Yen kena dakpra-yogakake, mara baliya menyang ne-garamu kana, aja kok bacutake ang-gonmu ngganggu gawe pakaryanku ngreksa wiji samene ambane iki.”

“Aku ora bakal mundur. Wiji iki dakjaluk sarana aris, yen ora entuk nedya dakpeksa sarana kekuwatan.”

“We lha ora kena ginawe becik uwong iki. Heh Jakapuring, apa wus kandel kulitmu dene wani-wanine adu arep kalawan aku kang njaga wiji?”

“Dudu watake Jakapuring mundur sajangkah mung saperlu murungake sedyaku. Nadyan dedegmu gedhe angungkuli, nanging aku ora blereng nyawang rupamu kang nggegirisi.”

“Kecandhak sabetake perbatang kelakon sumyur kuwandamu!”

Awas Prabu Jakapuring, tinubruk dening gandarwa Satrutapa sigra den endhani. Satrutapa saya riwut anggone tumandang, karana cuwa dene panu­bruke mlesed. Nubruk manengen endha mangiwa, nubruk ngiwa endha ma­nengen. Prabu Jakapuring maspa­dak­­-ake solah bawane gandarwa kang regemeng-regemeng kaya gubug mlaku. Satrutapa mencereng mripate, ju­mangkah nglangkahi Prabu Jakapuring kang mendhak anyingkiri trajange gan­darwa. Wola-wali panubruke gandarwa tansah mlesed. Kepara………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih