Gendruwo Kariman
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 470 kali

 

Wong ditinggal telung ndina wae kok sedhihmu ka-ya arep taktinggal salawase ta, Ndhuk. “

“Lha mengko yen Mbah Kung ora ana, sapa sing ngre­ngeng-ngrengengi lan ndo­ngengi aku yen arep turu?”

“Mbah putri rak bisa nggenteni rengeng- rengeng ta ya? Wis aja mecucu ngono iku! Mengko taktukokne bo­neka pandha neng Wonokro­mo.”

Pak Sudarma sing arep me­nyang Surabaya saperlu makili klompencapir desane melu diklat nandur sengon, merlokake nglipur Prastiwi, putune wadon sing kawit umur limang taun melu dhe­weke. Tanpa mbah kakunge, kaya ana kang ilang sing di­rasaake bocah sing saiki umur sangang taun iku. Ngancik jam sanga bengi wis dadi pakulinane Pak Su­darma miwiti ndongeng ngenani jaman Jepang lan diterusake nyekar dhan­dhang­gula semut ireng.

“Ndang turu Ndhuk, sesuk neng se­kolahan ben aja ngantuk,” Bu Poniti, simbah putrine, ngerih- erih weruh putu­ne sing isih mentholong nyawang cecak ing plangitan.

“Ora bisa turu, Mbah, lha ora ana sing ngrengeng-ngrengengi,” kandhane Pras­tiwi lirih.

“Ya wis kene takrengeng-rengengi.”

Bu Poniti nuli ngepuk-ngepuk gegere Prastiwi sinambi sesingiran eling pati. Singir reriptanane Wali Sanga kang salah siji gatrane muni:

Tumpakane kreta Jawa

Rodha papat rupa manungsa

Panggonane ing njero guwa

Tanpa bantal tanpa klasa

Obat nyamuk ya ora ana

Nyimak surasane ukara iku, Prastiwi malah rumangsa wedi ora bisa turu, nganti simbah putrine sare sakwise nun­tasake singirane. Sauntara suwara ko­dhok pating ceblung ing blumbang mburi omah sing kebak banyu sakwise kegru­jug udan awan mau. Swasana kasebut gawe Prastiwi tambah kancilen.

Swara kenthongan pos kamling di­thuthuk kaping rolas, tengara wis ngan­cik tengah wengi. Dumadakan angin sumribit…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale