Gendruwo Kariman
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 520 kali

 

Wong ditinggal telung ndina wae kok sedhihmu ka-ya arep taktinggal salawase ta, Ndhuk. “

“Lha mengko yen Mbah Kung ora ana, sapa sing ngre­ngeng-ngrengengi lan ndo­ngengi aku yen arep turu?”

“Mbah putri rak bisa nggenteni rengeng- rengeng ta ya? Wis aja mecucu ngono iku! Mengko taktukokne bo­neka pandha neng Wonokro­mo.”

Pak Sudarma sing arep me­nyang Surabaya saperlu makili klompencapir desane melu diklat nandur sengon, merlokake nglipur Prastiwi, putune wadon sing kawit umur limang taun melu dhe­weke. Tanpa mbah kakunge, kaya ana kang ilang sing di­rasaake bocah sing saiki umur sangang taun iku. Ngancik jam sanga bengi wis dadi pakulinane Pak Su­darma miwiti ndongeng ngenani jaman Jepang lan diterusake nyekar dhan­dhang­gula semut ireng.

“Ndang turu Ndhuk, sesuk neng se­kolahan ben aja ngantuk,” Bu Poniti, simbah putrine, ngerih- erih weruh putu­ne sing isih mentholong nyawang cecak ing plangitan.

“Ora bisa turu, Mbah, lha ora ana sing ngrengeng-ngrengengi,” kandhane Pras­tiwi lirih.

“Ya wis kene takrengeng-rengengi.”

Bu Poniti nuli ngepuk-ngepuk gegere Prastiwi sinambi sesingiran eling pati. Singir reriptanane Wali Sanga kang salah siji gatrane muni:

Tumpakane kreta Jawa

Rodha papat rupa manungsa

Panggonane ing njero guwa

Tanpa bantal tanpa klasa

Obat nyamuk ya ora ana

Nyimak surasane ukara iku, Prastiwi malah rumangsa wedi ora bisa turu, nganti simbah putrine sare sakwise nun­tasake singirane. Sauntara suwara ko­dhok pating ceblung ing blumbang mburi omah sing kebak banyu sakwise kegru­jug udan awan mau. Swasana kasebut gawe Prastiwi tambah kancilen.

Swara kenthongan pos kamling di­thuthuk kaping rolas, tengara wis ngan­cik tengah wengi. Dumadakan angin sumribit…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng