Lodan saka Segara Kidul (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 77 kali

Ning, ora ana alane yen aku golek sisik melik prakara gedhong nyalawadi ing alas Kalibatur kuwi,” ucape Setya­wan sawise warta rajapati sing ditonton ing televisi mungkur.

“Sampeyan arep tindak Tulunga­gung?”

“Iya, wis suwe aku ora nlusuri kasus. Awak krasa lungkrah, bosen, pikiran ke­thul.”

“Kapan sampeyan tindak Tulunga­gung?”

“Saiki uga.”

“Yen ngono apa sing perlu dakcepak­ake kanggo keperluwanmu, Mas? Nitih mobil apa ngebis?”

“Ora usah nyepakne apa-apa, aku dak­ngebis wae. Mbokmenawa aku meng­ko bengi ora mulih, bisa-bisa te­kaku nganti parak esuk. Oh iya, aku pe­sen marang kowe.”

“Bab apa, Mas?”

“Zepri kae sejatine jroning bebaya, nyawane kaancam, awit dheweke wis ngerti wewadi isen-isene gedhong sing mentas diparani. Wong-wong ing ge­dhong iku, mbuh sejatine komplotan apa, mesthi isih nggoleki Zepri kanggo di­bungkem cangkeme. Mula sambungana   dheweke amrih nikelake kawaspadan.”

“Iya, Mas.”

Esuk kuwi Setyawan sida budhal me­nyang Tulungagung. Kemuning paham  gregete kangmase misanan iku ginugah sawise krungu critane Zepri. Tumrap Se­tyawan, nglarah sawijine prakara, uta­mane kasus sing nyalawadi, njalari se­mangat uripe bali makantar-kantar. Dhe­weke ora ngrewes nadyan ragad  anggo­ne golek sisik melik kuwi metu saka kan­thonge dhewe. Sebab, butuhe mung kang­go kamareman batin. Ana rasa mongkog yen kasil ngudhari misterine tin­dak kadurjanan, nadyan terkadhang  kudu totohan nyawa.

Pancen Setyawan sok disraya klien mbongkar pra­kara nyalawadi. Saka pakaryan mau dheweke en­tuk bayaran gedhe. Sok ngonowa ora kabeh or­dher ditampani. Yen seki­rane ora sreg karo atine, Setyawan ora wigah-wigih nulak arepa diiming-imingi opah puluhan yuta. Kang­gone Setyawan pakaryane minangka dhetektif ora mung saderma kanggo golek dhuwit, sing luwih wigati saka iku bisa mbi­yantu aparat jejeging adil mikut durjanane sing asli.

Yen kangmase nganti mudhun dhewe, Kemuning yakin kasus sing bakal  di­larah kuwi ora baen-baen. Kemuning wis niteni, nalu­rine Setyawan ing baba­gan tindak kadurjanan  lan­dhep banget. Dheweke bi­sa nitik endi prakara sing katone lumrah-lumrah wae nanging se­jatine nggembol wewadi gedhe, sarta prakara sing katone nggegirisi nanging sejatine mung kasus cilik. Lan sing luwih  baku, Kemuning seneng yen kangmase  tansah nduweni semangat urip.

Watara jam loro awan bis patas  Ha­rapan Jaya sing ditumpaki saka Bungur­asih lumebu Terminal Gayatri. Mudhun saka bis, Setyawan terus………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih