Lodan saka Segara Kidul (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 477 kali

Ning, ora ana alane yen aku golek sisik melik prakara gedhong nyalawadi ing alas Kalibatur kuwi,” ucape Setya­wan sawise warta rajapati sing ditonton ing televisi mungkur.

“Sampeyan arep tindak Tulunga­gung?”

“Iya, wis suwe aku ora nlusuri kasus. Awak krasa lungkrah, bosen, pikiran ke­thul.”

“Kapan sampeyan tindak Tulunga­gung?”

“Saiki uga.”

“Yen ngono apa sing perlu dakcepak­ake kanggo keperluwanmu, Mas? Nitih mobil apa ngebis?”

“Ora usah nyepakne apa-apa, aku dak­ngebis wae. Mbokmenawa aku meng­ko bengi ora mulih, bisa-bisa te­kaku nganti parak esuk. Oh iya, aku pe­sen marang kowe.”

“Bab apa, Mas?”

“Zepri kae sejatine jroning bebaya, nyawane kaancam, awit dheweke wis ngerti wewadi isen-isene gedhong sing mentas diparani. Wong-wong ing ge­dhong iku, mbuh sejatine komplotan apa, mesthi isih nggoleki Zepri kanggo di­bungkem cangkeme. Mula sambungana   dheweke amrih nikelake kawaspadan.”

“Iya, Mas.”

Esuk kuwi Setyawan sida budhal me­nyang Tulungagung. Kemuning paham  gregete kangmase misanan iku ginugah sawise krungu critane Zepri. Tumrap Se­tyawan, nglarah sawijine prakara, uta­mane kasus sing nyalawadi, njalari se­mangat uripe bali makantar-kantar. Dhe­weke ora ngrewes nadyan ragad  anggo­ne golek sisik melik kuwi metu saka kan­thonge dhewe. Sebab, butuhe mung kang­go kamareman batin. Ana rasa mongkog yen kasil ngudhari misterine tin­dak kadurjanan, nadyan terkadhang  kudu totohan nyawa.

Pancen Setyawan sok disraya klien mbongkar pra­kara nyalawadi. Saka pakaryan mau dheweke en­tuk bayaran gedhe. Sok ngonowa ora kabeh or­dher ditampani. Yen seki­rane ora sreg karo atine, Setyawan ora wigah-wigih nulak arepa diiming-imingi opah puluhan yuta. Kang­gone Setyawan pakaryane minangka dhetektif ora mung saderma kanggo golek dhuwit, sing luwih wigati saka iku bisa mbi­yantu aparat jejeging adil mikut durjanane sing asli.

Yen kangmase nganti mudhun dhewe, Kemuning yakin kasus sing bakal  di­larah kuwi ora baen-baen. Kemuning wis niteni, nalu­rine Setyawan ing baba­gan tindak kadurjanan  lan­dhep banget. Dheweke bi­sa nitik endi prakara sing katone lumrah-lumrah wae nanging se­jatine nggembol wewadi gedhe, sarta prakara sing katone nggegirisi nanging sejatine mung kasus cilik. Lan sing luwih  baku, Kemuning seneng yen kangmase  tansah nduweni semangat urip.

Watara jam loro awan bis patas  Ha­rapan Jaya sing ditumpaki saka Bungur­asih lumebu Terminal Gayatri. Mudhun saka bis, Setyawan terus………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale