Lodan saka Segara Kidul (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 634 kali

Ning, ora ana alane yen aku golek sisik melik prakara gedhong nyalawadi ing alas Kalibatur kuwi,” ucape Setya­wan sawise warta rajapati sing ditonton ing televisi mungkur.

“Sampeyan arep tindak Tulunga­gung?”

“Iya, wis suwe aku ora nlusuri kasus. Awak krasa lungkrah, bosen, pikiran ke­thul.”

“Kapan sampeyan tindak Tulunga­gung?”

“Saiki uga.”

“Yen ngono apa sing perlu dakcepak­ake kanggo keperluwanmu, Mas? Nitih mobil apa ngebis?”

“Ora usah nyepakne apa-apa, aku dak­ngebis wae. Mbokmenawa aku meng­ko bengi ora mulih, bisa-bisa te­kaku nganti parak esuk. Oh iya, aku pe­sen marang kowe.”

“Bab apa, Mas?”

“Zepri kae sejatine jroning bebaya, nyawane kaancam, awit dheweke wis ngerti wewadi isen-isene gedhong sing mentas diparani. Wong-wong ing ge­dhong iku, mbuh sejatine komplotan apa, mesthi isih nggoleki Zepri kanggo di­bungkem cangkeme. Mula sambungana   dheweke amrih nikelake kawaspadan.”

“Iya, Mas.”

Esuk kuwi Setyawan sida budhal me­nyang Tulungagung. Kemuning paham  gregete kangmase misanan iku ginugah sawise krungu critane Zepri. Tumrap Se­tyawan, nglarah sawijine prakara, uta­mane kasus sing nyalawadi, njalari se­mangat uripe bali makantar-kantar. Dhe­weke ora ngrewes nadyan ragad  anggo­ne golek sisik melik kuwi metu saka kan­thonge dhewe. Sebab, butuhe mung kang­go kamareman batin. Ana rasa mongkog yen kasil ngudhari misterine tin­dak kadurjanan, nadyan terkadhang  kudu totohan nyawa.

Pancen Setyawan sok disraya klien mbongkar pra­kara nyalawadi. Saka pakaryan mau dheweke en­tuk bayaran gedhe. Sok ngonowa ora kabeh or­dher ditampani. Yen seki­rane ora sreg karo atine, Setyawan ora wigah-wigih nulak arepa diiming-imingi opah puluhan yuta. Kang­gone Setyawan pakaryane minangka dhetektif ora mung saderma kanggo golek dhuwit, sing luwih wigati saka iku bisa mbi­yantu aparat jejeging adil mikut durjanane sing asli.

Yen kangmase nganti mudhun dhewe, Kemuning yakin kasus sing bakal  di­larah kuwi ora baen-baen. Kemuning wis niteni, nalu­rine Setyawan ing baba­gan tindak kadurjanan  lan­dhep banget. Dheweke bi­sa nitik endi prakara sing katone lumrah-lumrah wae nanging se­jatine nggembol wewadi gedhe, sarta prakara sing katone nggegirisi nanging sejatine mung kasus cilik. Lan sing luwih  baku, Kemuning seneng yen kangmase  tansah nduweni semangat urip.

Watara jam loro awan bis patas  Ha­rapan Jaya sing ditumpaki saka Bungur­asih lumebu Terminal Gayatri. Mudhun saka bis, Setyawan terus………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng