Kidung Perenging Dieng (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 673 kali

Dieng Abad VII Masehi.

Hawane adhem njekut. Sesawangan remeng-remeng kinemulan pedhut ampak-ampak. Alas jembar ngilak-ilak dikebaki wit-witan lan gegrum-bulan rungkut. Dieng kang gumelar gilar-gilar pindhane garis cakrawala kang tanpa pagut. Tlaga Warna kang gonta-ganti werna agawe ati kepencut. Candhi Dieng dadi seksi bisu lumakuning jaman. Kawah Si Kidang, Si Kendhang lan Sileri kumelun kukuse. Dieng jaman semana, endahe ngelam-lami ati. Prasasat luwih rupa kurang candra kanggo nggambarake. Tan ana tetembungan kang pantes rinumpa-ka. Ana kang kandha lamun Dieng mono kahyangan kang gumelar ing ngarcapada.

Dieng kebawah paprentahan Kraton Mataram Kuna. Rikala Sri Maha Prabu Rake Panangkaran ngembat pusaraning adil, ing perenging Dieng tinemu grombolan brandhal lan kecu kang dipandhegani dening Rojeng Garung. Dedege gedhe dhuwur, pakulitan ireng thuntheng, rambut gimbal, jenggote sekepel sisih, mripat mencorong merbawani. Mataun-taun Rojeng Garung ngimpun golongan ireng sing karem nguja kesenengan sarta kemareman.

Golonganing brandhal, begal, kecu, maling, lan rampog mau dening Rojeng Garung kaimpun dadi siji kanthi aran grombolan Gagak Ireng. Pakaryane grombolan Gagak Ireng  dipantha-pantha adhedhasar kabisane dhewe-dhewe. Wilayah kanggo laku colong jupuk uga diedum, pamrihe  supaya ora rebutan mangsa sing tun-dhone njalari congkrah. Yen wis en-tuk-entukan, saben andhahan wajib aweh pisungsung marang Rojeng Ga-rung. Mundhak dina saya numpuk akeh bandha-bandhu asile laku culika grombolan Gagak Ireng. Rojeng Ga-rung marem weruh tandang grayange andhahane kang nyata mitayani.

“Rojeng Pati, Sodrun, Gundhul, Kawak, Kocil, lan kanca-kancaku ka-beh, padha sregepa anggonmu ma-karya ndingkik limpene liyan. Wong apes iku kinodrat dadi pangane bra-macorah. Yen emoh ngulungake ban-dhane, aja wigah-wigih patenana wae. Taksawang saya akeh bandha kang nglumpuk neng susuhe ge-rombolan Gagak Ireng kene. Yen wis cukup akeh, kowe kabeh dak-ajak mikir piye bisane nggayuh urip sing luwih mulya,” kandhane Rojeng Garung.

“Arep kepengin nggayuh apa maneh, Kang? Kabeh kesenengan ing donya iki wis bisa kita regem,” wangsulane Rojeng Pati, wakile Rojeng Garung ngesuhi grombolan Gagak Ireng.

“Apa wong urip iku mung butuh bandha, mas picis, lan rajabrana?”

“Kuwi kabeh kebutuhan pokok. Tanpa bandha donya, urip rasane sepa kaya banyu ilang anyepe, kaya geni ilang urube.”

“Omonganmu kaya wong wina-sis wae! Ning pancene bener kan-dhamu  Rojeng Pati. Yen wong urip kuwi wis kecukupan bandha donya, mula kudu…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng