Kidung Perenging Dieng (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 442 kali

Dieng Abad VII Masehi.

Hawane adhem njekut. Sesawangan remeng-remeng kinemulan pedhut ampak-ampak. Alas jembar ngilak-ilak dikebaki wit-witan lan gegrum-bulan rungkut. Dieng kang gumelar gilar-gilar pindhane garis cakrawala kang tanpa pagut. Tlaga Warna kang gonta-ganti werna agawe ati kepencut. Candhi Dieng dadi seksi bisu lumakuning jaman. Kawah Si Kidang, Si Kendhang lan Sileri kumelun kukuse. Dieng jaman semana, endahe ngelam-lami ati. Prasasat luwih rupa kurang candra kanggo nggambarake. Tan ana tetembungan kang pantes rinumpa-ka. Ana kang kandha lamun Dieng mono kahyangan kang gumelar ing ngarcapada.

Dieng kebawah paprentahan Kraton Mataram Kuna. Rikala Sri Maha Prabu Rake Panangkaran ngembat pusaraning adil, ing perenging Dieng tinemu grombolan brandhal lan kecu kang dipandhegani dening Rojeng Garung. Dedege gedhe dhuwur, pakulitan ireng thuntheng, rambut gimbal, jenggote sekepel sisih, mripat mencorong merbawani. Mataun-taun Rojeng Garung ngimpun golongan ireng sing karem nguja kesenengan sarta kemareman.

Golonganing brandhal, begal, kecu, maling, lan rampog mau dening Rojeng Garung kaimpun dadi siji kanthi aran grombolan Gagak Ireng. Pakaryane grombolan Gagak Ireng  dipantha-pantha adhedhasar kabisane dhewe-dhewe. Wilayah kanggo laku colong jupuk uga diedum, pamrihe  supaya ora rebutan mangsa sing tun-dhone njalari congkrah. Yen wis en-tuk-entukan, saben andhahan wajib aweh pisungsung marang Rojeng Ga-rung. Mundhak dina saya numpuk akeh bandha-bandhu asile laku culika grombolan Gagak Ireng. Rojeng Ga-rung marem weruh tandang grayange andhahane kang nyata mitayani.

“Rojeng Pati, Sodrun, Gundhul, Kawak, Kocil, lan kanca-kancaku ka-beh, padha sregepa anggonmu ma-karya ndingkik limpene liyan. Wong apes iku kinodrat dadi pangane bra-macorah. Yen emoh ngulungake ban-dhane, aja wigah-wigih patenana wae. Taksawang saya akeh bandha kang nglumpuk neng susuhe ge-rombolan Gagak Ireng kene. Yen wis cukup akeh, kowe kabeh dak-ajak mikir piye bisane nggayuh urip sing luwih mulya,” kandhane Rojeng Garung.

“Arep kepengin nggayuh apa maneh, Kang? Kabeh kesenengan ing donya iki wis bisa kita regem,” wangsulane Rojeng Pati, wakile Rojeng Garung ngesuhi grombolan Gagak Ireng.

“Apa wong urip iku mung butuh bandha, mas picis, lan rajabrana?”

“Kuwi kabeh kebutuhan pokok. Tanpa bandha donya, urip rasane sepa kaya banyu ilang anyepe, kaya geni ilang urube.”

“Omonganmu kaya wong wina-sis wae! Ning pancene bener kan-dhamu  Rojeng Pati. Yen wong urip kuwi wis kecukupan bandha donya, mula kudu…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale