Dynand Fariz, Paraga Ing Suwalike JFC
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 201 kali

Wiwitane Disepelekake, Saiki Banjir Pangalembana Lan Nugraha

Saben taun Kutha Jember ajeg ditekani wisatawan kang kepengin nonton Jember Fashion Carnaval (JFC). Kaya pa­datan saben taun, JFC taun iki digelar wiwit tanggal 7 tumekaning 12 Agustus 2018.

Maneka kagiyatan digelar ing JFC iki. Wiwit pembukaan JFC International Event (7 Agustus); Pets Carnival (karnaval kewan, 8 Agustus); JFC International Conference (9 Agustus); JFC International Exhibition (9–12 Agustus), JFC Kids Carnival (katnaval bocah 10 Agustus);  JFC Rhythm Artwear Carnival (11 Agustus), lan Wonderful Archipelago Carnival Indonesia (WACI, 12 Agustus).

JFC wis 17 taun iki secara rutin digelar, lan merga ana even iki, Kutha Jember sing sakawit sepi lan ora kocap, kejaba mung kondhang minangka papan tetanen mbako, dadi luwih regeng. Saben JFC digelar, wisatawan padha teka ngebaki Jember. Kepara saiki JFC wis dadi panutan kutha-kutha liya ing Nusantara kanggo tiru-tiru nggelar karnaval sairip. Umpa­mane Medan Fashion Carnival, Banyuwangi Etno Carnival, Solo Batik Carnival, lsp.

Nadyan kutha siji lan liyane du­we ciri mligi, ananging secara umum, konsepe padha karo JFC. Yakuwi karnaval fashion ing ndal­an. Dene sandhangan sing dipa­merake ora sabaene penganggo saben dina, ananging rancangan sing muyeg, sairip dhadhak merak reyog.  Bares wae, durung tau ana konsep pa­ragaan busana neng ndalan lan sandha­ngane kaya mangkono sadurunge JFC.

Dynand Fariz, priya iki kang dadi konseptore JFC mesisan dadi perancang busana-busana sing dipamerake. Dynand melu tampil ing kantor Kementrian Pari­wisata (Kemenpar) Jakarta, nalika pe­luncuran JFC 2018 durung suwe iki. Dhe­weke dikanthi sawetara peragawati modhele sing arep nganggo busana rancangane ing JFC. “Taun iki JFC ngangkat tema Asia light (cahya Asia),” ujare alumnus IKIP Surabaya (saiki Universitas Negeri Surabaya/Unesa) iki.

Jumbuh karo jenenge, mula JFC bakal nampilake desain busana adhedhasar gaya etnik maneka nagara ing Asia. Ora “ke­mon­colen” yen JFC ngangkat tema Asia, jalaran JFC saiki wis dikenal ing manca nagara. Katitik saka tekane para wisa­tawan manca ing JFC saben taune. Apa maneh JFC saiki wis ditetepake minangka kalender pariwisata nasional. Dynand Fariz dhewe prasasat ora tau duwe wektu senggang, awit ana wae pihak kang ngun­dang dheweke gegayutan karo donyaning rancang busana utawa karnaval. Umpamane wae, dheweke uga didhapuk dadi kurator ing Banyuwangi Ethno Carnival kang digelar tanggal 28 - 29 Juli 2018. Sadurunge kuwi dheweke uga diundang ing karnaval kang digelar ing Medan, Kutai Kartanegara, lan Solo kanggo mamerake asil karyane.

Nanging saumpamane Dynand ora “keblowok” ing donya rancang busana, mbok menawa wae dalan uripe ora kaya saiki. Malah, bisa uga JFC lan karnaval-karnaval sairip ing sadhengah kutha ing Nusantara ora tau ana. Dynand wiwit cilik duwe gegayuhan dadi insinyur utawa dokter. Nanging sairing karo umure sing ngancik diwasa, cita-cita mau ora maneh nggegubel pikirane. Dheweke malah kepengin dadi guru, sa­wijining profesi sing luhur lan ge­dhe lelabuhane marang generasi bangsa.

Mula dheweke banjur mlebu IKIP Su­rabaya, lan kuliahe diragadi dening bea­siswa. Dynand milih jurusan senirupa, lan sawise lulus dheweke ditampa dadi dosen senirupa ing IKIP Surabaya. Donya busana wiwit dikenal sawise Dynand entuk bea­siswa ing sekolah Esmod, Jakarta. Nalika blajar busana iki, naluri desainere wiwit kagugah, lan dheweke ngatonake yen pancen duwe bakat ing babagan iki. Mula sawise lulus, dheweke entuk beasiswa training teacher (guru pelatih) ing Esmod Prancis taun 1999.

Sawise bali saka Prancis, Dynand bali ngajar lan ngedegake omah mode House of Dynand Fariz. Ing kene dheweke wiwit duwe angen-angen gawe peragaan bu­sana kang spektakuler, ora kaya padatan. Mula dheweke banjur ngedegake komu­nitas JFC.

 

Dianggep Cengkah

Nanging sajake Dynand ora gampang mujudake gegayuhane mau. Kejaba ora ana sing gelem nyengkuyung, uga akeh pihak kang ora sarujuk karo kekarepane. Sawetara pihak ana sing nganggep idene Dynand kuwi mung melu budaya nyaba kang ora trep karo adat wetanan. Malah uga ana sing ngarani Dynand bakal ngru­sak mentale bocah lan remaja Jember.

Karnaval mung kari seminggu dige­lar, saweneh ang­gota legislatif ing Jember njaluk supaya Dynand mbatalake rencanane mau amarga bakal nuwuhake polemik. Nanging wis kadhung, persiapan wis mateng. Mung kari nunggu dinane wae. Ora mungkin maneh dibatalake, saengga Dynand nekat nggelar JFC sing wiwitan.

Jebule JFC ditampa becik dening masyarakat. Kabeh layang kabar padha mertakake, lire iki kegiyatan sing apik lan sukses. Kasuksesan iki tansaya gawe te­kad gilige Dynand kanggo nggelar JFC ing taun-taun candhake. Para sponsor lan pihak-pihak liya sing kepengin nyengku­yung acarane padha teka kaya mbanyu mili. Malah Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Jember wekasane uga melu nyeng­kuyung, lan ndadekake JFC minangka kalender wisata ing Kabupaten Jember.

Presiden Joko Widodo lan Ibu Iriana uga merlokake tindak menyang Jember kanggo mirsani JFC. Wiwit taun kepungkur JFC sinengkakake ing kalender wisata nasional Indonesia. Mesthi wae iki mu­judake pangalembana tanpa upama kanggone Dynand. Ning suwalike, dhe­weke rumangsa katantang kanggo luwih ngundhakake maneh kualitas JFC saengga pancen pantes dadi kalender wisata nasional.

Saka dedikasine mau, Dynand antuk kaprecayan saka maneka pihak. Um­pamane, dheweke dipasrahi ngrancang busanane Miss Indonesia, Elvira Devina­mira nalika ambyur ing ajang Miss Universe ke-63. Ora percuma Dynand dipilih, amarga busana rancangane sing diwenehi jeneng “Chronicle of Borobudur” antuk penghargaan minangka kostum nasional paling apik. Sawise kuwi, sukses mbaka sukses klakon kagayuh dening Dynand.

Busana rancangane aran “Tale of Tiger Crown” entuk penghargaan kostum nasional paling apik ing ajang Miss International 2014 ing Jepang, “Warrior of Princess of Borneo” entuk penghargaan ing Miss Supranational 2014 di Polandia.

Racake busana rancangane Dynand antepe lumayan abot. Malah ana sing nganti 25 kilogram, amarga rinenggan maneka asesoris kang ora sithik gung­gunge. Supaya rerenggan mau katon me­kar, kudu diwenehi balungan saka pring utawa kayu. Kanggone model utawa pe­ragawati sing menganggo, busana mangkono mau bisa nguras tenagane. Apa maneh ing JFC iki para model kudu ma­mer­­ake busanane saurute dalan ora kurang saka 3,5 kilometer dohe. Bisa dibayangake kaya ngapa rekasane, apa maneh yen digelar ing wayah srengenge manjer ing dhuwur sirah.

Nanging mamerake busana ing JFC kanggone Intan Ayundavira, sawijining model asal Jember, dadi pengalaman sing nyenengake. Ora maido yen kenya iki tan­sah ora tau absen dadi peserta JFC saben taune. “Aku wis melu JFC suwene 17 taun. Wiwit biyen isih SMP,” ujare Intan, nalika acara peluncuran JFC ing kantor Kemen­par, Jakarta. Intan dalah model cacah sa­nga liyane ing kalodhangan kuwi ma­mer­ake busana sing arep dienggo ing JFC 2018.

Intan ngaku ngalami dhewe nalika JFC isih durung populer ing wiwitane biyen. Nalika dheweke lan para kancane nuduh­ake atraksi, penonton ora malah keplok tangan tandha seneng, nanging malah diece. Dynand dhewe diidoni dening saweneh penonton. Bab sing mangkene iki, ujare Intan, ora ndadekake dheweke mutung. Kepara ibu sing tau ngangsu kawruh ing Esmond Jakarta iki katantang supaya bisa tampil luwih apik maneh.

Wekasane, pancen legi ing mburi sing dirasakake sawise ngicipi pait ing wiwi­tane. Sairing karo tansaya moncere JFC, dheweke melu entuk kalodhangan keliling mancanagara kanggo mamerake busana-busana JFC. Kang paling njangget ing pangeling-elinge, yakuwi pengalamane melu jambore internasional ing London, Inggris taun 2007. Ing kono dheweke bisa sapatemon karo para desainer lan mode saka saindenging donya lan ijol kawruh.

Ing acara peluncuran JFC kuwi, Menteri Pariwisata, Arief Yahya kandha, Kutha Jember saiki wis dadi kutha karnaval tingkat nasional. “Aku wis ora sumelang maneh, JFC taun iki mesthi bakal apik,” ujare marang para juru warta. Karana JFC iki bakal dadi magnet tumrap wisatawan neneka ing Jember, Bupati Jember, Faida uga bakal nggelar acara panyengkuyung JFC. Umpamane bakal ana 2.000 becak lan 1.000 rombong (gerobak) bakal panganan kang direngga melu karnaval.

Busana-busana Asia kang dadi inspirasi rancangan busana JFC 2018 iki antara liya busana Ottoman (Turki), Kujang (Nusan­tara), Thailand, Korea, Jepang, lan India.

(Raras CH)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng