Mlaku Mundur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 93 kali

Mlaku Mundur

 

JALARAN pepenginanku dadi PNS sarta ketemu menteri ora kena disayuti, dhek tanggal 21 Juli 1986 aku nekad budhal menyang Jakarta kanthi mlaku mundur. Olehku mlaku dakwiwiti saka makame Bung Karno ing Bendogerit, Blitar, lan takpungkasi ing makame Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta.

Nempuh dalan kang adohe watara 1500 kilometer, nalika semana aku mbutuhake wektu 52 dina kanthi rute: Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Magetan, Karanganyar, Sala, Boyolali, Salatiga, Semarang, Kendal, Temanggung,Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Bogor, lan Jakarta.

Pas dina ulang taunku ka-24 tanggal 8 September 1986, lakuku tekan Cianjur. Dhek semana aku ora oleh nerusake laku liwat Puncak merga dina candhake, Minggu, biyasane macet. Untung sadurunge aku wis entuk informasi yen Kapol­sek Cugenang asale saka Tulungagung. Mula kanthi nuduhake KTP aku matur marang pulisi sing nglarang yen bengi iku aku arep ulang taun neng daleme Pak Paidjan. Pungkasane ora mung diidini, aku malah dikawal anggota Polres Cianjur tekan Polsek Cugenang.

Dina candhake aku nekad mlaku mundur liwat sela-selane kendharaan sing macet, sapa ngerti ana dalan ketemu pejabat pusat sing kebeneran dolan menyang Puncak. Ndilalah tenan, aku ketemu karo Pak D. Iskandar, ngakune Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidhenan. Dheweke maringi kartu nama karo kandha, “Mampira nyang Istana Presidhen!”

Bareng ngliwati Istana Cipanas aku mandheg. Sawise sing jaga regol daksodhori kartu namane Pak D. Iskandar aku banjur dikeparengake mlebu. Sadurunge  ditampa Kepala Rumah Tangga Kepresidhenan aku diutus salin klambi. Sareh­ne mung nggawa kaos, aku banjur diparingi klambi bathik sing ana logone “Istana Presiden”. Yen ing Istana Bogor akeh kidange, yen ing Istana Cipanas akeh merak kang diumbar urip bebas.

Mlebu Bogor isih esuk, watara jam 8-an. Kebeneran sopir-sopir angkot padha nglumpuk, mbuh nglumpuke krana arep apa. Sing cetha mlakuku tumuju Istana Bogor wetku iku dikawal dening puluhan angkot. Sing ora bisa daklalekake nganti seprene, sopir-sopir mau padha urunan kanggo nyangoni aku.

Pas dina ka-51 aku tekan Makam Bung Hatta, lan nginep sewengi ana kono. Esuke lagi mlaku mundur tumuju Istana Merdeka, Jakarta. Sali­yane bisa mlebu Istana Merdeka, aku uga bisa ketemu Menpora Abdul Gafur, Mendikbud Fuad Hasan, lan Mensos Nani Sudarsono. Saka Men­pora pikantuk “hadiah” sepeda balap merk Jepang. Saka Mensos sangu Rp. 250.000 lan saka Mendikbud sali­yane “memo” uga tiket Jakarta-Surabaya.

Ya jalaran nggremet mundur kasebut aku banjur diangkat dadi PNS lan dibenum ing SDN Pangungkalak, Kecamatan Pucang­laban, Kabupaten Tu­lungagung nganti se­prene.

Budiono SPd-TulungagungNdhas Wedhus Dilas

 

Nalika isih nom biyen aku seneng masak ndhas wedhus. Merga sekolahane anakku saben taun, utawa mbeneri riyaya kurban, ajeg mbeleh wedhus. Ndhase dijakuk digawa mulih, tekan ngomah banjur takmasak. Senajan rada rekasa masake nanging ana kabagyan dhewe yen anggonku ngolahi dialembana wong sak omah. Dikropok, digodhog, diirisi lan digodhog maneh nembe dibumboni. 

 Rewangku weruh aku utheg masak ndhas wedhus banjur alok, “Bu, kok mboten dilas mawon?”

“Wong ndhas wedhus kok dilas,” wangsulanku karo kudu ngguyu.

 “Nggih Bu, teng nggen kula ngrika wingenane ngantos antri nggene tukang las. Setunggal ndhas kalih dasa ewu, saged resik kantun nggodhog kalih mbumboni.”

 Wo, lagi ruh iki aku yen ngropok ndhas wedhus nganggo las barang. Apa tumon, ndhas kok dilas.

Umi Harini-Bandar, Jombang

 Aman

 

Para pensiunan, klebu aku, nyicil ayem bareng ana kabar menawa pamarentah bakal dum-dum  THR  (tunjangan hari raya) Juni 2018. Luwih-luwih aku sakanca sing ndhisik oleh predikat “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.”

Alhamdulillah, Selasa tanggal 5 Juni 2018, THR taktampa. Daktambahi dhuwit sisa lunga kaji, THR mau dakenggo tuku ban motor ngarep mburi, aki lan rante. Ditumpaki krasa sreeng....kepenak. Omahku sing wis lawas ora mambu cet banjur dakpupuri, dadi nalika anak putu ngumpul temboke katon resik.

Kancaku sing asmana Pak Basir,  wektu njupuk THR takbonceng motor sing mentas taksalini bane, nggleser tumuju BTPN Wonosobo. Pak Basir nganggo sragam obar-abir, kaos kaki lan jaket dhoreng kaya tentara, bet-e ana tulisane pulisi, kaose ana tulisane PP-TNI-AU, dene clanane jean.

“Pakaianmu kok obar-abir kaya ngono, Pak?” clulukku.

“Pakaian obar-abir iki rak awake dheweke njur aman, ben diarani pensiunan angkatan bersenjata. Supaya yen nggawa dhuwit akeh setan ora doya dhemit ora ndulit”.

Kontan wae sing padha antri njupuk THR padha ngguyu.Apa tumon, nganggo pakaian obar-abir supaya aman nggawa THR. Ning pancen tumrapku lan kanca-kanca pen­siunan, THR sing taktampa mau jan aji temenan.

Gatot Purwadi-Sapuran

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…