Respati Lair (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 49 kali

Sang Hyang Jagad Girinata ngajak pirembugan Bathara Narada supaya anggone gawe

putusan ora tumpang suh, temah bisa adil kang rinasa dening kang lagi nandhang

pepeteng. Sejatine Bathara Narada dhewe tansah ngenteni dhawuhe Bathara

Guru anggone nedya paring putusan kanthi adil lan wicaksana.

“Kakang Narada, bab Nini Srihatni ingkang nyidham Pelem Pretangga

Jiwa saha woh Payasa ulun parengaken, awit punika panyuwunipun jabang bayi ingkang wonten kandhutan. Menawi saking pamanggihipun Kakang Narada kadi pundi?”

“Sae menika, Adhi Guru, malah kedah dipun pinangkani. Awit Srihatni punika putrinipun Prabu Sri Maha Punggung, kamangka Sri Maha Punggung punika panjalmaning Kaki Wisnu, inggih putra paduka. Kanthi ngaten sampun cetha bilih Srihatni punika klebet wayah paduka, Adhi Guru.”

“Lajeng sinten ingkang maringaken pelem menika dhateng Kandhihawan  kalamun ingkang badhe matur mboya perlu ngadhep ulun, Kakang?”

“Prayogi  Adhi Guru dhawuh dhateng ingkang putra pun Bathara Indra.”

“Kanthi mekaten ulun minangkani panyuwunipun Prabu Kandhihawan.”

“Lha inggih prayogi. Mila kedah mekaten, nama sampurna. Lajeng wonten satunggal malih ingkang dereng kaparingan sabda paduka, Adhi Guru, inggih punika anggenipun Prabu Kandhihawan minta pitulungan dhateng Bathara Gana. Dipunpinangkani, malah Bathara Gana ngiras sowan nedya nyuwun pangkat.”

“Enggeh, Kakang. Prayogi putra ulun Bathara Gana kaparingan pangkat angratoni arga.”

“Prayogi sanget, Adhi Guru.”

“Dene perkawis ngunduraken mengsah saking negari Samaskuta, sampun dados kesagahanipun Bathara Gana, ulun kantun paring pangestu.”

“Inggih, Adhi Guru, prayogi sanget menika.”

“Heh Indra.”

“Nuwun wonten dhawuh timbalan, Rama Pukulun.”

“Jeneng kita methukana sowane  Kandhihawan sarta Bathara Gana. Ora perlu ketemu ulun, cukup jeneng kita paring kanugrahan marang Prabu Kandhihawan wujud Pelem Pretangga Jiwa lan Payasa. Iki paringna. Jeneng kita uga paringa dhawuh marang Bathara Gana kang wose ulun paring pangkat supaya angratoni arga.”

“Nuwun dhateng sendika, kapareng madal pasilan, nedya mrepegi lampahipun Adhi Bathara Gana miwah Kaki Prabu Kandhihawan.”

“Sing prayitna ngati-ati”.

Pasewakan kabubarake. Bathara Guru kondur mring Purantara. Bathara Indra lumengser nedya daya-daya mrepegi Bathara Gana lan Prabu Kandhihawan. Kasusul lumengsere Bathara Narada, Bathara Sambo sarta Bathara Brama.

Kocapa, lakune Bathara Gana anganthi Prabu Kandhihawan kang nedya sowan Bathara Guru, tekan sukuning Arga Dumilah cinegat dening……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…