Misteri Siluman Asu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 110 kali

Gedhong sungsun telu kuwi katon medeni yen disawang, apamaneh wayah bengi kaya ngene iki. Temboke wis padha lumuten, cete kusem wernane. Jendhela lan lawange kebak klamat kalamangga, dene plafone kanggo susuhe lawa. Ambune ruwangan apeg nduleg irung, ketambahan hawane atis gawe githok mrinding.

Robert sing ngadeg ing ruwangan lantai siji kumudu ora betah karo ambune telek lawa. Weteng muneg-muneg, cangkem mungkug-mungkug. Dheweke kepengin enggal metu, nanging dipenggak dening Draco.

“Wolung taun kepungkur gedhong iki penginepan sing rame, tamune sasat ora tau sepi,” ujare Kanzaki sing minangka warga dhaerah kono. “Nanging saploke ana kedadeyan nggregirisi kuwi, paklikku wis ora tau ngurusi usaha penginepan iki maneh.”

“Kedadeyan nggregirisi apa kuwi?” pitakone Draco.

“Nalika semana dumadi kobongan neng ruwang dhahar lantai loro, penyebabe saka bocore tabung gas kanggo ngangeti panganan,” sambunge pemudha sing umure watara nem likur taun kuwi. “Wektu kuwi ngespasi jadwal mangan bengi, kurban sing tiwas merga kebetheng geni nganti  wong pitulas.”

“Ooh, dadi Mister Sakazuki sing duwe gedhong iki paklikmu ta?”  Robert nrambul.

“Bener, Mas. Nanging paklikku mau wis tinggal donya limang wulan kepungkur merga gerah kanker paru-paru.”

“Kedadeyan mistis apa sing asring kelakon ing gedhong kene sawise mataun-taun ora dirumat?”  Draco penasaran.

Kanzaki banjur crita yen saben uwong sing kebener liwat kiwa tengene gedhong njenggarang iku ing wanci surup mesthi mambu ganda sedhepe masakan sing nyogrok irung. Nanging nglanjak tengah wengi ambu masakan mirasa iku ilang, ganti keprungu swara sesambat njaluk tulung binarung pating grobyage meja numpleg lan pecahe piring sarta gelas pating krompyang. Kaya-kaya nuduhake kahanan sing lagi panik.  Nanging ora cetha saka ngendi asale swara-swara aneh mau.

Saka sakabehing kedadeyan mistis ing njero gedhong kuwi, miturut Kanzaki, ngatone siluman asu sing paling kawentar.

“Piye maksude siluman asu kuwi?” pangoyake Draco.

Kanzaki banjur njlentrehake yen biyene Mister Sakazuki ngingu asu minangka klangenan. Sakazuki tresna banget marang asune, mula anggone ngopeni uga kanthi gemati. Nanging embuh piye mula bukane kok kewan kuwi munggah menyang ruwang mangan lantai loro nalika kobongan dumadi. Tundhone asu ules ireng iku katut kebetheng asep lan geni engga dadi lan tiwase. Sabubare kedadeyan nggregirisi kuwi bangkene asu ingon-ingon tinemu pereng.

 Ujaring kandha, rohe asu iku isih klambrangan. Kadhangkala keprungu pambaunge sing mengkirigake wulu githok, nanging wujude ora katon. Ana maneh warga sing kandha menawa tau weruh asu kanthi awake kebak geni pencolodan ing omah angker kuwi.

 Sawise antuk keterangan saka Kanzaki, Robert enggal ngetokake………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…