Lodan saka Segara Kidul (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 76 kali

Wancine isih esuk. Lurung kembar mujur ngalor kuwi durung pati reja dening slira-slirine kendharaan. Mang­ka awan sithik wae lurung iku dadi dalan paling sibuk ing Surabaya lor awit pancen akses tumuju Pasar Turi, pusat grosir paling gedhe sa-Indonesia iring we­tan. Bis kota rute Bungurasih-Jemba­tan Merah katon regunuk-regunuk saka arah kidul. Lakune remben lan ajeg nju­puk jalur kiwa. Sedhela-sedhela man­dheg saperlu nyangking utawa ngudhun­ake penumpang.

Priya umuran 30 taun mudhun saka lawang mburi. Tangan tengene dipon­dhong. Perban sing mbuntel epek-epeke ngembes getih. Klambi rupa putih   gu­pak lemah ing kana-kene. Rambut awut-awutan, mripate abang. Mudhun saka bis, priya iku jumangkah sempoyongan  tumuju wewangunan cakrik lawas,  wa­ta­ra 20 meter saka pucuke gang.  Lam­bene ngeses-ngeses ngampet rasa pe­rih.

Tekan sangarepe omah sing dituju, dadakan panyawange pating klepyur.  Re­kane arep ngranggeh bel, nanging ka­se­lak njlungup nubruk lawang. Krungu swara gumebrug, kenya manis rambut sapundhak njranthal saka njero ruwang tamu. Kaget nyumurupi ana wong tiba ing ngarep lawang. 

Tanpa rikuh cekat-ceket dilawani mle­bu ruwang tamu banjur dilungguhake kursi. Dicomne teh anget saka dispenser.  Gelas ditampani tangan kiwa banjur di­sruput. Sirah kumepyar. Lodhong isi pa­nganan disurung nyedhak. Tanpa isan-isin priya kuwi njupuk siji banjur diem­plok nyomak-nyamuk. Klebon  teh anget lan roti bolu loro, awake krasa luwih bre­gas.

“Apa bener iki kantor Biro Dhetektif Se­tyawan?”

“Bener.”

“Awakmu  sapa?”

“Aku asistene Dhetektif Setyawan, jenengku Ke­muning. Lha sampeyan sa­pa? Tanganmu kuwi ke­neng apa?”

“Apa  Dhetektif Setya­wan ana? Aku bakal crita apa sing mentas dakalami  marang dheweke.”

“Ana. Kae wonge neng loteng.”

Kemuning banjur nge­terake wong lanang kuwi munggah………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…