Bedhah Pajang (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 47 kali

“Aja padha kesusu tumindak,” Sultan Adiwijaya menggak. “Wruhanira Kakang Patih, Gusti Allah wis nakdirake menawa mbe­suke Mataram bakal dadi negara gedhe. Sapa sing bisa nyandhet takdiring Pe­ngeran, Kakang?”

Kabeh padha meneng lan tumung­kul.

Ing Pajang ana saweneh mantri bu­pati aran Tumenggung Mayang. Dhe­weke isih kapernah sedulur ipene Sena­pati. Tumenggung Mayang duwe putra kang bagus rupane, aran Raden Pabe­lan. Emane sanadyan pekik warnane, nanging watake Raden Pabelan thuk­mis. Dhemen laku sedheng, ngrentengi wanita sarta ngganggu bojone liyan. Pituture ramane babar pisan ora dipaelu. Kepara Pabelan kumawani ngesir se­karing kedhaton Pajang. Kepilut ba­gusing rupa, putrine Sultan Adiwijaya wekasan nglanggati kekarepane Raden Pabelan.

Wanci wengi Raden Pabelan man­jing kaputren kanthi dhedhemitan. Le­lorone banjur lelumban ing samodraning asmara nganti tutug. Pakartine Raden Pabelan dikonangi abdi keputren, mula banjur dadi atur ana ngarsane Sultan Adi­wijaya. Kanjeng Sultan duka banget. Nuli nimbali tamtama loro aran Wirakerti lan Suratanu supaya ngrangket lan mrajaya maling aguna kang nerak suba sita kuwi. Nalika Wirakerti nglacak menyang kapu­tren, Raden Pabelan isih cekelan tangan karo sang putri ing njero tilam sari.

Wirakerti mbengoki saka njaba, “Thole Pabelan, aja wedi, enggal metuwa. Ayo dakkanthi sowan Kanjeng Sinuwun. La­mun ana dukane Sinuwun, aku kang bakal nanggung. Ora-orane yen kowe nganti dipidana.”

Raden Pabelan bisa kabujuk metu saka kaputren. Nanging ing njaba dheweke di­cegat prajurit andhahane Wirakerti lan Suratanu. Raden Pabela banjur dikrocok gegaman engga tiwas. Jisime Raden Pa­belan kang tatu arang kranjang diuncalake menyang Kali Laweyan. Sanadyan Raden Pabelan wis mati, nanging Sultan Adiwi­jaya durung marem. Tumenggung Mayang ditimbali ngadhep. Dheweke didukani ja­laran dianggep ora bisa nggulawenthah anak. Minangka paukuman, Tumenggung Mayang bakal diselong menyang Sema­rang. Budhale ditutake prajurit akeh su­paya ora mlayu. Dene Nyai Tumenggung Mayang lan kulawargane ora kena melu, kudu tetep keri ana Pajang.

Nyai Mayang banjur utusan abdi kinen age-age menyang Mataram saperlu nga­barake prakara kuwi marang Senapati. Senapati runtik atine, ora narimakake adhine ipe dadi pesakitan. Mula banjur mepak prajurit sacukupe lan diprentah  ngrebut Tumenggung Mayang saduru­nge tekan Semarang. Barisan Mataram budhal kanthi nyidhat dalan liwat Kedhu. Tekan Desa Jatijajar, prajurit Pajang kang nggawa Tumenggung Mayang ka­sil dicegat. Tumenggung Mayang dijaluk, nanging ora diulungake. Sulayaning rem­bug dadi pancakara. Wadya Pajang ka­roban lawan. Wekasane Tumenggung Ma­yang kena direbut banjur digawa me­nyang Mataram.

Sultan Adiwijaya wimbuh duka dupi…………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…