Gelas lan Botol Plastik dadi Barang Ciamik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sekar Arum - Dibaca: 71 kali

Sapungkure riyaya wingi, lumrahe akeh gelas lan botol plastik tilase inuman sing dirahabi nalika Lebaran.

Yen arep dibuwang, prayogane dipisahake saka uwuh liyane. Amarga kaya sing wis dikawuningani, uwuh plastik rak ora bisa ajur. Nanging yen kepengin migunakake maneh, ana saperangan cara kreatif sing bisa dipraktikake.

Gelas plastik bekas sing gunggunge akeh bisa diolah dadi barang migunani, kaya ta tas, piring wadhah panganan, kembang, lsp. Saengga ora muspra, malah bisa dimupangatake maneh kanggo wektu sing suwe. Carane uga ora patiya angel, semono uga pirantine gampang golekane.

Yen arep nggawe tas utawa kranjang, uga piring wadhah panganan, cepakake gunting, cutter, lem tembak, uga tari kur utawa senar. Gelas diiris perangan ndhuwure (lambene). Ya perangan iki sing bakale dironce didadekake piring utawa tas. Sawise nglumpuk akeh lan resik tur rapih, irisan sing awujud buderan/bolongan-bolongan iku ditata jejer. Contone ana ing gambar. Sabanjure, ditaleni perangan tengahe. Yen wis kenceng, kena diimibuhi maneh kiwa tengene, miturut sing dibutuhake. Sawise cukup, ditata lan dironce mengisor mendhuwur, nganti maujud tas sing dikarepake. Umume kanggo perangan awake tas, mung perlu dironce mengisor. Banjur sing rada beda, perangan ngisor/dhasare. Kanggo cangkingane bisa migunakake roncen tali kur utawa cangkingan tas sing bisa dituku ing toko bahan kerajinan.

Yen arep digawe piring ya banjur ditata mlungker. Wernane bisa saemper, bisa uga campur, utawa gradasi, manut senenge sing nggawe. Sawise cukup, di-raketake nganggo lem tembak.

Kreasi liyane yaiku digawe kembang. Iki bisa migunakake turahan saka sing digawe piring lan tas mau. Yaiku, sangisore lambe gelas nganti tekan tatakane. Diukur sing padha, kena digarisi, banjur diguntingi mengisor ngarah tatakan. Contone ana ing gambar. Yen wis mangkono, saben irisan dilunthung metu, mudhun, nganti dadi klopak kembang. Keba diraketake nganggo lem, utawa dijiret nganggo tali, mesisan ditemplekake ing biting utawa kawat sing dinggo pang.

Yen gelem rada njlimet sithik, bisa uga nggawe wujud liyane. Perangan gelas diblat wujud klopak kembang mbaka siji, banjur diguntingi. Sawise cukup, dironce ing biting/kawat sing minangka pang-e, diraketake lem utawa ditaleni. Bisa sakpang kem-bange siji, bisa uga pang siji kembange pating tremplek. Sawise iku, yen ana gelas werna ijo, bisa diguntingi lan ditemplekake minangka gegodhongane.

Yen lagi dadi siji pancen kayane kurang mitayani. Nanging yen wis ana saora-orane limang kembang, ditata, wis mesthi dadi merak ati. Lha, sing kanggo vas utawa wadhahe, bisa uga mupangatake botol plastik bekas sing dikethok lan dicet utawa dibungkus kertas/gombal werna-werna.

Botol plastik bekas inuman uga bisa disulap dadi celengan. Putra putri sing padha entuk angpao, bisa nyimpen dhuwite ing kono. Contone, celengan wujud celeng kaya ing gambar, kang migunakake botol bekas siji wae. Mung kari dicet kanthi werna sing disenengi, diwenehi rerenggan mata, irung, kuping. Lan aja lali diiris sethithik kanggo nlesepake dhuwite. Dhuwit salam tempel ora amblas kanggo jajan, semono uga botol bekas bisa digunakake kanthi mirunggan. (nn)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih