Seragam Senam
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 254 kali

BojoneKeri

 

Crita iki minangka pengalamane Pak K, tanggaku, dhek jaman biyen nalika putrane isih cilik. Nalika iku, Pak K, putra, lan garwane arep sowan menyang daleme maratuwane. Nah sawise ewut nyiapake dhiri, banjur Pak K manasi montor, lan siap budhal. Sawise Pak K numpak ing montore, banjur anake sing watara umur 4 tahunan numpak ing mburine. Nah, tanpa mirsani sing dibonceng iku sapa, Pak K banjur nyetarter motore lan budhal amarga rumangsane formasi penumpang wis jangkep, putra lan garwane. Nanging, tekan ing tengah dalan, Pak K kok rumangsa yen motore iku entheng banget. Banjur Pak K mengo menyang mburi, jebule sing digonceng mung putrane thok, garwane ora ana. Pak K banjur takon ing putrane “Hla ibumu neng ngendi, Le ?” Putrane mangsuli “Hla maeng ibuk dereng numpak hlo Pak”. Pak K banjur puter balik kondur menyang daleme maneh, marani garwane. Apa tumon, arep nglencer sowan maratuwa, malah garwane ketinggalan ana dalem. Hehe..... (Fenty Yensa- Ponorogo)

 

 

Radhio Jadhul

 

Zaman biyen rikala tahun 1970-an, Radio, Koran lan Majalah minangka kanggo kebutuhan informasi lan hiburan kang penting tumrape masyarakat.

Tanggaku kampung kang duwe radhio jadhul (jaman dulu) jenenge Mbah Darmo sing isih tetep nguri-uri radhio jadhul kasebut. Mbah Darmo mapane ana ing Dhusun Babatan Bantul, Yogyakarta. Radhione sakiki isih tetep apik suwarane, dheweke senengane nyetel wayang kulit sewengi natas lumantar radhione. Sayange radhio jadhul kuwi mung nduweni gelombang SW 1, SW 2 lan MW. Embuh kuwi radhio weton tahun pira, mbah Darmo dhewe uwis lali sing penting bisa distel kanggo ngrungokake wayang kulit. Nanging siyaran saiki akeh-akehe nganggo gelombang FM, dadi radhione mbah Darmo ora bisa nyetel radhio sing nganggo gelombang FM.

“Waah, aku saiki ora bisa nyetel wayang kulit, kaya tangga-tanggaku sing saben-saben bisa nyetel wayang kulit!” kandhane mbah Darmo marang aku.

“Wooo, lha nggih Mbah, radhione simbah mboten wonten gelombange FM, dados siyarane nggih terbatas Mbah!” aku njlentrehake marang mbah Darmo.

Mbah Darmo sajak gela, ora duwe radhio sing ana gelombange FM. Dheweke arep nglumpukake dhuwit kanggo tuku radhio meneh sing ana gelombange FM. Apa tumon, lha wong radhione mung ana gelombang SW 1, SW 2, lan MW kok arep nyetel radhio gelombang FM, ya ora bisa. (Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul)

 

 

Seragam Senam

 

Yen kelingan kadadeyan iki aku rada nelangsa, dadi ya isih ana wong kang nyawang wong liya mbedak-mbedakake. Yen karepku ya mbok wong kuwi tetep ngugemi 5 S, antarane sopan lan santun.

Sanajanta wong kuwi wong kang gawene nyuwun-nyuwun mlaku saka omah siji lan sijine kudu diurmati. Byuh-byuh nek mangkono ya ora bakal ana crita kaya kang arep dak pacak iki.

Mangkene isi critane kancaku, wektu iki lagi sibuk-sibuke kanca-kanca golek seragam kanggo persiapan senam bersama ngadhepi acara memeriahkan Hari Kartini 3 taun kapungkur. Aku kapatah ngedum seragam, kuwi ya dak lakoni kanthi ati legawa. Lumayan karo mlaku-mlaku olah raga, clana lan hem lengen dawa ana 7 stel.

Wektuku ya daktata, sabubare acara omahku dhewe beres aku wiwit ngedum mrana-mrene. Tekan daleme Bu Cipluk, aku ya rada mlenggong kok tutupan apa tindak ya (ngudarasa ing batin).

“Assalamu’alaikum…assalamu’alaikum…assalamu’alaikum” uluk salamku saka njaba pager wesi. Ora let suwe oleh wangsulan cekak aos lawang dibukak.

“SANESE MAWON NGGIH”…lawang age-age arep ditutup. Aku mbengok banter.

“Bu, Bu Cipluk kula ngaturi seragam olahraga punika lho. Panjenengan milih ingkang ukuran punapa?”

“Oh…ya ampun Bu Warsito, nuwun sewu. Nyuwun pangapunten lho” karo mbukak lawang pager.

Pocapane karo ngemu rasa isin banget, wangsulanku adhem ayem.

“Oh…boten dados punapa. Mangga panjenengan milih ingkang pundi?” crita-crita nganti sajam, ya kanggo ngilangi rasa ora kepenak. Ukuranipun XXL, XL, L mangkono punjere caritane kancaku. (Ny. Kusmarjono-Madiun)

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng