Dislametake Lampor
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 166 kali

Wong tuwa   ngendi sing ora sumelang yen anake dolan nganti wengi durung mulih? Kaya dene Sutiman lan Tinem, bengi iku dheweke bola-bali ngungak njaba. Pikirane kemrungsung. Tontonan orkes ndangdhut ing lapangan kampung wis bubar, ewadene Pangat, anake ragil, durung katon bali. Nardi, kakange Pangat, ditakoni apa ketemu adhine, wang­sulane mung gedheg. Nardi lungane menyang papan tontonan pancen ora bareng karo Pangat. Nardi ndelok orkes bareng karo kanca sak barakan. Dene Pangat najan wis dipenging lunga dening Tinem, nanging nekad nglimpekake biyunge.

“Mbok anakmu kae disusul, Pakne,” aloke Tinem marang Sutiman. “Mosok bocah sepuluh taun melu-melu nonton ndhangdhut. Mangka penyanyine megal-megol  nganggo rok cekak.”

Tanpa wangsulan Sutiman banjur metu nyusul Pangat menyang papan tontonan. Ing kana Sutiman clilang-clileng, mlaku ngalor ngidul ing antarane penonton sing ngebaki lapangan. Anggone nggoleki anake ragil nganti tekan poncod-poncod lapangan. Saben ketemu bocah sing dikenal ditakoni, nanging ora ana sing tumon kumliwere Pangat ing lapangan kono.

Pikirane Sutiman dadi melang-melang. Gumuruhe penonton sing padha keplok, jogedan, lan penyanyine sing seksi megal-megol ing panggung ora dipaelu. “Menyang ngendi bocah iki,” Sutiman grundelan dhewe.

Nganti tontonan bubar, anake ragil durung ketemu. Tinem saya bingung, pikirane dadi kepencokan panduga werna-werna. “Pakne, aku kuwatir bocah iku digawa lampor.”

“Aja kesusu ndakwa, mengko ndhak keturutan tenan,” semaure Sutiman.

“Jajal takgolekane nang omahe pakdhene,” kandhane Tinem banjur metu seka omah.

Biasane Pangat dolan karo Ali, anake pakdhene sing sak pantaran. Omahe pakdhene ora adoh, ora nganti satus jangkah. Sutiman ora lega mung thenguk-thenguk, dheweke menyat bali menyang lapangan, mbokmenawa Pangat isih kluyuran ing kana. Pengalamane Sutiman nalika cilik, saben bubar tontonan dheweke karo kanca-kancane ora terus mulih, nanging isih padha dolanan, ora ketang oyak-oyakan.

Kadhang ana sing nyambi luru barang-barang tiba. Sutiman dhewe tau nemu dhuwit. Nalika kuwi Sutiman nduga sing kecer iku dhuwite bandar kluthuk jalaran kesusu-susu anggone ngukupi dhadhu lan dhuwit ngabotohan  sawise ngerti ana hansip sing kledhang-kledhang mara. Sutiman yakin yen iku mau dhuwite bandar  awit ing anarane dhuwit sing kececeran iku uga tinemu dhadhu saranane main kluthuk.

Nalika Sutiman tekan lapangan, ing kono pancen bener isih ana bocah dolanan, kejaba wong-wong sing lagi mberesi panggung tontonan. Sutiman nyedhalki salah sijine bocah, banjur takon, “Kowe weruh Pangat, Le?”

“Pangat wau rak pun wangsul kalih njenengan ta, Lik?”

Krungu wangsulane bocah iku bathuke Sutiman………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih