Pager (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 219 kali

Inspektur Pulisi Pranawa akon Brigadir Pulisi Samsu lan Yahya supaya nggulung garis pulisi ing lawang jedhing panggonane Zahza tiba. Uga menehake un­da­ngan marang Endhog lan Kastowo su­pa­ya menyang kantor pulisi. Kanggo  Bri­gadir Kepala Karmidi undangan bisa lu­mantar Kepala Satuan Sabhara. Pawo­ngan telu kuwi sing luwih dhisik nyumu­rupi patine Zahza. Mula banget wigatine katrangan sing dibutuhake, uga minang­ka seksi. Sabanjure ngundang Riris Par­domuan, Karsih, Vone lan Darle.

Sesuke sing diundang teka meh be­ba­rengan. Vone sing wis nginep nggone Riris diterake kakange jalaran wong tu­wane repot. Ora lali nyangking karcis bis minangka barang bukti. Isi wetenge saya katon njendhil. Darle dikancani bojo lan mamine. Siji mbaka siji ngambali titi prik­sane, mbenerake kaluputan, namba­hi ukara sing kurang, nyuda ukara sing lu­wih, wusanane njangkepi tandha ta­ngan minangka tandha yen pelapurane wis bener.

Ajun Komisaris Pulisi Parikesit mo­cap­ake rasa maturnuwune marang wong-wong sing kanthi lila legawa melu ca­we-cawe nyengkuyung ayahane pulisi. Jalaran tanpa penyengkuyunge warga  pu­lisi ora enggal bisa miyak wadi lan mbengkas kadurjanan. Nyengkuyung ora kudu melu ngoyak lan menthungi durjana sing kecandhak. Gelem dadi seksi lan me­nehi katrangan sing bener, kuwi wis cu­kup. Lan minangka rasa panuwun mau, kabeh sing diundang,  uga sing niti priksa, dijak menyang kantin mburi kan­tor.

“Pranyata ingkang njalari sedane Ibu sanes Pak Riris utawi Bu Vone,” wuwuse.

“Matur suwun sanget.”

“Pak Riris sampun luwar saking pra­ka­wis lan saged...”

“Mboten kesesa, Pak, ngrantos se­taun rumiyin,” wangsulane nyandhak ma­rang karepe Parikesit yen wis bisa mengku Vone jalaran wis ora ana  ala­ngan maneh. Ora ana sing sujana. Apamaneh sena­jan ngantu setaun Vone sa­keluwargane ora kabo­tan awit ngerti yen Riris Pardomuan isih ginubed prakara. Sing baku ana sing tanggung jawab lan ora gawe wirang.

Vone ndhingkluk rada kacipuhan. Ndhelikake praupan sing semu mbra­bak. Rampung mangan lan ngombe, ora nyana ora ndhimpe menawa kabeh mau sing mbayari Riris Par­domuan.

“Kajadan kula, luwar saking reribed,” ucape ka­ro mesem semanak. Ban­jur siji lan sijine salaman sadurunge bubaran. Ke­jaba mbayari panganan uga menehi sangu.

Prihatini wis bisa gojeg karo wong tu­wane. Kala-kala mlaku-mlaku saurut­ing gang. Nyambangi Musripah sing manggone ing kamar sisihe. Musripah apadene Prihatini ora manggon sal kaya dene pasien liyane, nanging mapan sing sakamar mung dinggo ijen. Kuwi pancen panjaluke pehak kapulisen jalaran pasien loro mau ora oleh diweruhi angger uwong.

Senajan durung waras babar pisan nanging sudane wis akeh. Mangan lan ngombene ora kudu dipeksa lan………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih