Pager (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 80 kali

Inspektur Pulisi Pranawa akon Brigadir Pulisi Samsu lan Yahya supaya nggulung garis pulisi ing lawang jedhing panggonane Zahza tiba. Uga menehake un­da­ngan marang Endhog lan Kastowo su­pa­ya menyang kantor pulisi. Kanggo  Bri­gadir Kepala Karmidi undangan bisa lu­mantar Kepala Satuan Sabhara. Pawo­ngan telu kuwi sing luwih dhisik nyumu­rupi patine Zahza. Mula banget wigatine katrangan sing dibutuhake, uga minang­ka seksi. Sabanjure ngundang Riris Par­domuan, Karsih, Vone lan Darle.

Sesuke sing diundang teka meh be­ba­rengan. Vone sing wis nginep nggone Riris diterake kakange jalaran wong tu­wane repot. Ora lali nyangking karcis bis minangka barang bukti. Isi wetenge saya katon njendhil. Darle dikancani bojo lan mamine. Siji mbaka siji ngambali titi prik­sane, mbenerake kaluputan, namba­hi ukara sing kurang, nyuda ukara sing lu­wih, wusanane njangkepi tandha ta­ngan minangka tandha yen pelapurane wis bener.

Ajun Komisaris Pulisi Parikesit mo­cap­ake rasa maturnuwune marang wong-wong sing kanthi lila legawa melu ca­we-cawe nyengkuyung ayahane pulisi. Jalaran tanpa penyengkuyunge warga  pu­lisi ora enggal bisa miyak wadi lan mbengkas kadurjanan. Nyengkuyung ora kudu melu ngoyak lan menthungi durjana sing kecandhak. Gelem dadi seksi lan me­nehi katrangan sing bener, kuwi wis cu­kup. Lan minangka rasa panuwun mau, kabeh sing diundang,  uga sing niti priksa, dijak menyang kantin mburi kan­tor.

“Pranyata ingkang njalari sedane Ibu sanes Pak Riris utawi Bu Vone,” wuwuse.

“Matur suwun sanget.”

“Pak Riris sampun luwar saking pra­ka­wis lan saged...”

“Mboten kesesa, Pak, ngrantos se­taun rumiyin,” wangsulane nyandhak ma­rang karepe Parikesit yen wis bisa mengku Vone jalaran wis ora ana  ala­ngan maneh. Ora ana sing sujana. Apamaneh sena­jan ngantu setaun Vone sa­keluwargane ora kabo­tan awit ngerti yen Riris Pardomuan isih ginubed prakara. Sing baku ana sing tanggung jawab lan ora gawe wirang.

Vone ndhingkluk rada kacipuhan. Ndhelikake praupan sing semu mbra­bak. Rampung mangan lan ngombe, ora nyana ora ndhimpe menawa kabeh mau sing mbayari Riris Par­domuan.

“Kajadan kula, luwar saking reribed,” ucape ka­ro mesem semanak. Ban­jur siji lan sijine salaman sadurunge bubaran. Ke­jaba mbayari panganan uga menehi sangu.

Prihatini wis bisa gojeg karo wong tu­wane. Kala-kala mlaku-mlaku saurut­ing gang. Nyambangi Musripah sing manggone ing kamar sisihe. Musripah apadene Prihatini ora manggon sal kaya dene pasien liyane, nanging mapan sing sakamar mung dinggo ijen. Kuwi pancen panjaluke pehak kapulisen jalaran pasien loro mau ora oleh diweruhi angger uwong.

Senajan durung waras babar pisan nanging sudane wis akeh. Mangan lan ngombene ora kudu dipeksa lan………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan