Tamu Wanci Esuk
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 798 kali

Buk, ngapunten nggih, namung saged nyaosi kagem nitih becak,” aturku karo ngulungake eketan ewon salembar, sing banjur ditampani Bu Diah.

“Ya wis, Jeng, matur  nu­wun. Aku tak terus bali.”

“Sekedhap, Buk,  sarapan rumiyin. Sampun mateng, kok.”

“Matur nuwun, Jeng. Tak terus pamit wae. Jeng Win rak ya selak dhines ta? Matur nuwun, Jeng!” Bu Diah ning­galake omahku sajak kesusu. Malah ora kersa takdherek­ake tekan ngarep omah.

Sapungkure Bu Diah, aku banjur nerusake pegawe­yan­ku sing kepeksa daksigeg merga ketekan Bu Diah mau. Enggal-enggal nyepakake sa­rapane anakku sing sedhela maneh budhal sekolah. Aku dhewe uga perlu nyiapake ubarampe kebutuhanku kanggo nyambut gawe.

Awan nalika wanci ngarepake jam ngaso, Mbak Watik nyedhaki meja ker­jaku. Aku isih ngringkesi sawetara kertas  sing banjur daklebokake map.

“Dhik, nate krungu kabare Bu Nyai? Na ngendi ya saiki?”

Bu Nyai kuwi parabane Bu Diah, sing esuk mau teka mertamu menyang omah­ku. Kanca-kanca kantor sok yen ngaturi Bu Diah Bu Nyai. Bu Diah kuwi garwane Pak Darul, sing biyen uga pegawe kantor kene. Dadi kanca-kanca kantor wis pa­dha tepung, utamane kanca pegawe la­was. Sakwulan sepisan kanca kantor nganakake arisan lan pengajian. Mang­gone ngolah-ngalih, gentenan, giliran ana daleme pegawe kantor. Mula kanca-kancaku kantor wis padha tepung karo Bu Diah.        

Biyen sadurunge Pak Darul lan Bu Diah pensiun, Bu Diah kagungan samben katering lan paes manten. Mantenku sing maesi uga Bu Diah. Malah nalika manten anyar aku lan Mas Toni nyoba mandhiri, omah sing dakkontrak uga kagungane adhine Bu Diah. Mula Bu Diah wis kaya ibuku. Bu Diah seneng tutur-tutur marang kanca-kanca kantor, utamane kanca pu­tri. Pesen supaya sabisa-bisa aja nganti duwe utang lan kudu manteb ngibadah, bekti nyang kakung. Ya merga anggone seneng tutur-tutur mau banjur oleh se­butan Bu Nyai.

“Esuk mau nyang omahku, Mbak. Pan­jenengan kok isih eling?”

“Nyangapa esuk-esuk nyang omah sampeyan? Utang dhuwit ya?”

“Kok ngerti, Mbak?”

Mbak Watik ngguyu. Dheweke crita yen………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih