Tamu Wanci Esuk
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 225 kali

Buk, ngapunten nggih, namung saged nyaosi kagem nitih becak,” aturku karo ngulungake eketan ewon salembar, sing banjur ditampani Bu Diah.

“Ya wis, Jeng, matur  nu­wun. Aku tak terus bali.”

“Sekedhap, Buk,  sarapan rumiyin. Sampun mateng, kok.”

“Matur nuwun, Jeng. Tak terus pamit wae. Jeng Win rak ya selak dhines ta? Matur nuwun, Jeng!” Bu Diah ning­galake omahku sajak kesusu. Malah ora kersa takdherek­ake tekan ngarep omah.

Sapungkure Bu Diah, aku banjur nerusake pegawe­yan­ku sing kepeksa daksigeg merga ketekan Bu Diah mau. Enggal-enggal nyepakake sa­rapane anakku sing sedhela maneh budhal sekolah. Aku dhewe uga perlu nyiapake ubarampe kebutuhanku kanggo nyambut gawe.

Awan nalika wanci ngarepake jam ngaso, Mbak Watik nyedhaki meja ker­jaku. Aku isih ngringkesi sawetara kertas  sing banjur daklebokake map.

“Dhik, nate krungu kabare Bu Nyai? Na ngendi ya saiki?”

Bu Nyai kuwi parabane Bu Diah, sing esuk mau teka mertamu menyang omah­ku. Kanca-kanca kantor sok yen ngaturi Bu Diah Bu Nyai. Bu Diah kuwi garwane Pak Darul, sing biyen uga pegawe kantor kene. Dadi kanca-kanca kantor wis pa­dha tepung, utamane kanca pegawe la­was. Sakwulan sepisan kanca kantor nganakake arisan lan pengajian. Mang­gone ngolah-ngalih, gentenan, giliran ana daleme pegawe kantor. Mula kanca-kancaku kantor wis padha tepung karo Bu Diah.        

Biyen sadurunge Pak Darul lan Bu Diah pensiun, Bu Diah kagungan samben katering lan paes manten. Mantenku sing maesi uga Bu Diah. Malah nalika manten anyar aku lan Mas Toni nyoba mandhiri, omah sing dakkontrak uga kagungane adhine Bu Diah. Mula Bu Diah wis kaya ibuku. Bu Diah seneng tutur-tutur marang kanca-kanca kantor, utamane kanca pu­tri. Pesen supaya sabisa-bisa aja nganti duwe utang lan kudu manteb ngibadah, bekti nyang kakung. Ya merga anggone seneng tutur-tutur mau banjur oleh se­butan Bu Nyai.

“Esuk mau nyang omahku, Mbak. Pan­jenengan kok isih eling?”

“Nyangapa esuk-esuk nyang omah sampeyan? Utang dhuwit ya?”

“Kok ngerti, Mbak?”

Mbak Watik ngguyu. Dheweke crita yen………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan