Yen Durung Rampung Kabeh, Overpass-Underpass Ora Bakal Dibukak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 117 kali

Proyek overpass lan underpass ing bunderan Satelit bakal diterusake. Ora suwe meneh, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal nganakake patemonan karo para pengem­bang kanggo ngrembug bacute proyek kang diajap bisa ngung­gar kemacetan ing Surabaya Barat kasebut.

“Bakda bada iki dikumpul­ake maneh. Isih akeh sing du­rung bali (menyang Suraba­ya),” ujare Risma nalika dipe­thuki wartawan mentas iki.

Dheweke ora nyelaki yen overpass wis rampung lan bisa digunakake dibandhing underpass sing panggarape saiki isih setengah mlaku. Ewasamono, pemkot ora bakal mbukak jalan layang kasebut sadurunge underpass dirampungake. Manut Risma, overpass kasebut bakal berfungsi maksimal yen underpass lekas dirampungake.

Adhedhasar panaliten ing lapangan, overpass wis dike­baki markah lan tandha-tandha lalu lintas. Kahanan pisike wis katon siyap digunakake. Dene papan ratane sisih ndhuwur underpass isih arupa wedhi lan watu. “Yen overpass dibukak dhisik, aku wedi ora maksimal. Mengko masyarakat nesu. Lo­ro-lorone mesthine wis kang­go,” ujare.

Sawatara iku, Ketua DPD REI Jatim Danny Wachid ngan­dhakake yen pehake rena ba­nget marang sikepe wali kota. Manut dheweke, dheweke wis makaping-kaping ngirim surat permohonan amrih dianak­ake patemonan maneh. Sebab, mangsa kontrak panggarape proyek kasebut wis entek dhek Februari kepungkur.

“Aku tan­sah ngantu-antu bisa ketemu lan ngrembug masalah iku karo pemkot,” jlentrehe Danny.

Danny ngandhakake yen para pengembang sasuwene iki saiyeg. Dheweke kabeh pa­dha-padha ngarepake amrih proyek kasebut enggal ram­pung.

Perlu kinawruhan, proyek iki mujudake gagasane para pengembang. Dheweke ngum­pulake dhuwit kanggo mba­ngun proyek pengaji puluhan miliyar kasebut. “Masyarakat ngarepake dalane lancar tanpa ana kemacetan. Aku kabeh ya kepengin ngono,” ujare.

Sinambi ngenteni digarap maneh, Danny ngajap overpass digunakake dhisik. Sebab, yen digunakake bakal nyuda kemacetan ing Surabaya Barat. “Eman banget yen ora enggal di­gunakake,” jlentrehe.

Danny uga ngandhakake yen semangat mbangun dhae­rah ing kepengurusan REI di­nane iki isih padha karo ke­pengurusan sadurunge. Yaiku, duwe komitmen kanggo enggal ngrampungake proyek kasebut lan mbiyantu pemerintah mba­ngun kutha. “Semangatku ka­beh mbiyantu pemerintah. Yen proyek iku enggal dirampung­ake, aku percaya kabeh bakal untung,” ujare.

Ahli tranportasi Universitas Surabaya kang uga tinangge­nah minangka anggota Masya­rakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim Dadang Supriyatno duwe panemu, kedadeyan ke­macetan ing Surabaya kudu enggal ditanggapi dening pem­kot.

Dheweke ngajap pemkot lan pengembang luwih bisa milih lan enggal golek dalan becike supaya proyek iku eng­gal rampung. (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih