Sri Mulih (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 221 kali

Gareng sumela atur, “Kajawi menika, ingkang rama Harjuna ugi nampi nugrahaning jawata, kajumenengaken nata wonten Kahyangan Selakandha Warubinangun, jejuluk Prabu Kiritin  inggih Prabu Kariti, sarta wenang nggarwa sakathahing wi­dadari ingkang dipun karsakaken dening ingkang rama tur taksih lamban. Kados ta Bathari Dresanala ingkang patutan putra Bambang Wisanggeni, Bathari Pra­basini, Bathari Gagarmayang, Bathari Irim-irim, Bathari Tilotama, Bathari Tun­jungbiru, Bathari Surendra, Bathari Leng­lengmulat, lan taksih kathah malih. Sadaya widadari wau ugi pinaringan wiji kados ingkang ibu pun Bathari Supraba punika.”

Petruk melu nyambungi, “Kapareng­na ingkang abdi pun Petruk ugi nambahi dedongengan, Ndara. Kajawi ingkang rama punika anggarwa ingkang ibu lan sakathahing widadari, Raden Harjuna ugi nate nampi nugraha pinaringan wida­dari atmajanipun Naga Kurawa, turas­ipun Naga Irawata, ingkang sesilih Dewi Ulupi. Dewi Ulupi ugi pinaringan wiji sa­king dhaupipun kaliyan ndara Harjuna, miyos kakung bagus ing warna, pinari­ngan kekasih Bambang Irawan. Mila pinaringan nama Irawan awit minangka tetenger taksih turasing Naga Irawata. Kajawi paduka kagungan kadang tunggal bapa pun Bambang Irawan, taksih kathah kadang paduka ing madyapada, kadosta Raden Abimanyu ingkang miyos saking  Dewi Wara Subadra, Raden Sumitra ing­kang miyos saking Dewi Larasati, Raden Gandakusuma ingkang miyos saking Dewi Gandawati, Bambang Priyambada ingkang miyos saking wanodya wijilan Pratapan Dederpenyu, lan taksih kathah malih kadang paduka sutanipun ndara Harjuna, Gus.”

Bagong melu nyelani clathu, “Mengko dhisik Kang Petruk, yen ngono Ndara Harjuna kuwi thukmis ya, Kang? Utawa basane saiki ngono Ndara Harjuna kuwi mata kranjang. Apa ngono, Kang?”

“Hus sembrana! Ora ngono kuwi Le, Gong. Ndara Harjuna pinaringan nugraha wenang nggarwa pirang-pirang wano­dya kuwi awit saka gedhening lelabuhane. Mula wenang kekasih Satriya Andanan­jaya, labet kasinungan kaprawiran lan kasekten didanakake minangka lelabu­han. Aja kaya kowe kuwi, angger duwe dhuwit rada kandel sithik  hawane mung sing kepengin rabi wae. Rak iya ta, Gong?”

“Weleh, Kang, kuwi rak mung yen kepepet wae, heh heh heh.”

Kyai Semar nyigeg kang padha  gu­yon, “Wis-wis Thole aja rembugan sing ora perlu, mengko mundhak dadi padu. Eeee mangke ta ndara kula Bam­bang Prabakusuma, sasampunipun sawetiwis anggenipun ngaso, sarta sampun aring sayahing sarira, kados prayogi manawi nglajengaken lampah.”

“Iya Wa Semar, mangkono kaya luwih prayoga”.

Wus sawatara denira rereh aneng ngisoring gurda wauta Bambang Praba­kusuma, ing sedya bakal……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…