Pager (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 129 kali

Saka rumah sakit Ajun Komisaris Pulisi Marga bablas njujug alamate Zahza. Karsih rada cingak lan njola weruh mobil patroli mandheg iringan lawang pa­ger. Gita-gita methuki, mbarengi Marga mlumpat medhun.

“Leres menika dalemipun Bu Zahza,” pitakone karo ngathungake KTP.

“Ibu sampun…..”

“Ngriki daleme ta?”

“Mangga pinarak,” bacute karo nge­ngakake lawang pager.

Sawise mapan lungguh Kasatlantas ngu­lungake SIM lan KTP. Karsih mendelik kaget bareng nyawang potrek. Praupan pucet, awak nggreweli.

“Menika Ibu,” swarane groyok ke­sandhet-sandhet gurung.

“Saged pinanggih?”

“Ibu sampun seda.”

“Sampun seda?”

“Inggih.”

Kasatlantas dadi cingak. Piye ta iki, ba­tine grenengan. Olehe nyawang Karsih nganti rada keladuk. Lan kanthi dhadhag Karsih njarwani menawa Zahza tumeka ing pati. Tiba klumah ing ngarep lawang je­dhing terminal. Kasatlantas sakala kelingan marang anane rajapati sing lagi diadhepi Ajun Komisaris Pulisi Parikesit.

“Bapak?”

“Wonten kantor?”

“Saged ngubungi?”

“Saged.”

“Bapak dipunubungi, kapurih tindak UGD griya sakit, kula rantos ngrika,”  Marga mungkasi karo pamit.

Karsih unjal napas. Ana apa maneh, batine grenengan. Riris Pardomuan sing dikabari Karsih rada njomblak. Nggrahita menawa ana sesambungane karo kadur­janan, mula sawise pamit pangarsane bank, dheweke gegancangan budhal. Tekane Ri­ris Pardomuan ing Unit Gawat Darurat meh bareng karo Kasatlantas.

“Betah kalihan kula, Pak?” Riris ndhisiki takon. Batine cingak kebak pitakon jalaran sing ditemoni dudu Ajun Komisaris Pulisi Parikesit utawa Inspektur Pulisi Rosawani.

“Pak Riris Pardomuan?”

“Leres.”

Tanpa kumecap Riris diajak nemoni Kepala Ba­gayen Tampa Pasien. Wong telu bebarengan ngungak Musripah lan Prihatin. Ajun Komisaris Polisi Marga aba supaya migatekake pasien loro-lorone.

“Sanes.”

“Mboten klentu?”

“Kula apal sanget pasur­yane Zahza.”

Kasatlantas lan Kepala Begeyan Tampa Pasien manggut bareng. Lan pa­dha-padha…..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya