Pager (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 307 kali

Saka rumah sakit Ajun Komisaris Pulisi Marga bablas njujug alamate Zahza. Karsih rada cingak lan njola weruh mobil patroli mandheg iringan lawang pa­ger. Gita-gita methuki, mbarengi Marga mlumpat medhun.

“Leres menika dalemipun Bu Zahza,” pitakone karo ngathungake KTP.

“Ibu sampun…..”

“Ngriki daleme ta?”

“Mangga pinarak,” bacute karo nge­ngakake lawang pager.

Sawise mapan lungguh Kasatlantas ngu­lungake SIM lan KTP. Karsih mendelik kaget bareng nyawang potrek. Praupan pucet, awak nggreweli.

“Menika Ibu,” swarane groyok ke­sandhet-sandhet gurung.

“Saged pinanggih?”

“Ibu sampun seda.”

“Sampun seda?”

“Inggih.”

Kasatlantas dadi cingak. Piye ta iki, ba­tine grenengan. Olehe nyawang Karsih nganti rada keladuk. Lan kanthi dhadhag Karsih njarwani menawa Zahza tumeka ing pati. Tiba klumah ing ngarep lawang je­dhing terminal. Kasatlantas sakala kelingan marang anane rajapati sing lagi diadhepi Ajun Komisaris Pulisi Parikesit.

“Bapak?”

“Wonten kantor?”

“Saged ngubungi?”

“Saged.”

“Bapak dipunubungi, kapurih tindak UGD griya sakit, kula rantos ngrika,”  Marga mungkasi karo pamit.

Karsih unjal napas. Ana apa maneh, batine grenengan. Riris Pardomuan sing dikabari Karsih rada njomblak. Nggrahita menawa ana sesambungane karo kadur­janan, mula sawise pamit pangarsane bank, dheweke gegancangan budhal. Tekane Ri­ris Pardomuan ing Unit Gawat Darurat meh bareng karo Kasatlantas.

“Betah kalihan kula, Pak?” Riris ndhisiki takon. Batine cingak kebak pitakon jalaran sing ditemoni dudu Ajun Komisaris Pulisi Parikesit utawa Inspektur Pulisi Rosawani.

“Pak Riris Pardomuan?”

“Leres.”

Tanpa kumecap Riris diajak nemoni Kepala Ba­gayen Tampa Pasien. Wong telu bebarengan ngungak Musripah lan Prihatin. Ajun Komisaris Polisi Marga aba supaya migatekake pasien loro-lorone.

“Sanes.”

“Mboten klentu?”

“Kula apal sanget pasur­yane Zahza.”

Kasatlantas lan Kepala Begeyan Tampa Pasien manggut bareng. Lan pa­dha-padha…..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…