Ndandakne Putu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 225 kali

PEEH, jian ra lumrah.  Biyen yen ketemu kanca sekolah sing ditakokne ajeg anakmu pira, pensiunmu ka­pan, wis mantu apa durung lan anak-anake wis dha mentas apa sik kuliyah. Arang banget sing nakokne utangmu pira, wis du­we omah dhewe apa durung, wa­ni rabi loro apa ora. Nanging saiki kanca-kancaku sing arang ketemu takone luwih spesifik, lekmu ndandakne putu wis dadi apa durung? Cethuk gapyuk karo Danu takone ya, “Lekmu ndadak­ne putu kae dadi lanang apa wedok, Drun?”

Pitakonan ngono kuwi jane lumrah lan ora aeng. Wajar, pan­cen sawetara wektu kepungkur anggonku mantu anak wedok akeh dirawuhi tamu sing racake kanca-kanca kantor lan kanca se­kolah biyen. Nanging yen pita­konan ngono kuwi lho, kok sajake lek ora menakne ati. Mosok putu kok didan­dakne? Kaya klambi sragam utawa sepe­dha amoh wae. Apa ora ana ta ukara li­ya? Yen karepku ki mbok ya takon ngang­go ukara sing luwih adhem, upa­mane piye, wis duwe putu pira? Lanang apa wedok? Ngono lho, ora kok milih ukara ndandakne putu. Peeh jian marahi anyel tenan.

Ora sir nyauri dikira aku budheg uta­wa angkuh, takwangsuli kok atiku ora sreg karo pitakone. Ya najan kepeksa kudu takwangsuli kanthi cekak aos, “wis” ngono wae. Ngrungu wangsulanku ngo­no kuwi sajake kanca-kancaku kok ma­lah mesem ngece. Ora marem. Ngempet guyune. Walah, aneh ta. Aku kudu mang­­suli piye jal?

“Sokur ta lek wis kasil,” ngono se­man­tane Tasman sajak piye.

“Saiki wis dadi pira lek ndandakne putu, Kang Drun?” takone Amrul ngam­bali maneh pitakonan sing taksiriki kuwi.

“Ya sik siji sing keri iki. Ganep telu lek karo anake sing mbarep, Mas.”

“Waah, sumbut wisan,” aloke Teguh.

Iki ukarane Teguh kok nylekit. Mosok  duwe putu kok dipadhakne ngingu pitik, wis ngendhog njur netes kuthuk sing kenek didol njur bathi. Sumbut piye, ukurane apa?

“Lekmu mantu ngundang wong te­lung ewu luwih. Kabeh kanca guru pa­tang kecamatan kok undangi. Pejabat dinas kabupaten lan bupati sak wabupe ya dha rawuh,” Teguh nerangake nalika weruh aku bingung ora mudheng ka­repe.

“Sejene wong sing teka ndelok wa­yang kulit sewengi natas lan kethoprak kae, pa ya sumbut ta, Kang Drun?” im­buhe Mas Amrul.  “Nde gawe mantu lek ngramekne patang dina kebak tontonan  kuwi wis wong peng-pengan. Lek ra Kang Drun angel golek tandhingane.”

Aku isih meneng. Ora bisa komentar apa-apa. Jer nyatane sing diucapake Te­guh lan Amrul kuwi bener. Anggonku mantu anak penggulu kae pancen kliwat gedhen. Karepku ya syukuran, ora golek becekan utawa sumbangan. Malah aku wis disumbang Dhik Panji lan Dhik Anis dadi MC. Ki Dhalang Sudadi ya nyumbang wayangan sewengi natas komplit, sak bregada sindhen lan niyaga.

 Mung dhagelan sing lagek ngetop ing……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya