CLANA KOLOR
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 230 kali

CLANA KOLOR

 

Nalika wulan Ja­nuari kepungkur, aku kepengin mengeti dina setaun laire anakku. Sadurunge ngepasi hari H, aku blanja me­nyang pasar karo sim­bahku. Budhale rada kesusu amarga wis awan. Satekane pasar, amarga aku ngajak anakku, mula simbahku sing mubeng golek bahan-bahan, dene aku karo anakku ngen­teni ing tokone pakdhe.

 Watara sakjam simbahku blanja, banjur panjenengane saka kulon mlaku arep nyusul aku ngajak mulih. Rada cedhak, aku sing wis ngadeg ing ngarep tokone pakdhe weruh yen jebule simbahku ora nganggo rok, mung nganggo clana kolor. Aku banjur langsung mbengok ngelingake “Hlo mbok, rok’e njenengan mlorod neng ngendi?” simbahku sing ora sadhar yen mung nganggo clana kolor langsung ndhingkluk, banjur lungguh ndhodhok. Kabeh wong sapasar padha geerr-geerrraan nggeguuyu simbahku. Jebule saka omah simbahku wis ora ngagem rok amarga saking kesusune arepe budhal menyang pasar mau.

 Apa tumon, wong blanja neng pasar ndhuwure nganggo jilbab, klambi lengen dawa, dene sing ngisor malah mung kathok kolor sadhengkul.

Fenty Yensa – Ponorogo

 


Meh Wae Batal

 

Setaun kepungkur, tangga cedhakku, Pak AW, mantan Jaksa, bebarengan karo kabeh anggota kulawargane ngrancang arep ngadani syukuran. Mengeti ambal warsa ka-50 utawa Pesta Emas anggone nikahan karo Bu AW.

Manut rancangan, event mau bakal digelar ing sawijining hotel kanthi semuwa, meriah. Jer, event kaya mangkono mau klebu langka. Ora kabeh uwong bisa ngalami Pesta Emas, bisa krana pisahan uga bisa krana salah sijining pasangan luwih dhisik tinimbalan dening Gusti Kang Maha Kuwasa.

Meh wae event kang wis dirancang tharik-tharik setaun sadurunge iku batal, gara-garane seminggu sadurunge hari H Pak AW gerah ndadak. Diplayokake menyang rumah sakit dening dokter divonis kudu opname, kabeh anggota kulawarga bingung. Syukuran apa sida apa ora? Ana sawetara pesenan sing banjur dibatalake.

Puji tuhan, event langka mau wusanane bisa kaleksanan kanthi lancar kaya sing dirancang. Awit saka kamurahaning Gusti Kang Maha Asih, ing dina Jum’at bengi 16 Maret 2018 utawa rong dina sadurunge hari H, Pak AW dening dokter dinyatakake sehat lan kepareng kondur. Kabeh anggota keluwarga plong, lega. Sawetara pesenan sing wis kebacut dibatalake, dijabel.

Pesta Emas kelakon digelar mapan ing sawijining hotel berbintang, jalan Margo Utomo Yogyakarta. Ing event kasebut Pak AW katon sehat, sumringah. Malah piyambake kesdu menyanyi telung lagu: Widuri, Sepanjang Jalan, Kenangan, lan Kemesraan.

“Ndherek bagya, Pak AW lan Bu AW ingkang sampun sukses ngemudheni baita balewisma ing sadangunipun setengah abad”.

FX. Subroto-Gamping, Sleman, Yogyakarta

 

Liwet Ora Mateng-Mateng

 

Nalika penulis isih dhines, kira-kira awal taun 1980-an kantorku didrop pegawe anyar saka propinsi. Jumlahe bocah sepuluh, mung tekane ing Cilacap ora baren. Rata-rata pendhidhikane SLTA antarane Sekolah Pendidikan Sosial Atas (SPSA) utawa Sekolah Menengah Kesejahteraan Sosial (SMKS).

Bocah-bocah mau ana sing njaluk digolekake pondhokan/kos kosan marang aku, tak golekake cedhak umahku ning ya ora patiya  adoh saka kantor oleh omahe mbah Sukarto, tangga RT. Pegawe anyar, adoh karo wong tuwa, bayarane mung sithik. Dadi ya kudu ngirit, ora ketang saben dina mangan sega jangan lodheh terong kacang dawa lan oseng kangkung. Saben wulan urunan dhuwit kanggo tuku sembako lan lenga tanah (wektu semana isih nganggo kompor minyak). Kabeh nandangi pegaweyan, ana sing ngliwet, ana sing nyayur. Asil masakane ya werna werna, upamane: liwetan ana sing segane pera, ana sing benyek. Semana uga sayure, ana sing kasinen, ana sing kanyepen lan ana sing kepedhesen.

Nanging ana siji sing pinter njangan sayure enak rasane pas yaik sing jeneng Surasa, bocah saka Boyolali. Mula surasa oleh bageyan dadi tukang nyayur ben rada sumringah ana variasine sayur ora kaya si Mul, yen nyayur lodeh terong-kacang dawa saben dina rasane ora karu-karuwan nanging ya dipangan wae, wong anane mung kuwi. Nuju sawijining dina giliran si Mul ngliwet, ning wis jam lima kok ora tangi-tangi. Digugah kancane supaya ngliwet si Mul tangi isih bluruten, mbok menawa mau mbengi begadhang. Bubar nangkringake panci nang kompor, bali mapan turu maneh. Jam nem esuk wis siap arep padha sarapan, si Mul ditakoni endi segane sumaure supaya ditiliki dhewe nang ndhuwur kompor. Bareng ditiliki, dibukak tutupe panci:”Astagfirullah, kok durung mateng lan mambu lenga tanah” mangkana aloke sing mbukak tutup panci mau. Kancane padha ngrubung, si Mul ditakoni kepriye olehe ngliwet lan nganggo banyu endi. “Banyu iki” jawabe si Mul karo nudhuhi banyu sing nang ember abang. “O alah, wong iki lenga tanah nggo ngliwet, mulane ora mateng-mateng.” Esuk mau ora sida sarapan, mangkel ning ya ngguyu. Apa tumon lenga tanah nggo ngliwet, mulane ora mateng-mateng.

Karsidi Siswamihardja-Cilacap

 

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…