Sri Mulih (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 21 kali

Tandya budhal sanggyaning wadya, tinidhihan dening sang nindya mantri Patih Udawa. Warna-warna titiha­ne, warna-warna senjatane miwah warna-warna busananing wadya nanging datan carup wor sajuru-juru. Kang busana kresna wor kalawan padha kang langking, cinandra pan yayah dhandhang ing pase­tran. Kang busana abang ngumpul padha dene rekta, candrane pan yayah wukir ka­we­lagar. Kang warna putih gumolong padha dene seta, lamun tinon saking mandrawa asawang kuntul aneba. Dene kang warna ijo ngumpul padha wilis, la­mun cinandra ing sastra pan kadi tandur nedheng gumadhung.

Gumebyaring busana maneka warna, kumelaping sanjata debya cawuh kalawan kumlebeting gendera, dwaja lelayu miwah kekuwunging payung agung, lamun winulat saking mandrawa pan yayah wredhu gangga sasra. Wredhu lintah, gangga ba­nyu, sasra sewu. Kaya lintah sewu bareng kumelap aneng banyu, gumuruh lir gunung rubuh prabawaning wadya lumaris tangeh lamun wuwusen ing tulis. Sigeg

Gantya kang winursita, para sata Ku­rawa kang tinindhihan Patih Sangkuni wus kapara adoh nilar Praja Ngastina awit nampi dhawuhing nata kinen ngupadi men­drane Bathari Sri. Lakune barisan Ngastina samangko tumeka kikising alas. Ki Patih Sangkuni paring dhawuh marang para pu­tra Kurawa supaya ngaso luwih dhisik.

“Duur,  ngaso dhisik aneng kene, adhi-adhimu padha klumpukna. Ana prakara kang kudu dirembug sadurunge mbacutake laku.”

Dursasana miterang, “Mangke rumiyin, Man, jan-jane awake dhewe niki badhe dhateng pundi ta? Nyuwun pangapunten, nalika wonten paseban radi randhat anggen kula sowan, inggih amargi radi ke­siyangan anggen kula tangi. Pramila nyuwun dhawuh, Man Harya.”

“We lha blaik yen ngene iki, layak ta ka­beh Kurawa kuwi padha duwe watak keset ora tertib yen nyambut gawe, jebu­lane kowe sing ndombani ta Dur? Wis dadi watak-wantune Kurawa yen ana gaweyan padha kleket-kleket, yen diundang kumpul ngrembug babagan negara ora tau pepak, ananging yen ngrembug dhuwit anggaran wah…wah waaah! Padha rebut dhucung golek ngarep, wedi yen ora kumanan. Ma­ngertiya Dur, mundhi dhawuhe rakamu anak angger Duryudana, aku lan kowe kabeh kadhawuhan ngupadi aneng ngendi cumondhoke Sang Hyang Bathari Sri kang wus sawetara oncat saka tanah Jawa. Kersane padukendra, yen wus ketemu Dewi Sri supaya kaboyong marang Praja Ngastina. Ngono Dur.”

“Mangke rumiyin, Man, Dewi Sri niku sinten? Napa Kaka Prabu Duryudana ke­pareng badhe krama malih kalihan wano­dya ingkang naminipun Dewi Sri, napa ma­katen, Man? Punapa dereng marem kagu­ngan garwa kados kang mbok Ratu Bano­wati ingkang tanpa tandhing ayunipun?”

“Lhoo ngawur bocah iki! Dur kowe kuwi angger krungu tembung Dewi karo jeneng Sri sing ana utegmu  mung………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?