Sri Mulih (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 234 kali

Tandya budhal sanggyaning wadya, tinidhihan dening sang nindya mantri Patih Udawa. Warna-warna titiha­ne, warna-warna senjatane miwah warna-warna busananing wadya nanging datan carup wor sajuru-juru. Kang busana kresna wor kalawan padha kang langking, cinandra pan yayah dhandhang ing pase­tran. Kang busana abang ngumpul padha dene rekta, candrane pan yayah wukir ka­we­lagar. Kang warna putih gumolong padha dene seta, lamun tinon saking mandrawa asawang kuntul aneba. Dene kang warna ijo ngumpul padha wilis, la­mun cinandra ing sastra pan kadi tandur nedheng gumadhung.

Gumebyaring busana maneka warna, kumelaping sanjata debya cawuh kalawan kumlebeting gendera, dwaja lelayu miwah kekuwunging payung agung, lamun winulat saking mandrawa pan yayah wredhu gangga sasra. Wredhu lintah, gangga ba­nyu, sasra sewu. Kaya lintah sewu bareng kumelap aneng banyu, gumuruh lir gunung rubuh prabawaning wadya lumaris tangeh lamun wuwusen ing tulis. Sigeg

Gantya kang winursita, para sata Ku­rawa kang tinindhihan Patih Sangkuni wus kapara adoh nilar Praja Ngastina awit nampi dhawuhing nata kinen ngupadi men­drane Bathari Sri. Lakune barisan Ngastina samangko tumeka kikising alas. Ki Patih Sangkuni paring dhawuh marang para pu­tra Kurawa supaya ngaso luwih dhisik.

“Duur,  ngaso dhisik aneng kene, adhi-adhimu padha klumpukna. Ana prakara kang kudu dirembug sadurunge mbacutake laku.”

Dursasana miterang, “Mangke rumiyin, Man, jan-jane awake dhewe niki badhe dhateng pundi ta? Nyuwun pangapunten, nalika wonten paseban radi randhat anggen kula sowan, inggih amargi radi ke­siyangan anggen kula tangi. Pramila nyuwun dhawuh, Man Harya.”

“We lha blaik yen ngene iki, layak ta ka­beh Kurawa kuwi padha duwe watak keset ora tertib yen nyambut gawe, jebu­lane kowe sing ndombani ta Dur? Wis dadi watak-wantune Kurawa yen ana gaweyan padha kleket-kleket, yen diundang kumpul ngrembug babagan negara ora tau pepak, ananging yen ngrembug dhuwit anggaran wah…wah waaah! Padha rebut dhucung golek ngarep, wedi yen ora kumanan. Ma­ngertiya Dur, mundhi dhawuhe rakamu anak angger Duryudana, aku lan kowe kabeh kadhawuhan ngupadi aneng ngendi cumondhoke Sang Hyang Bathari Sri kang wus sawetara oncat saka tanah Jawa. Kersane padukendra, yen wus ketemu Dewi Sri supaya kaboyong marang Praja Ngastina. Ngono Dur.”

“Mangke rumiyin, Man, Dewi Sri niku sinten? Napa Kaka Prabu Duryudana ke­pareng badhe krama malih kalihan wano­dya ingkang naminipun Dewi Sri, napa ma­katen, Man? Punapa dereng marem kagu­ngan garwa kados kang mbok Ratu Bano­wati ingkang tanpa tandhing ayunipun?”

“Lhoo ngawur bocah iki! Dur kowe kuwi angger krungu tembung Dewi karo jeneng Sri sing ana utegmu  mung………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…