Mendhung Kangen Langit Atiku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 331 kali

Rumangsaku ora ana crita sing luwih nyenggol pangrasa kajaba iba gedhe kakawigatene bapak marang aku nalika isih cilik biyen. “Tenan, Rum. Jaman kowe isih bayi, ora esuk ora sore, kepara malah tengah we­ngi nganti parak esuk, saben kowe ngompol mesthi bapakmu sing luwih dhisik pirsa. Lan tanpa wigah-wigih ba­pakmu langsung sat-set ngganti po­pokmu. Wektu iku durung patiya usum pampers,” ngendikane ibu saben-saben, ketara rumangsa begja  kagungan si­sihan bapak.

Kajaba iku, manut kojahe ibu, cilik­anku ndhisik saben bengi nek durung digendhong ojong sinambi dilela-lela bapak, aku mensthi isih hak-hik men­theles ora gelem bubuk. Aba wis digen­dhong ojong karo dilela-lela bapak, aku langsung siyat-siyut lan ora let suwe angler.

“Ning ya nate Rum, angger digen­dhong bapakmu kowe nglipus turu, mengko nek diselehne ngoak-ngoek ta­ngi. Digendhong nglipus maneh, giliran diselehne njenggirat melung-melung ma­neh. Kerep sewengi mbethethet te­kan parak esuk kowe rewel ora karuwan sing dijaluk, Rum. Ngono kuwi bola-bali meh saben bengi. Pirang-pirang sasi nganti kowe isa mbrangkang. Hmm, jan wong sabar lan gemati tenan pancen, ba­pakmu iku.”

“Kok Ibu mboten gantos nggen­dhong?” selaku.

“Ya kerep takgenteni. Ning ya kuwi, kowe krasa. Angger takgenteni nggen­dhong, kowe ora mung ngringik, ning ma­lah kroncalan karo njempling-njem­pling pluntiran njaluk mudhun. Apa ma­neh nek ditulung Mbak Min utawa Bi Siti, kowe mesthi langsung njenthit-njenthit ora karu-karuwan padane kae. Pokoke ora bakalan meneng nek durung dican­dhak bapakmu maneh. Mulane kowe ku­wi nganti saiki dadi anak bapak banget. Apa-apa bapak, apa-apa bapak!”

“Soalipun menawi urusan kalihan ba­pak proseduripun langkung gampil he he he.”

“Prosedur gampil lambemu, wong pan­cen wiwit cilik kowe kuwi tansah diuja bapakmu! Njaluk apa wae nek kowe sing negel mesthi langsung dituruti. Beda nek karo ibu, nggambleh rina wengi nganti meniren pengin ganti happy call wae disemayaniii terus, hmh,” grenenge ibu kaya prawan kencur sing wiwit kampiran rasa cemburu.

“Ibu sih, menawi empun teng mall troli-ne ngantos mencep-mencep taksih sibuk nyaut mrika nyaut mriki,” tutuhku sengaja takenggokne masalah liya kare­ben kasus happy call mau ora tekan ngendi-endi.

“Nek kowe ora ya? Nembung tuku memory eksternal malah mborong sak hape-ne pisan sing luwih canggih. Wih, pintere anakku,”  ibu ganti nyemoni.

“Lha nggih pinter no, wong ulang-ula­ngane Ibu. Bapak kok ingkang na­wani.”

“Halah, kowe rak mesthi…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…