Mendhung Kangen Langit Atiku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 55 kali

Rumangsaku ora ana crita sing luwih nyenggol pangrasa kajaba iba gedhe kakawigatene bapak marang aku nalika isih cilik biyen. “Tenan, Rum. Jaman kowe isih bayi, ora esuk ora sore, kepara malah tengah we­ngi nganti parak esuk, saben kowe ngompol mesthi bapakmu sing luwih dhisik pirsa. Lan tanpa wigah-wigih ba­pakmu langsung sat-set ngganti po­pokmu. Wektu iku durung patiya usum pampers,” ngendikane ibu saben-saben, ketara rumangsa begja  kagungan si­sihan bapak.

Kajaba iku, manut kojahe ibu, cilik­anku ndhisik saben bengi nek durung digendhong ojong sinambi dilela-lela bapak, aku mensthi isih hak-hik men­theles ora gelem bubuk. Aba wis digen­dhong ojong karo dilela-lela bapak, aku langsung siyat-siyut lan ora let suwe angler.

“Ning ya nate Rum, angger digen­dhong bapakmu kowe nglipus turu, mengko nek diselehne ngoak-ngoek ta­ngi. Digendhong nglipus maneh, giliran diselehne njenggirat melung-melung ma­neh. Kerep sewengi mbethethet te­kan parak esuk kowe rewel ora karuwan sing dijaluk, Rum. Ngono kuwi bola-bali meh saben bengi. Pirang-pirang sasi nganti kowe isa mbrangkang. Hmm, jan wong sabar lan gemati tenan pancen, ba­pakmu iku.”

“Kok Ibu mboten gantos nggen­dhong?” selaku.

“Ya kerep takgenteni. Ning ya kuwi, kowe krasa. Angger takgenteni nggen­dhong, kowe ora mung ngringik, ning ma­lah kroncalan karo njempling-njem­pling pluntiran njaluk mudhun. Apa ma­neh nek ditulung Mbak Min utawa Bi Siti, kowe mesthi langsung njenthit-njenthit ora karu-karuwan padane kae. Pokoke ora bakalan meneng nek durung dican­dhak bapakmu maneh. Mulane kowe ku­wi nganti saiki dadi anak bapak banget. Apa-apa bapak, apa-apa bapak!”

“Soalipun menawi urusan kalihan ba­pak proseduripun langkung gampil he he he.”

“Prosedur gampil lambemu, wong pan­cen wiwit cilik kowe kuwi tansah diuja bapakmu! Njaluk apa wae nek kowe sing negel mesthi langsung dituruti. Beda nek karo ibu, nggambleh rina wengi nganti meniren pengin ganti happy call wae disemayaniii terus, hmh,” grenenge ibu kaya prawan kencur sing wiwit kampiran rasa cemburu.

“Ibu sih, menawi empun teng mall troli-ne ngantos mencep-mencep taksih sibuk nyaut mrika nyaut mriki,” tutuhku sengaja takenggokne masalah liya kare­ben kasus happy call mau ora tekan ngendi-endi.

“Nek kowe ora ya? Nembung tuku memory eksternal malah mborong sak hape-ne pisan sing luwih canggih. Wih, pintere anakku,”  ibu ganti nyemoni.

“Lha nggih pinter no, wong ulang-ula­ngane Ibu. Bapak kok ingkang na­wani.”

“Halah, kowe rak mesthi…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?