Bedhah Pajang (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 262 kali

“Gela banget atiku! Wis suwe panyuwunku marang Pangeran, nanging ora diparingi. Malah Jaka Tingkir kang sajake ora duwe panyuwunan, jebul malah antuk nga­lamat,” Ki Ageng Sela njethung lan ju­dheg. Nanging dhasare Ki Ageng Sela iku guru kang wis minandhita, mula banjur sumarah ing karsane Gusti Kang Maha Agung.

“Thole, saelingmu apa kowe wis tau ngimpi kang aneh?” sawise Ki Ageng Sela bisa nata atine, Jaka Tingkir nuli ditakoni.

“Sampun nate, Eyang. Nalika kula tirakat ing Redi Telamaya, kula nyu­pena kadhawahan rembulan. Sareng kula nglilir mireng suwanten gumlu­dhug saking pucuking redi. Punapa menika tegesipun, Eyang?” wangsula­ne Jaka Tingkir.

Krungu ature Jaka Tingkir, Ki Ageng Sela sangsaya ngungun. Ki Ageng nuli ngadeg sedhakep, banjur unjal ambe­gan landhung.

“Thole, impenmu mau becik ba­nget. Kena disebut minangka ratuning impen, yaiku wahyu. Mula saka pituturku, Thole, becik kowe ngawulowa menyang Demak Bintara. Ing kono kowe bakal ma­ngerteni apa jarwane impenmu mau. Aku mung bisa nyangoni donga lan pamuji.”

Jaka Tingkir  matur sendika. Ing langit lintange katon abyor.

“Satemene, Thole, anggonku tirakat nyuda mangan lan turu iki iya kepengin nggayuh wahyu iku. Nanging ora dadi ngapa, muga-muga apa kang dakgayuh mau kowe kang bisa methik wohe. Mung bae panjalukku, Thole, muga-muga anak-turunku mbesuk uga bisa katut nampa kamukten.”

Jaka Tingkir matur sendika. Ki Ageng Sela nuli aweh piwulang akeh-akeh kang­go sangu Jaka Tingkir nyuwita menyang Kraton Demak.

***

Sultan Bintara kang ngasta pangu­wasa ing Demak wis murud ing kasidan jati. Sultan Bintara peputra enem yaiku  Ratu Mas, kagarwa Pangeran Cirebon; Pangeran Sabrang Lor ya Pangeran Di­pati Anom Pati Unus; Pangeran Sekar; Pangeran Trenggana; Pangeran Kan­dhu­ru­wan; lan Pangeran Pamekas.

Sarehne putra pembarep mijil putri, mula sasurude Sultan Bintara kang si­nengkakake jumeneng nata sabanjure yaiku Pangeran Dipati Anom Pati Unus. Nanging Pangeran Pati Unus anggone ngasta praja ora suwe, jalaran gerah terus seda. Kudune kang gumanti ngasta bawat kanalendran Pangeran Sekar. Nanging Pangeran Sekar seda jalaran diperjaya saweneh abdi De­mak aran Surawiyata kang diprentah Raden Bagus Mukmin, putrane Pa­ngeran Trenggana. Mula kang gu­manti nata Demak sabanjure Pange­ran Trenggana kanthi jejuluk Sultan Trenggana.

Nalika samana lakune Jaka Tingkir wis tekan………………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…