Calon Primadhona Wisata Anyar saka Tulungagung Sisih Kidul
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 61 kali

Ing Tulungagung duwe wisata guwa anyar yaiku Guwa Tenggar. Guwa iki ma­pan ing Desa Tenggarrejo, Kecamatan Tanggunggunung. Yen dibandhingake gu­wa-guwa liyane ing Tulungagung, Gu­wa Tenggar klebu sing paling unik. Di­kan­dhakake unik merga Guwa Tenggar ora nyawisi sesawangan endah kanggo pa­ra pengunjunge. Nanging guwa Teng­gar nyimpen cathethan jaman prase­jarah kang nate dumadi ing Tulung­agungan ewonan taun kepungkur.

Bukti nyata yen guwa Tenggar nyim­pen tinggalan jaman prasejarah yaiku ditemokakene welasan fosil balung ing sajroning guwa. Dening pihak Pokdarwis temonan iki wis dilaporake menyang tim saka Unair sing kebeneran lagi PKL ing guwa liya kang mapan ing sacedhake guwa Tenggar iku dhewe.

Sawise dianakake panaliten dite­mok­ake tengkorak kebo, sisa balung saka ki­dang, sisa balung saka babi, lan sisa saka bathoke kura-kura.

Eloke temon-temon kanthi rupa fosil iku ditemokake tanpa nindakake peng­galian. Jalaran temon iku tumempel ing temboke guwa. Dinuga  upa­ma ditindaka­ke peng­galian. Samesthine bakal dite­mokake fosil sing lu­wih akeh maneh.

Saliyane kuwi Tim sa­ka Unair kang diketuani de­ning Toetik Koesbardi­ati kang mujudake ahli Paleoantologi uga kasil nemokake balung kang dinuga nate di­gunakake kanggo piranti dening ma­nung­sa purba ing la­ladan Tulungagung sisih kidul.

“Ana kemungkinan ba­lung iki ing ja­mane biyen digunakake kanggo piranti beset daging lan kulit, sarta digunakake kanggo misahake daging saka balunge. Nanging masia balung sing mirip spatula iki ditemokake ing jero guwa. Aku dalah tim durung wani ngandhakake utawa aweh panduga yen guwa Tenggar iki mujudake guwa kang didadekake pa­dunungan,” ujare Toetik.

 “Yen nonton wujude saperangan fosil kaya ngene. Fosil iki wis ora kena di­ukur nganggo uji karbon. Supaya bisa meruhi sepira tuwane umure, fosil iki ku­du dikirim menyang Jerman lan me­nyang Selandia Baru. Tumindak sing ka­ya ngene prelu ditindakake jalaran ne­gara loro iku duwe alat sing luwih canggih kanggo nemtokake umure fosil sing men­tas ditemokake,” tambahe Toetik.

 

Puzzle raksasa

Temon-temon saka jaman praseja­rah ing Tulungagung sisih kidul mung­guhe Toetik mujudake perangan puzzle raksasa kanggo meruhi panguripan ja­man pra­sejarah ing Tulungagung. Salah siji temon sing diajab bisa aweh infor­masi wigati ngeni panguripan Tulung-agung ing jaman prasejarah iki slah siji­ne yaiku temon ing guwa Tenggar iku mau.

Senajan guwa Tenggar ing wektu iki wis kabukak kanggo wisata sacara umum. Toetik duwe pangajab amrih pi­hak pengelola lan wisatawan bisa pa­dha-padha jaga kelestariane guwa. Mer­gane yen ora dijaga eman banget yen guwa Tenggar iki rusak. 

Ing perangan liya Toetik uga duwe keyakinan yen ing tembe guwa Tenggar iki yen dikelola sacara wicaksana, tegese anggone ngembangake manut aturan sing lumaku, bakal bisa dadi primadhona wisata alam lan prasejarah anyar ing Tulungagung. (P. Kusuma)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih