Sambung Tresna karo Lelembut
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 178 kali

Dhek emben sasi sing wis kepungkur, penulis jagong manten menyang Sragen. Ing kana ora njarag kete­mu kanca nunggal kelas rikala isih ana SLTA. Padha dene ora ngira yen ing pista manten kuwi aku lan dheweke bakal ketemu maneh sawise puluhan taun ora krungu kabare. Jarene kan­caku mau, sing kagungan kersa mantu kuwi kapernah mbak­yune. 

Maklum suwe ora ketemu, mula aku wong loro golek eng­gon rada kiwa sing ora rame de­­ning tamu-tamu kang andra­wina ngrahabi pasugatan. Se­pisan, kareben olehe crita ora ngganggu tamu liyane, kepindo supaya bisa crita apa wae be­bas, merga ora keganggu tamu liya sing ora duwe kapentingan karo aku wong loro. Bareng wis takon tinakon bab lelakonku lan lelakone sarampunge lulus SLTA, dheweke banjur nylemong.

“Mbak, apa garwamu ki asmane Pak Sarjoko?”

“Iya, bener.”

“O lha layak. Dadi sing sok nulis crita neng majalah kae kowe ta?”

Aku mung ngguyu. Dheweke mbacut­ake, “Ha nek ngono, Mbak, aku takcrita tulisen menyang majalah.  Saiki rungok­na critaku.”

Aku mapan lungguh sing kepenak, samapta ngrungokake critane kancaku la­was mau. Dheweke banjur wiwit crita, “Ngene, Mbak, ing desaku kana aku du­we tangga sing wis apik banget karo aku, prasasat wis kaya sedulur dhewe. Nganti apa wae dicritakake marang aku, sena­jan kuwi bab kang wadi. Wanita mau je­nenge Bu Kadri, dene kakunge aran Pak Raharjo. Anggone bebrayan wis su­we, pinaringan momongan telu, sing cilik dhewe isih  SD.

Bu Kadri kuwi kulite putih mrusuh, pawakane sedhet, semok, tur gagah ble­ngah-blengah. Ning tumrapku dheweke ora klebu wanita sing sulistya. Biyasa wae, umum.  Sikepe grapyak, semanak, lan pinter srawung. Mung emane Bu Ka­dri iku geleman, gampang ketarik ma­rang priya senajan wong lanang kuwi uwis duwe bojo. Gumunku, Mbak, wong sing disir dening Bu Kadri kuwi kok  mesthi olehe nglanggati.

 Bu Kadri uripe mung pas-pasan, mergane kakunge nyambut gawene dadi buruh, tur ya klebu bodho tinimbang pu­trine. Mula ditinggal laku sedheng dening sing wadon ya meneng wae. Ora alok, ora nyaruwe. Sing pungkasan iki angger uwong wis padha ngerti nek Bu Kadri lagi gandheng renteng karo Pak RT. Bu RT ngerti bojone laku ngiwa karo Bu Kadri kok ya meneng wae. Mula aku banjur dhedhes Bu Kadri ngene:

“Kowe ki apa ora samar nek di­krampyang Bu RT?”

Jebul  wangsulane Bu Kadri mayar wae, “Ora Dhik, wong aku melu ngewa­ngi olehe gawe omah sing anyar kuwi kok. Wis ta, nek ora aku sing ngrewangi tuku kayu, gendheng lan material liyane, durung karuwan dadi omahe Pak RT iku.”

Aku gumun. Ingatase Bu Kadri iku ekonomine pas-pasan kok nukok-nukok­ne material wong liya kuwi banjur dhuwit saka ngendi?

“Ora, Mbak, lha dhuwit sampeyan kanggo tuku-tuku kuwi saka ngendi en­tukke?” pitakonku ngoyak.

 Bu Kardi nyedhak karo……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya