Sambung Tresna karo Lelembut
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 193 kali

Dhek emben sasi sing wis kepungkur, penulis jagong manten menyang Sragen. Ing kana ora njarag kete­mu kanca nunggal kelas rikala isih ana SLTA. Padha dene ora ngira yen ing pista manten kuwi aku lan dheweke bakal ketemu maneh sawise puluhan taun ora krungu kabare. Jarene kan­caku mau, sing kagungan kersa mantu kuwi kapernah mbak­yune. 

Maklum suwe ora ketemu, mula aku wong loro golek eng­gon rada kiwa sing ora rame de­­ning tamu-tamu kang andra­wina ngrahabi pasugatan. Se­pisan, kareben olehe crita ora ngganggu tamu liyane, kepindo supaya bisa crita apa wae be­bas, merga ora keganggu tamu liya sing ora duwe kapentingan karo aku wong loro. Bareng wis takon tinakon bab lelakonku lan lelakone sarampunge lulus SLTA, dheweke banjur nylemong.

“Mbak, apa garwamu ki asmane Pak Sarjoko?”

“Iya, bener.”

“O lha layak. Dadi sing sok nulis crita neng majalah kae kowe ta?”

Aku mung ngguyu. Dheweke mbacut­ake, “Ha nek ngono, Mbak, aku takcrita tulisen menyang majalah.  Saiki rungok­na critaku.”

Aku mapan lungguh sing kepenak, samapta ngrungokake critane kancaku la­was mau. Dheweke banjur wiwit crita, “Ngene, Mbak, ing desaku kana aku du­we tangga sing wis apik banget karo aku, prasasat wis kaya sedulur dhewe. Nganti apa wae dicritakake marang aku, sena­jan kuwi bab kang wadi. Wanita mau je­nenge Bu Kadri, dene kakunge aran Pak Raharjo. Anggone bebrayan wis su­we, pinaringan momongan telu, sing cilik dhewe isih  SD.

Bu Kadri kuwi kulite putih mrusuh, pawakane sedhet, semok, tur gagah ble­ngah-blengah. Ning tumrapku dheweke ora klebu wanita sing sulistya. Biyasa wae, umum.  Sikepe grapyak, semanak, lan pinter srawung. Mung emane Bu Ka­dri iku geleman, gampang ketarik ma­rang priya senajan wong lanang kuwi uwis duwe bojo. Gumunku, Mbak, wong sing disir dening Bu Kadri kuwi kok  mesthi olehe nglanggati.

 Bu Kadri uripe mung pas-pasan, mergane kakunge nyambut gawene dadi buruh, tur ya klebu bodho tinimbang pu­trine. Mula ditinggal laku sedheng dening sing wadon ya meneng wae. Ora alok, ora nyaruwe. Sing pungkasan iki angger uwong wis padha ngerti nek Bu Kadri lagi gandheng renteng karo Pak RT. Bu RT ngerti bojone laku ngiwa karo Bu Kadri kok ya meneng wae. Mula aku banjur dhedhes Bu Kadri ngene:

“Kowe ki apa ora samar nek di­krampyang Bu RT?”

Jebul  wangsulane Bu Kadri mayar wae, “Ora Dhik, wong aku melu ngewa­ngi olehe gawe omah sing anyar kuwi kok. Wis ta, nek ora aku sing ngrewangi tuku kayu, gendheng lan material liyane, durung karuwan dadi omahe Pak RT iku.”

Aku gumun. Ingatase Bu Kadri iku ekonomine pas-pasan kok nukok-nukok­ne material wong liya kuwi banjur dhuwit saka ngendi?

“Ora, Mbak, lha dhuwit sampeyan kanggo tuku-tuku kuwi saka ngendi en­tukke?” pitakonku ngoyak.

 Bu Kardi nyedhak karo……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…