Kecubung lan Khasiyate
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 36 kali

Kecubung jeneng latine Datura Metel. Para sutresna PS wis akeh sing pirsa wujude wit kecubung kasebut. Pranyata tuwuhan iki gedhe banget manfaate kanggone kasarasan. Wit kecubung iki gampang banget uripe. Wohe bunder, njerone ana wijine. Wijine yen ditandur gampang thukul. Kembange wujude kaya sompret, wernane putih semu ungu lan godhonge wujude kaya godhong terong, wernane ijo tuwa semu biru, mula diarani kecubung wulung. Godhong kecubung bisa kanggo tamba lara rematik.

Carane: Mundhuta godhong kecubung 5-7 lembar banjur dikumbah resik, nuli dipepe nganti rada alum banjur digodhog nganggo banyu 6 gelas lan ditambahi jahe sethithik. Banyu godhogan iki disat nganti kari 4 gelas. Sawise adhem bisa diunjuk wayah esuk lan sore sagelas.

Kejaba godhonge, kembang kecubung uga nduweni khasiyat kanggo ngilangake rasa nyeri, pegel-pegel lan awak lungkrah.

Carane: Kembang kecubung cacah 10-13 dikumbah resik, banjur dicampur karo gula batu sacukupe lan digodhog nganggo banyu 6 gelas. Banyune diturahake kari 4 gelas. Sedina diunjuk kaping telu, esuk, awan, lan sore.

Dene woh kecubung uga migunani banget kanggone balita sing angel maem. Kejaba marahi bocah doyan maem, pranyata woh kecubung uga migunani kanggo obat cacing. Dene carane: Woh kecubung sing wis tuwa dipepe nganti garing, terus isine dijupuk kanthi dipecah.

Isi kecubung siji (sak butir) digodhog nganggo banyu sagelas, yen wis umob dientas banjur manget-manget diunjukake marang bocah sing ora doyan maem kasebut. Cara iki diambali saben telung ndina sepisan nganti bocah mau doyan maem.

Isi kecubung uga duwe khasiyat kanggo nambani bocah cacingen. Carane padha karo sing diaturake ing ndhuwur.

Muga-muga ana guna lan faedahe kanggo sutresna PS. Nuwun. **

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…