Crita Wayang ing Kain Nuswantara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 32 kali

Dinane iki meh kabeh kalangan akrab karo bathik. Sawise diresmekake dadi warisan budaya asli Indonesia, sakehing kreasi saka bathin tansaya ngrembaka. Kamangka sejatine, kejaba bathik, isih akeh kain liyane sing uga asli Nuswantara. Malah, ora kalah endahe.

Yen digatekake, sawernane motif kain Nuswantara kabukten sarwa edi. Kejaba nengsemake pandulu, kalebu rerenggane, uga nduweni makna tinamtu. Mula lumrah yen banjur njalari gumun lan kepengin ngerti luwih cetha.

Salah sijine yaiku kain saka pulo dewata, Bali. Ana sing aran saput songket utawa kampuh songket. Umume saka sutra, kanthi motif werna emas utawa perak. Mula katon ngejreng, “mewah”.

Yen digatekake, motif ing songket kasebut unik. Pawakane kaya singa, nanging nduwe swiwi kaya garudha, satleraman ana wewujudan naga, lha kok nduwe tlale kaya gajah. Ya iki sing karan barong. Umume songket iki kanggo acara ritual.

Yen ndulu budaya masyarakate, wis mesthi iki magepokan karo Hindhu sing dinut saperangan gedhe warga Bali. Manut asil panalitene Robyn Maxwell, motif ing kain kasebut gegayutan karo crita Ramayana lan Mahabharata.

Semono uga ing kain kang aran ider-ider, sing umume akeh tinemu ing Bali sisih lor. Ider-ider agambar sakehing buta lan sawijining wanodya. Katitik, mujudake kreasi saka crita Ramayana. Yaiku Sita (Sinta) sing diculik Rawana (Rahwana). Kain iki umume dawa, kanthi gambar ing sisihe sing njalari katon adhep-adhepan. Yaiku wewujudan Rama lan wadyabalane (Anoman sakanca).

Umume, kain-kain kasebut abahan katun lan sutra. Kaine ditenun sacara manual, dene pawernane kombinasi bathik, kanthi teknik gambar lan celup. Yen tinemu sing isih asli, pawernane manganggo bahan alami. Ana sing tlutuh kayu, godhong, uga woh-wohan.

Yen plesir menyang Bali, aja mung pepanas ing gisike samodra utawa foto-foto ing papan sing wis kawentar. Nanging prayogane uga blusukan menyang kampung sing rada adoh saka punjering kutha. Contone menyang Karangasem. Ing kana, isih

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…