Pendhapa Agung Trowulan Rampung Direnovasi TNI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 29 kali

Pendhapa Agung Trowulan kang mujudake papan kanggo ngluhurake Kraton Majapahit rampung direnovasi. Peresmian renovasine tinengeran mawa maneka kegiyatan ing antarane saresehan mesisan kanggo mahargya HUT Kodam V Brawijaya.

Sejarah nyathet manawa TNI dilairkan saka guwa garbane rakyat. Panglima Besar Jenderal Soedirman nelakake manawa sesambungan TNI lan rakyat bebasan kaya iwak lan banyu.  Iwak ora bisa urip tanpa banyu. Ya Rakyat kang ngandhut, ngupakara lan nggedhekake TNI.

Minangka wujud kanggo ngraketake sesambungan TNI,  ing kene Kodam V /Brawijaya, lan  rakyat, pemerintah Provinsi Jatim  bebarengan karo TNI ora mung ngrenovasi pendhapa Agung Trowulan nanging uga  melu mbangunn omah sing ora layak dipanggoni kanthi program bedah omah kang kegiatane kawiwitan ing Desa Mojowaku Kecamatan Kedamean Kab.Gresik . Uga mbangun dalan lan program pelayanan kesehatan kang asile bisa langsung dirasakake dening masyarakat.

Semono uga kepedulian TNI (Kodam V/Brawijaya) marang  sejarah yaiku kaluhurane Raja Brawijauya kang wis mrintah Kerajaan Majapahit ngati kuwagang nyawijekake Nusantara, bab iki ora bisa diselaki. Kanggo ngurmati Raja Brawijaya lan ngluhurake Majapahit diwujukae kanthi renovasi Pendhapa Agung. Pembangunane tembayahatan anarane TNI karo Pemprov Jatim disengkuung dening rakyat. 

Mangkono diandharake dening Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr.H. Akhmad Sukardi, MM saat paring sambutan ing Sarasehan HUT ka 69 Kodam V Brawijaya lan Hari Juang Kartika ka 72 sarta Peresmian Renovasi Pendhapa Agung Trowulan Mojokerto, mapan ana  Pendhapa Agung Trowulan Mojokerto, Minggu (17/12) bengi.

Ing umure kang ka 69, Kodam V Brawijaya bisa nggunakake momentum kasebut kanggo ngeling eling maneh jati diri TNI minangka tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional lan tetara profesional. “Mula iku  Pemerintah Provinsi Jawa Timur aweh apresiasi marang anane Sarasehan HUT ka 69 Kodam V/ Brawijaya,” pratelane .

 “Mangga  kita jaga lan upakara  kautuhan lan kekompakan TNI khususe Kodam V/Brawijaya bebarengan  Pemprov. Jatim lan sakabehe  Forkopimda kanthi  panyengkuyunge  Masyarakat Jawa Timur, jalaran bebarengan rakyat, TNI kuwat. Kanthi Sapta Marga lan Sumpah Prajurit, TNI saya  ditresnani  Masyarakat Jawa Timur,” ngendikane.

Sauntara iku Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman ngendika Manawa rawuhe ing  Pendhapa  Agung Trowulan nduweni makna jero banget tumrap sakabehe  Prajurit Brawijaya. “Lumantar sarasehan iki, kita kabeh bisa luwih bisa ngayati makna agung ing suwalike jeneng Brawijaya  minangka  simbol Kodam V Brawijaya,” dhawuhe.

Ing papan kene, biyen minangka cikal bakal pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, minangka kraton gedhe, saka tlatah Jawa bisa nyawi-jekake  Nuswantara, pratelane maneh.

Sawetara  pengabdian nyata kang wis  dileksanake jajaran Kodam V/Brawijaya antara liya kegiatan kemanunggalan TNI lan rakyat kang diwujudake kanthi kegiatan bhakti sosial kesehatan, renovasi RTLH, jambanisasi, program ketahan pangan, pembangunan jaringan listrik pedesaan, TMMD, penangulangan bencana, lan kegiatan misi sosial liyane.

Pangajape, kanthi rampunge renovasi Pendhapa Agung Trowulan, bisaa didadekake  minangka  pusat edukasi tumrap kabeh masyarakat, minangka pusat wisata sejarah kanggo luwih mangerteni keagungane Kerajaan Majapahit kang megkone bakal bisa mahanani marang  kesejahteraan masyarakat ing sakupenge.

Minangka wujud kepedulian Kodam V/Brawijaya marang masyarakat lan minangka rasa syukur, ing kalodhangan kasebut diwenehake secara simbolis 100 paket marang bocah yatim-piatu lan 50 paket marang  masyarakat kono.

Acara dipungkasi mawa  pagelaran wayang kulit sewengi natas kanthi dhalang bocah Ki Bagus Wisnu kang nggelar lakon Anoman Duta.

(at)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…