Rame Diburu Warga Sumatera Panen Emas Tinggalan Sriwijaya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 38 kali

Watara telung taunan pungkasan  iki masyarakat Kabupaten Ogan Kome­ring Ilir (OKI), Sumatera Kidul diwartak­ake rame mburu bandha karun kuna ting­galan sejarah mangsa kawuri. Akeh ing antarane sing kasil panen nemokake keramik, manik-manik, watu giok, sarta priasan emas lan perunggu maneka wu­jude, kang ujaring ngakeh mujudake pro­duk kabudayan jaman kencana rukmine Kerajaan Sriwijaya.

Raja Arya, saweneh panaliti lan bu­da­yawan Riau aweh paseksen, sakehing artefak pengaji mau ditemokake kapen­dhem jroning lahan gambut kalebu we­weng­kon sekitere kali Bagan, Cengal, lan kali  Menang. Nitik corake, sawetara ing antarane barang-barang mau pantes kini­ra ana sing asal Vietnam sarta Thailand. “Manut pandugaku, barang-barang mau biyene mujudake rampasan perang, utawa upeti saka raja-raja negara tang­ga kasebut. Iki mbuktekake yen Sriwija­ya ing jamane nate dadi krajan maritim paling duwe wibawa sarta diakoni keku­wasaane dening para nata satlatah Asia,” pratelane.

Ringgu Umang nambahake, opyak anane bandha karun mau kawiwitan taun 2015 kepungkur. “Awale, sawetara warga kang lagi nyoba golek iwak ing lahan gambut satepining kali Bagan tan­pa sengaja nemu priasan emas,” kan­dha­ne tokoh pemudha Kecamatan Ce­ngal. Khabar kasebut sanalika sumebar wa­rata. Satemah meh kabeh pendhu­dhuk tanpa bisa dipenggak padha rame-rame melu ngebyuk karo nggawa pacul, serok, ayakan, lan piranti saanane liyane. Karana akehing wong, lokasi perburuan akhire ngrambah tekan kawasan kanal 12, Pulo Pisang, Tengkoran, sarta Kemada.

Lebar kuwi demam golek emas apa­dene artefak tinggalan Sriwijaya kober men­dha sauntara wektu. Sebabe, inten­si­tas temuan mulai suda akeh. Maklum sasuwene wektu kasebut gunggunge ba­rang pengaji sing wis kasil ditemokake ora kepetung maneh akehe. “Wujude ma­neka rupa. Gelang, suweng, ali-ali, bros becik saka emas, perunggu dalah giok. Jare, uga ana kang nemu prasasti, embuh kepiye bentuke aku durung nyumurupi,” tambahe Ringgu sing samengko satengahe dadi penghubung tumrap pawongan njaban dhaerah kang kepengin nindakake panali­ten, utawa mung arep kepengin meruhi lo­ka­si temuan kasebut.

Geger mburu bandha jaman kuna amrok maneh taun 2017. Lokasine pindhah ing lahan gambut tilas kobongan ing Talang Petai, kalebu wilayah Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapa, Kabupaten OKI. Menyang papan mau mung bisa ditempuh liwat jalur kali numpak prau klothok tumuju arah Selat Bangka. Najan kudu mbayar sewa prau nganti Rp 1 yuta, ewadene ora nyurutake niyate masyarakat Cengal lan sakiwa tengene. “Para pemburu bandha karun kuwi umume nginep sawetara suwe neng lokasi, adeg kemah.Talang Petai ma­lih regeng dadakan pindhane kampung ti­ban,” tuture Adi, saweneh warga Cengal.

Temon paling anyar sing paling dadi kem­bang lambe yaiku keong emas, lan ali-ali motif kembang mekar. Dening pe­nemune, priasan emas wangun keong mau wis didol menyang toko emas ing Pa­lembang. Manut khabar, payu atusan yuta rupiyah. Yen iki bener, kena disimpulake priasan-priasan kuna kuwi ginawe saka emas kanthi kadhar sarta kualitas kang be­cik. Luwih cethane, ora kakehan cam­puran.

Temon keong emas iki kuwawa na­rik kawigatene  Novi Hari Putranto, Tarida Diami, dalah Muchlisin, saka Balai Peles­tarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi, sarta Kepala Dinas Pariwisata OKI Ifna Nurlela, lan Kabid Kebudayaan Nila Maryati. Sate­kane lokasi, tim panaliti mau mung kari bisa nglacak ali-ali cakrik kembang kang du­rung ketrucut didol dening panemune, Qori, warga Desa Jaya Makmur. “Bapak nembe wae mangkat mbacutake berka­rang (golek emas) menyang lokasi. Na­nging yen arep ngerti barange, kaya nge­ne iki wujude,” ucape Kusnaini, bojone Qori, karo nuduhake ali-ali sing dimak­sud­ake.

 

Pusat Perdagangan Asia Tenggara

Marang para tamune saka BPCB Jam­bi, sarta pejabat Pemkab OKI kasebut, Kusnaini walaka kajaba ali-ali ceplok kem­bang – ditaksir bobot 9 gram – bojo­ne uga entuk serbuk emas, keramik Chi­na era dinasti Tang, anting-anting, mang­kok prunggu, manik-manik, sarta ge­rabah. “Ali-ali iki eman yen takdol. Mungkin arep tak anggo dhewe. Aku seneng motife. Wis an­tik, cekli maneh,” ujare kebak pemarem.

Kasubbag Media Komunikasi Publik Kabupaten OKI, Adiyanto nelakake, bisa uga Talang Petai, Kecamatan Tulung Se­lapa duk jaman kunane mujudake der­maga, utawa sajinis bandar pelabuhan. “Salah siji buktine, ing situs iki uga nate di­temokake fragmen-fragmen prau tuwa banget,” tambahe.

Raja Arya, budayawan Melayu asal Riau, ngajab pamarentah enggala cawe-ca­we nylametake maneka rupa jinis arte­fak sing wis disebutake mau. Kajaba kuwi dheweke duwe gagasan perlune ngun­dang sejarahwan sa-Asia saperlu ngadani riset bebarengan, ngelingi ing antarane ba­rang-barang kuna sing dinuga kuwat ting­galan sejarah Sriwijaya mau nuduhake corak saka ngamanca.

Ing kalodhangan kapisah Kabid Kebu­dayaan Dinas Pariwisata OKI. Nila Maryati nelakake, pihake isih kudu nunggu asil panalitene Balai Arkeologi Palembang sarta Balai Penelitian Cagar Budaya (BPCB) kang wis sawetara dina ambyur  menyang lapangan. “Prinsipe, yen tim panaliti saka lelorone instansi kasebut nyimpulake ba­rang-barang temon mau pancen duwe nilai  sejarah, Pemkab OKI nembe bisa tumindak kupiya ngamanake artefak-artefak kase­but,” imbuhe. Nila ngakoni anane laporan sing ngandhakake lahan gambut kawasan pesisir wetan Ogan Komering Ilir akeh ngandhut barang-barang kuna. “Kaya ing Talang Petai durung suwe iki, warga ne­mok­ake maneka priasan emas lan sajinise wektu arep nandur pari ala sonor neng la­han gambut tilas kobongan mau,” pra­telane Nila Maryati.

Sithik bab sejarah Sriwijaya. Sawetara manuskrip kuna nggambarake, ing akhir abad 7 Sriwijaya mujudake krajan ge­dhe lan lan duwe wibawa. I Tsing, saweneh pe­ngelana saka Tiongkok jroning lalaku  menyang India taun 671 lan 695, kober mampir neng Sumatera. Jroning cathetana dheweke nyebut Sriwijaya minangka pusat pendidikan agama Budha. Kajaba kuwi kontak dedagangan ing pesisir jamak nggu­nakae koin emas kanggo alat bayare.

Para nata krajan iki ora mung kasil ngu­wasani kepulowan Melayu, nanging uga Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Filipina becik liwat sesambungan dagang apadene penaklukan wiwit abad 7 engga 9. Periode pisanan Kerajaan Khmer, disebut-sebut mu­judake daerah jajahane Sriwijaya. Mi­nang­ka buktine, Pagoda Borom That ing Chaiya, Popinsi Surat Thani, ibukota Khmer, cetha dipengaruhi arsitektur Sriwi­jaya. Tipake Sriwijaya liyane uga tinemu neng Benggala apadene Chola ing Selat India.

Kanggo mikuwati posisine kasebut, Sri­wijaya sesambungan diplomasi kla­wan ke­kaisaran Tiongkok. Kanthi meng­kono Sriwi­jaya bisa nanemake dominasi­ne nguwasa­ni Selat Sunda sarta Malaka jroning rangka ngendhaleni lelayaran da­gang sadawane jalur Tiongkok engga India.

Kadidene pusat bandar dedagangan ing Asia Tenggara, Sriwijaya narik kawi­gatene kaum dagang sarta ulama mus­lim saka wilayah Timur Tengah. Sawe­neh sumber nelakake, saya tambah akehe ulama Arab kang teka neng Sriwi­jaya wusana ndadekake Sri Indrawar­man taun 718 nggilut Islam. Nata Sriwi­jaya iki kepara nate kirim kitir marang Umar bin Abdul Aziz, kang isine njaluk supaya khalifah ing Suriah (717-720M) kasebut ngirim da’i menyang Karaton Sri­wijaya.

Wong-wong Arab kala semana nya­thet, Sriwijaya akeh ngasilake komoditas kayu gaharu, kapur barus, kapulaga, cengkeh, pala, gadhing, timah, emas sarta liya-liyane maneh, sing banget dibutuhake dening masyarakat ngaman­ca. Mula kuwi lumrah menawa umume raja-raja dinasti Sriwijaya sugih mblege­dhu, ora kalah karo maharaja-maharaja India.

---  Pakne Puri  ---

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…