KPK mbeslah cathetan iline dhuwit menyang sakehing anggota DPRD
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 91 kali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mbeslah bukti wigati gegayutan tandha-tandha korupsi pengesahan RAPBD Jambi taun angga­ran 2018. Yaiku dokumen pembahasan anggaran lan cathetan-cathetan tulisan ta­ngan salah sawijining tersangka sing mbeber iline dhuwit menyang sakehing anggota DPRD Provinsi Jambi. “Barang-barang iku dibeslah penyidik,” ujare Juru Wicara KPK Febri Diansyah Setu mentas iki.

Ora mung iu wae, KPK uga wis nampa baline dhuwit sing dinuga gegayutan karo ‘pelicin’ pengesahan RAPBD. Gunggunge dhuwit nggayuh atusan yuta ripis. Mung, Febri wegah nyebutake sapa pehak sing mbalekake dhuwit kasebut. Klebu akibat hukume saka anggone mbalekake dhu­wit mau.

Sadurunge KPK nindakake penggle­dhahan ing telung panggonan ing Kota Jambi kanggo ngumpulake alat bukti sa­wise operasi tangkap tangan (OTT) Se­lasa (28/11) kepungkur. Telung panggo­n­an kasebut yaiku kantor Dinas Pe­ker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Jambi, omah pribadine Plt Sekda Pro­vinsi Jambi Erwan Malik, lan omahe Plt Kadis PUPR Arfan.

Febri nambahake, pehake nampa in­formasi anyar bab barang bukti dhuwit Rp 3 miliyar sing ditemokake ing rong ko­per nalika OTT. Dhuwit iku dinuga sa­durunge klakon digawa lunga menyang omahe sedulure Arfan. Banjur, nalika pe­nyidik teka menyang omahe Arfan, dhu­wit kasebut diterake bali. “KPK wis ne­mokake panduga Arn (Arfan) menehi sakehing dhuwit gegayutan pengesahan APBD 2018 iku,”ujare.

Kaya kang wis diwartakake, OTT ing Jambi kasebut KPK wis netepake ter­sangka papat. Yaiku Erwan Malik, Arfan, Asisten Daerah III Sekretaris Daerah (Sek­da) Saifudin, lan Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriyono.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto ngan­dhakake, pehake wis tumindak marang kadher partai-ne sing kejaring OTT KPK. Manut kandhane, DPP wis ngusulake supaya Supriyono sing dadi tersangka eng­gal diganti. “Bakal dianakake Pergan­tian Antar Waktu (PAW) kanggo ngganti Supriyono saka DPRD,” kandhane.

Anggota Komisi II iku nandhesake, partaine ora bakal mengaruhi utawa ora melu-melu urusane KPK anggone nga­wekani kasus kasebut. Pehake masrah­ake sawutuhe panitipriksa perkara iku ma­rang KPK. “Yen fakta hukume ana, nglengkara dibelani,” tandhese.

Bab jenenge Gubernur Jambi Zumi Zola sing disebut-sebut ing perkara iki, Yandri ngandhakake, nganti saiki isih du­rung ana kesangkude kader PAN kasebut. Anggone nyebutake jeneng iku lumrah jalaran Zumi minangka gubernur. Dhe­weke ngajap Ketua DPW PAN Jambi ka­sebut kooperatif yen dijaluki katrangan dening KPK.

 

Gubernur ditaliti

KPK tansah ngonceki saben sap tan­dha-tandha korupsi ing lingkungan pem­prov Jambi iki. Utamane gegayutan karo prktek beselan pengesahan RAPBD ka­sebut. Lembaga superbodi iki kanthi te­rus-terusan bakal mriksa para saksi, kle­bu Gubernur Jambi Zumi Zola.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ngandhakake, anggo­ne njingglengi para saksi iku gegayutan karo sakehing barang bukti sing wis dibeslah. Salah siji bukti kasebut yaiku cathetan tulisan tangan mau. “Penyidik wis nganakake panaliten dokumen sing dibeslah,” ujare.

Dhek Selasa (5/12) KPK mriksa ter­sangka Erwan Malik, tilas Plt Sekda Jam­bi. Erwan digeter 12 pitakonan dening penyidik. Mung, dheweke ora gelem mbe­berake kesangkude gubernur ing tandha-tandha korupsi pengesahan RAP BD kasebut. “Ora (ana sangkud-paude karo gubernur, Red). Kabeh wis dakkan­dhakake kanthi blak-blakan marang penyidik,” kandhane sawise dipriksa.

Priharsa nerangake, perkembangan kasus kasebut isih tansah lumaku sairing karo anane penyidikan ing Jambi. Per­kembangan iku uga gumantung marang bukti lan temuan tim ing lapangan. Yen ana temuan sing ngarah marang ke­sangkude gubernur, bisa dadi dianakake pemeriksaan. “Sabar dhisik ya,” welinge.

Gegayutan karo pemeriksaan saksi liya, mligine ing daerah, Priharsa durung gelem mbeberake kanthi trawaca. Se­bab, rencana pemeriksaan mujudake siasat penyidikan. “Penyidikan rak durung adoh, nembe sawatara dina,” tambahe. Nanging, sing genah, pihake tetep njing­glengi sapa sing dadi utege paweweh beselan marang DPRD iki.

OTT 28 November iku kasil mbeslah sakeheing dhuwit. Sawise dietung, pra­nyata gunggunge dhuwit karam sing diamanake ana Rp 4,7 miliyar. Para ter­sangkane digawa menyang Jakarta  kang­go keperluwan penyidikan. Nah, Supriyono sing mujudake anggota bang­gar saka Fraksi PAN mau, dinuga mi­nangka salah siji pihak sing nampa iline “dhuwit kethog” kasebut.

Supriyono dinuga nampa dhuwit Rp 400 yuta saka Saifudin nalika OTT. Dhuwit kasebut dipasrahake jam 14.00 ing sa­wijining rumah makan sing nyepakake mangsakan bebek ora adoh saka sawi­jining rumah sakit ing Kota Jambi. Pe­nyerahan dhuwit saka Saifudin  marang Supriyono mujudaka tahap katelu. Sali­yane marang Supriyono, dhuwit Rp 700 yuta luwih dhisik dipasrahake marang saperangan anggota DPRD Jambi lintas fraksi esuke (28/11). Banjur, penyerahan tahap kapindho ing dia iku uga, kehe Rp 600 yuta dikirimake marang wakil rakyat.

Pengiriman dhuwit iku mujudake pe­ra-ngan saka Rp 3 miliyar sing ditampa Saifu-din lan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan. (Tim)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…