Sri Maha Punggung (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 77 kali

Sawuse Patih Jakapuring pamit, Begawan Andha sigra paring dhawuh ma­rang putra loro supaya mbrastha ama kang gawe rusaking pasawahan lan pategalan tlatah Negara Purwacarita.

“Putraku Sengkan apadene Turunan. Kowe sakeloron mau wis padha krungu dhewe lamun ndara Patih Jakapuring minta sraya supaya mbrastha ama sing lagi ngrabasa pasawahan lan pategalan wewengkon Negara Purwacarita. Mesakake among tani sing kesusahan merga tandurane rusak, ngger. Mula dhawuhku, sing nindakake ayahan iki ora ana liya kowe sakeloron. Apa kira-kira kowe padha saguh tetulung, kulup?”

“Rama Begawan, kula nyendikani dhawuh badhe mbrastha ama menika. Suka pitulungan dhateng Patih Jakapuring ugi among tani. Namung sanjata kula punapa, Rama?”

“Inggih, Rama. Kula pun Turunan ugi anyagahi tetulung ing sasamaning titah ingkang saweg nandhang kapitunan, namung kula nyuwun pitedah saha gaman punapa ingkang kedah kula tamakaken, Rama Begawan?”

“Kowe sakloron dakgawani kenthongan lan kothekan. Carane, saben bengi kowe kudu ngubengi sawah lan tegal sing kaserang ama. Dakkantheni panakawan Kyai Semar kanggo nuduhake carane lan bisa diajak tetimbangan. Uga ora keri Puthut Wayungyang dakdhawuhi melu amarga duwe kaluwihan. Semono uga Puthut Candramawa duwe kaluwihan sing bisa digunakake ing paprangan nundhung ama.”

“Inggih Rama, mangestokaken dhawuh. Kaparenga nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu.”

“Hiya Bambang Sengkan apadene Turunan, dakparingi pangestu, bisaa antuk gawe anggonmu padha tetulung marang sapadha-padha. Kakang Semar, kowe takjaluk supaya melu budhal, tutna anakku Sengka lan Turunan. Yen kemajon undurna, yen kemunduren ajokna. Yen adoh cedhakana, yen cedhak dohana. Aku percaya gandheng kowe kuwi nadyan panakawan nanging sejatine dewa mangejawantah, mula aja tidha-tidha anggonmu momong para ambeg luhur kang kudu bisa mbrastha ambeg angkara murka.”

“E enggih, Sang Adi Panemban. Kula sagahi, jer kula dipunandhapaken ing ngarcapada menika awit saking dhawuhe rama pukulun Sang Hyang Tunggal, kula kedah momong para ambeg sae. Mung kula nyuwun kanca. Awit kula tasih ijen tanpa rowang. Yen onten napa-napa mboten onten sing kula jak rembagan. Kula niki jejere panakawan, kula suwun Puthut Wayungyang lan Puthut Candramawa ugi kadadosna panakawan inggih pamomong.”

“O hiya, aja sumelang. Pancen Wayungyang lan Candramawa uga dakdhawuhi ngancani kowe sing ijen. Kowe pankawan sing paling sepuh, nama Kyai Semar ya Bandranaya ya Janggan Smarasanta. Duwe adhi pek-pekan jenenge Wayungyang lan Candramawa. Heh Wayungyang!”

“Nuwun wonten dhawuh………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?