Macan Kembar (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 100 kali

Udan mau apa kowe wis ana kana?”

“Durung. Udan mau aku ngeyub ing plawanga­ning Macan Kembar.”

“Hah…dhewe?”

“Ora, Mas. Ora, sakjane ana apa ta? Pitakonmu kok padha karo pitakonane Soleh mau kanthi sajak kaget ba­rang?”

“Langka lho, Win, sing wani mandheg ing plawangan Macan Kembar. Apamaneh…”

“Ha…apa? Tembungmu iki uga padha maneh karo tem­bunge Soleh, Mas. Pleg.”

“Pleg piye ta?”

“Pleg ya pleg, ora gowang sithik-sithika. Terus Soleh uga kandha,  mung Mas Manut sing bisa crita ngenani bab iki.”

“Crita apa? Aku ra ngerti kok.”

“Ngene, Mas, ngretenana yen mau nalika aku ngeyub ing plawangan Macan Kembar, bareng karo kaki-kaki sing lagi momong buyute. Bocah wadon cilik cacah loro.”

“Piye? Kowe ngeyub bareng…”

“Iya.  Wis ta ndang cepet critowa. Aku penasaran banget, kena apa antarane Mas Manut karo Soleh sajak nguwatirake aku!”

“Ah, iya, iya. Kowe yen krungu ana cri­ta lelembut mesthi ngoyak bae, kaya wedi ketinggalan sepur. Mengko dhisik, aku daktakon, bebanten sing kok tulis ing critamu kae bener apa ora ta?”

“Ah, bener karo orane  crita kuwi  aku ora ngreti. Gamblange, sasi Sura wingi ing ngarep Pasar Sri Katon sing ora adoh karo Kreteg Kali Dhegolan, pancen mentas bae ana kacilakan nganti kurbane tume­kaning tiwas. Kurbane bakul tempe saka Desa Tersono, jenenge Supriyadi.”

Bareng krungu katranganku Mas Ma­nut kaya tumlawung pikire, dheweke katon unjal ambegan. Aku ora ngreti apa sing lagi dirasakake. Sawise meneng sawetara dheweke banjur crita sapa sabenere kaki-kaki sing lagi ngemong buyute kuwi.

“Sajatine,  kaki-kaki sing lagi momong bocah cilik loro kuwi ora liya panjalmane siluman macan,” mangkono Mas Manut miwiti critane.

Macan kembar minangka sesebutane pajaratan angker. Mapane ing Desa Am­-bar­binangun, ora adoh saka kutha cilik Ngambalrukmi. Dene, yen ana siluman ma­can ngaton ana ing papan kono, kena dipesthekake yen mentas bae ana raja­pati. Nanging sabab musababe rajapati iki ora ana sing ngerti, sing ngreti mung siji utawa loro. Kuwi bae ora wani crita ma­rang sok sapaa, gelem crita mung karo wong sing takon.

“Kaya kowe iki,  Win,” kandhane.

“Ah, iki crita bener apa mung ngaya­wara, Mas?” pitakonku marang Mas Ma­nut.

“Kowe takon, aku wangsulan. Ora usah kokehan tegesan mundhak ngeres, sing baku mengko kena kanggo bahan crita karanganmu Win. Kowe precaya kono ora ya kono, ngreti karepku ta?” wang­sulane Mas Manut sajak nggembol rasa was-was.

“Iya. Terusna bae critamu nganti ta­mat, Mas, takrungokake.”

***

Wingi sore, nalika wayah tibra layu, ana wong weruh…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?