Kasudibyane kang Namur Laku (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 107 kali

Sadurunge mubeng rondha, wong papat klebu pawongan neneka mau padha ngrahapi puluran tela godhog, uwi lan jagung godhog. Jan nyamleng banget, kathik ngombene wis ana kendhi cumawis ana cakruk kono. Wong neneka ora wigah-wigih mangan suguhan ndesa iku merga kejaba wetenge ngelih, uga ing katumeng-gungan ora tau tumon panganan ngono-ngono kuwi. Mula anggone mangan jan dirasakake temenan.

“Hayo ndang mubeng rondha. Bar mangan puluran malah ngantuk mengko yen ora enggal mubeng. Ayo mubeng, ca,” abane Danu marang para rowange.

“Ayo, Kang. Mangga Ki Sanak, tumut mubeng. Kersane sumerep kawontenan dhusun ngriki.” 

“Mangga, kula purun,” ucape pawongan kasebut.

Wong rondha telu padha nggawa kenthongan cilik saka bumbung pring, dithuthuki mawa wirama karo gugah-gugah kang lagi turu, thik thik thug, thik thik thur. Thik thik thug, thik thik thuurr…”

“Yu Ginem, tangi, Yu. Kang Parno, tangi!”

Tumrap sing digugah banjur mangsuli saka njero, “Meleek!”

“Kang Paimo, melek, Kang!”

Saka njero omahe warga kang aran Paimo keprungu wangsulan semu watuk, “Uuhuk, uhukk. Iya, aku wis melek!”

“Jane Kang Paimo kuwi penyakite apa, kok watuk kawit biyen ora waras-waras,” grenenge Danu.

“Iku ngono dudu penyakit, watuk tuwek.”

“Lha nek awake dhewe njur watuk, iku watuk apa?”

“Ya watuk rondha.”

Sing rondha mbacutake laku karo nuthuki kenthongane. Tekan sawenehe omah, tetelune krungu wong wadon setengah rada mbengok, malah dibarengi tangise bocah kang kepiyer. Jebul sing lagi rewel anake Darmi.

Wong neneka kuwi tanggap marang apa kang dumadi, mula ngajak mandheg kang lagi rondha.  “Mangke riyin ki sanak, kok sajak wonten ingkang kedah ditingali sing saweg bingung larene nangis punika. Mangga kendel dipun tingali.”

Kepeksa wong telu mau mandheg banjur nilingake swara tangis saka njero omahe Darmi kuwi. Biyunge nganti bingung anggone ngeneng-eneng, “Mbok wis meneng ta, Ngger, gek bapakmu ora ana omah pisan.”

Pawongan neneka kuwi banjur marani omahe Darmi, nothog lawang karo nyuwara, “Ngapunten Yu, sampeyan bikak lawange. Niku yogane kok nangis mawon wonten napa?”

Sing lagi mbingungi kang pancen mbutuhake kanca, merga sing lanang ora ana omah, terus wae mbukak lawang karo celathu, “Mangga, sampeyan sinten kula kok dereng tau tumon? Napa kancane sing saweg rondha niku?”

Tanpa mangsuli, tangane pa­-wongan neneka mau kumlawe ngusap bathuke bocah sing nangis wae kuwi. “Wah, punika yogane benter sanget Yu,” ujare.

Ngomong ngono karo tangane  rogoh-rogoh…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?