Kasudibyane kang Namur Laku (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 43 kali

Sadurunge mubeng rondha, wong papat klebu pawongan neneka mau padha ngrahapi puluran tela godhog, uwi lan jagung godhog. Jan nyamleng banget, kathik ngombene wis ana kendhi cumawis ana cakruk kono. Wong neneka ora wigah-wigih mangan suguhan ndesa iku merga kejaba wetenge ngelih, uga ing katumeng-gungan ora tau tumon panganan ngono-ngono kuwi. Mula anggone mangan jan dirasakake temenan.

“Hayo ndang mubeng rondha. Bar mangan puluran malah ngantuk mengko yen ora enggal mubeng. Ayo mubeng, ca,” abane Danu marang para rowange.

“Ayo, Kang. Mangga Ki Sanak, tumut mubeng. Kersane sumerep kawontenan dhusun ngriki.” 

“Mangga, kula purun,” ucape pawongan kasebut.

Wong rondha telu padha nggawa kenthongan cilik saka bumbung pring, dithuthuki mawa wirama karo gugah-gugah kang lagi turu, thik thik thug, thik thik thur. Thik thik thug, thik thik thuurr…”

“Yu Ginem, tangi, Yu. Kang Parno, tangi!”

Tumrap sing digugah banjur mangsuli saka njero, “Meleek!”

“Kang Paimo, melek, Kang!”

Saka njero omahe warga kang aran Paimo keprungu wangsulan semu watuk, “Uuhuk, uhukk. Iya, aku wis melek!”

“Jane Kang Paimo kuwi penyakite apa, kok watuk kawit biyen ora waras-waras,” grenenge Danu.

“Iku ngono dudu penyakit, watuk tuwek.”

“Lha nek awake dhewe njur watuk, iku watuk apa?”

“Ya watuk rondha.”

Sing rondha mbacutake laku karo nuthuki kenthongane. Tekan sawenehe omah, tetelune krungu wong wadon setengah rada mbengok, malah dibarengi tangise bocah kang kepiyer. Jebul sing lagi rewel anake Darmi.

Wong neneka kuwi tanggap marang apa kang dumadi, mula ngajak mandheg kang lagi rondha.  “Mangke riyin ki sanak, kok sajak wonten ingkang kedah ditingali sing saweg bingung larene nangis punika. Mangga kendel dipun tingali.”

Kepeksa wong telu mau mandheg banjur nilingake swara tangis saka njero omahe Darmi kuwi. Biyunge nganti bingung anggone ngeneng-eneng, “Mbok wis meneng ta, Ngger, gek bapakmu ora ana omah pisan.”

Pawongan neneka kuwi banjur marani omahe Darmi, nothog lawang karo nyuwara, “Ngapunten Yu, sampeyan bikak lawange. Niku yogane kok nangis mawon wonten napa?”

Sing lagi mbingungi kang pancen mbutuhake kanca, merga sing lanang ora ana omah, terus wae mbukak lawang karo celathu, “Mangga, sampeyan sinten kula kok dereng tau tumon? Napa kancane sing saweg rondha niku?”

Tanpa mangsuli, tangane pa­-wongan neneka mau kumlawe ngusap bathuke bocah sing nangis wae kuwi. “Wah, punika yogane benter sanget Yu,” ujare.

Ngomong ngono karo tangane  rogoh-rogoh…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure