Pupuran Modhel Anyar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 77 kali

Pupuran Modhel Anyar

 

‘APA tumon’ pisan iki dialami dening guruku sekolah dhek mbiyen kang mulang pelajaran bahasa inggris, sebut wae asmane Mrs. W. Ing sawijining dina nalika piyambake arep tindak mulang kaya padatan kanthi nitih becak, ana kadadeyan sing dirasa ora sabaene. Prasasat meh saben wong sing papagan ana dalan nyawang Mrs. W kanthi panyawang kang aeng, kepara mesam-mesem.  “Ana apa ta ya ki mau kok rasa-rasane awakku ndadak dadi pusat perhatian? “, gumune Mrs. W njero ati.

 Tekan sekolahan, ana ruwang guru piyambake langsung ‘curhat’ marang salah siji guru perkara bab sing nembe wae dialami. “Oalah Bu W, lha piye ora dadi gatekane wong akeh lhawong olehe sampeyan pupuran kaya mangkene”, wangsulane guru kuwi karo ngulungake kaca wedhak.

 Lhadalah.. pranyata pupur ana rupane Mrs.W durung diratakake kanthi bener, isih arupa teplok bunder-bunder cap-e rembug pupur ana pipi kiwa tengen, bathuk lan janggute piyambake. “Masya Allah, kok bisa kaya ngene ta??”, Mrs. W njomblak. Mbok menawa piyambake mau kesusu tindak engga supe ora nutukgake olehe pupuran. Apa tumon cah? (Ajeng M. Rahmi-Mojokerto)


Mobile Ditumpaki Jenazah

 

Kedadeyan iki dialami dening kancane adhiku sing pegaweyane nglakokake mobil rental, jenenge si A. Ing sawijining dina si A entuk pesenan supaya ngeterake menyang Purwodadi. Methuke ana dhaerah Pedurungan-Semarang, wektune bubar Maghrib. Jam setengah pitu si A wis tekan omahe wong sing dipethuk, ora let suwe ana wong enem metu saka njero omah. Salah sijine wis tuwa, kayane lagi nandhang lara sing nemen jalaran anggone mlaku ndadak dipapah wong loro. Sisih kiwa lan sisih tengen, sing rada aneh kuwi ing atase wayah bengi kok nganggo kacamata ireng. Ah mbokmenawa wae mripate lagi beleken, ngono pikirane si A.

Sak dalan-dalan wong enem mau prasasat ora padha guneman, mung sok-sok ana sing bisik-bisik nanging ora cetha sing diomongake. Sanajan lakune mobil ora alon-alonan, nanging nganti kira-kira rong jam lagi tekan panggonan kang diparani amarga pancen kalebu adoh saka kutha.

Bareng wis tekan si A duwe pangira yen sing ditekani kuwi lagi kesripahan, mergane akeh kursi ditata lan ana gendera kuning dipasang ana pojokan gang. Sakuwise leren sawetara sinambi ngrahapi sugatan kang dicawisake, salah sijine saka rombongan wong enem mau nyedhaki si A. Kejaba menehake ongkos mobil, dheweke uga kandha yen mau sing numpak nganggo kacamata ireng sejatine wong wis mati alias jenazah, anggone ora ana jam setengah lima sore, mula saka iku njaluk ngapura.

Kaya ngapa kagete si A dikandhani kaya mengkono, sanalika banjur pamitan. Mobil dilakokake luwih banter tinimbang nalika mangkat amarga keweden kanthi pangajap enggal bisa tekan Semarang maneh. Apa maneh kelingan yen dina kuwi ngepasi Kamis mbengi alias malem Jum’at Hiii… apa tumon? (Helly Sulistyobudi-Pondok Indraprasta, Semarang)

 

 

Ula Dawa

 

Kedadeyan sawetara taun kepungkur, ana ing sawijining pondhok pesantren prasaja ing desa K tlatah Pemalang. Tetuwane pondhok asmane Haji I, kaya ing salumrahe pondhok Kyaine nduweni asisten jenenge T.

Sawise rampung wulangan dhasar, banjur wiwit maca Al Qur’an. Dialeke warga Pemalang, meh padha karo warga Tegal, Brebes lan Purwokerto. Anuju sawijining dina, kabener wektu sepisanan wulangan maca Al Qur’an. Wayahe maca surat Al Baqarah, bocah-bocah padha wiwit maca. Bareng tekan ayat ke lima, I mbenerake lafale sawijining bocah kang rada kleru kanthi ngucap “Ulaaane sing dawa”. Tan kocapa, bocah-bocah padha ribut karo kandha:

“Pundhi sawere pak guru?” bocah liyane melu alok: “Endi Ulane sing dawa?” T malah mlenggong, karepe mbenerake anggone maca ayat Ula’ika’ala…kok bocah-bocah padha ribut nggoleki ula dawa.

Sawise lerem sawetara T banjur ngendika: “Ora ana ula dawa nanging mau anggone maca salah”.

Sawise ngerti larah-larahe, bocah-bocah klebu T banjur melu ger-geran. Gara-gara mbenerake kaluputan, dikira ana ula dawa temenan. Apa tumon? (M. Bachrun B.SC-Kendal)

 

 


 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane