Fakultas Medsos Jurusan Meme (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 147 kali

Dhek dina Senin tanggal 11 September 2017 ana ing adicara orasi Dies Natalis Universitas Padjadjaran Ban­dung, Presiden Jokowi ana ing pidhatone karo setengah guyon mratelakake yen universitas wis sakmesthine uga kudu melu terus obah osike jaman. Kaya saiki iki. Teknologi informasi lan komunikasi wis kaya mengkene. Media sosial wis dadi sarana komunikasi kanggo apa wae. La jaman wis maju kaya mengke­ne mau, rak ya kudune pawiyatan luhur ana Fakultas Medsos (media sosial) lan Jurusane Meme. Ya mesthi wae kabeh kang teka ana adicara mau padha nggu­yu gerrrr.

Apa kang dingendikakake Pak Pre­siden mau sejatine rak ya mung guyon. Nanging guyon parikena. Wong ya saiki iki jaman playune wis kaya tatit pariba­sane, nanging pawiyatan luhur kok isih tetep wae ora ana owah-owahan. Kaya ing jurusan komunikasi apa fakultas ko­munikasi wiwit aku biyen rikala isih kuliah ana pawiyatan luhur jurusan ana fakultas komunikasi sangertiku ya mung jurnalistik lan hubungan masyarakat (Hu­mas). Kamangka ana ing masyarakat lan perusahaan wis owah adoh banget. Se­mono uga tuntutan ana pegaweyan.

La ana fakultas liyane ya padha wae. Wiwit jaman aku isih kuliah ana pawiya­tan luhur biyen kang jenenge fakultas teknik iku jurusane ya mung mesin, si­pil, arsitek, listrik, industri, kelautan lan saiki ketambahan komputer. Kamangka saiki ana pawiyatan luhur njaban rang­kah wis werna-werna jurusane. Yen pawi­yatan luhur Indonesia biyen nganti saiki umpamane niru Belanda, kamangka Belanda wis ora mengkono cara mikire. Ana Belanda kang jenenge jurusan teknik wis maneka werna. Kang dakwe­ruhi rikala aku dadi tim evaluasi bea­siswa Kominfo, kang saben taun nganakake evaluasi marang kang nampa beasiswa ana Belanda, Inggris, Jerman, Korea, Jepang maneka werna jurusane. Ana Belanda wae kaya ana Univerty of Delft lan University of Twente kang kawentar jurusan teknike, wis maneka werna ju­rusane. Ana jurusan Inovasi, ekonomi tele­komunikasi, imaging, aero space (ruang angkasa), robotik, ekonomi kese­hatan, lsp. Jurusan mau kaya nduduhake yen jaman mbesok iku, ya lulusan iku kang dibutuhake.

Yen gampange, upama kang kang­go conto sistem pendidikan ana Belan­da. Sistem pendidikan pawiyatan luhur ana Belanda dipara loro. Universitas riset lan universitas applied science (terapan). Universitas riset ana Belanda mung ana 12 (rolas) universitas. Kaya University of Amsterdam, VU Amsterdam University, Lieden University, Utrech University, Twente University, Delf University, lsp. Lan universitas riset ana ing Belanda mau kabeh mlebu 100 universitas kang paling apik ing ndonya. Kamangka UI, ITB, UGM kang klebu universitas top ana Indonesia mung mlebu ranking 600-an universitas ana ndonya. 

Dene universitas terapan luwih akeh. Kaya Fonty’s university Applied Science, Hague University Applied Science, Saxion University Applied Science, lsp. Universitas terapan gunggunge luwih akeh dibandhingake karo universitas ri­set. Dadi warga Belanda wis bisa milih wi­wit sepisanan arep mlebu pawiyatan luhur. Arep enggal nyambut gawe. Yen enggal nyambut gawe ya sekolah ana universitas pawiyatan luhur terapan. De­ne yen arep dadi peneliti,  apa arep dadi dosen lsp, ya sekolah ana universitas riset. Yen ana Indonesia universitas riset iku kaya UI,UGM, Unair, Unpad lsp. Dene sing universitas terapan iku ing Indonesia kaya politeknik.

Mung suwalike, universitas riset ana Indonesia luwih akeh nganggo banget uni­versitas terapan. Malah universitas swasta kang ana kabupaten wae universitas riset. Bisa dibayangake terus kepriye kualitase. Kamangka yen universitas riset iku perlu dosen kang kuali­tas mumpuni. Dudu mung dosen kang luluse wae kanthi cara kang ora bener. Kena ngapa aku kok wani nduwe pane­mu mengkono? Wis dudu rahasia ma­neh, yen uga ana pawiyatan luhur kang kaya dodolan ijazah. Wong nembe iki wae rektor Universitas Negeri Jakarta dico­pot dening Menteri amarga dinuga rikala mbimbing mahasiswa program doktor kanthi cara kang ora bener. Ka­mangka iku universitas negeri kang uga wis kawentar. Senadyan saiki isih dadi polemik bener orane, amarga kayane isih ana tuntutan hukum. Nanging keda­deyan mau, yen bener rak ya nyoreng pen­dhidhikan ana ing Indonesia. Terus kepriye yen mengkono mau. Coba para maos galih piyambak.  

Kena ngapa kok pawiyatan luhur mau ora cepet antisipasi karo jaman? Ana werna-werna sebab. Salah siji pa­nemu, kang jenenge owah-owahan iku rak ya mung kulite utawa senine (art) dene ilmune tetep padha. Kaya kang je­nenge media sosial mau rak ya mung sarana (media) lan nggawe meme iku rak ya mung ketrampilan. Dadi ora perlu ngganti fakultas apamaneh banjur kudu ngannti jurusan. Kapindho, ana Indonesia yen nggawe fakultas anyar kudu ijin menyang Kementerian Ristek Dikti. Sa­lah siji syrate kudu nyedhiakake dosene kang jumbuh karo fakulats lan jurusan mau. Dadi ana Indonesia fakultas lan jurusan iku gumantung dosene ana apa ora. Dudu minangkani apa kang dibutuh­ake masyarakat. Kamangka masyara­kat saiki wis maju adoh, kebutuhane ahli ya wis beda banget.

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…