Pandhawa Mukswa (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 510 kali

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji adi linuwih dasa sepuluh purwa wiwitan. Nadyan tanpa wilangan titahing jawata kang kasangga ing pertiwi, kaungkulan ing akasa, kaapit ing samodra miwah kang samya anggana raras, nanging datan kadya kang dedunung ing Nagri Ngastinapura ya Gajah Oya, Liman Benawi, Puru Janggala. Negari panjang-punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi, mula yekti pantes kinarya bebukaning kandha murwakani carita.

Nalika semana Negara Ngastina wus ngancik jaman sapurnane perang agung Bharatayuda Jayabinangun. Sawusnya ngayahi karya nindakake darmane satriyatama ambengkas angkara murka reretuning bawana, para satriya Pandhawa cumondhok aneng laladan Tegal Kurusetra. Pesanggrahan denwangun kanggo nyranti tekaning mangsa kala mlebu aneng dhatulaya Ngastina. Nalika kahanan wus tentrem, Sri Bathara Kresna dhawuh marang kadang Pandhawa kinen tata-tata arsa mlebu menyang kedhaton Ngastinapura. Wus samapta pra wadya sigra budhal tumuju kuthagara Ngastina.

Rahina wus napaki marga, kuthagara Ngastina kang dadya punjering peprentahan dharah Bharata katon sepi samun lir kutha mati. Tan katon wira-wirining sudagar kang dedagangan aneng sajrone kutha. Kori-korine wisma samya tutup, akeh wewangunan kang kothong mlompong tininggal pedununge. Ana kang merga ngungsi ing papan liya, ana kang tininggal gugur dadya bebanten perang suci Bharatayuda. Tan sethithik putra, sentana, lan pendhereke Pandhawa kang uga gugur ndhepani tanah wutah getihe.

Dina iku para Pandhawa dalah ingkang ibu Dewi Kunthi Nalibrata kadherekake botoh agung Prabu Kresna manjing cepurining kedhaton. Kang sumedya disowani sepisanan ora liya pepundhene para Kurawa lan uga Pandhawa kang lenggah minangka adipati ing Gajah Oya yaiku Dhestrarastra. Nalika semana Adipati  Dhestrarastra lagya wawan pangandikan karo garwa kinasih Dewi Gendari lan Raden Yamawidura. Dewi Gendari tan kersa ngendika awit nelangsaning tyas, sungkawa kang tanpa pepindhan awit kabeh putra-putrane wis gugur ing payudan, sasat tumpes tapis tanpa sisa. Mung Raden Yamawidura kang tansah setya atur panglipur marang ingkang raka. Sedhela-sedhela Sang Yamawidura tansah atur pemut amrih ingkang raka kersa paring sabda.

“Raka Adipati, kula aturi paring pangandikan,” ature Yamawidura mecah sepining suwasana.

“Widura, aku kepengin banget krungu pawartane bab perang Bharatayuda kang jare wus purna. Widura, age matura kang prasaja piye mungguh dumadine perang agung iku. Eman dene aku nora bisa nyumurupi padhanging jagad,” pandangune Adipati Dhestrarastra semu angles.

“Nyuwun agenging samodra pangaksami, Kanjeng Adipati. Kula sampun……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…