Prewangane Mbah Kasminah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 408 kali

Nalika aku isih kelas VI SD, sandhing omahku keletan rong omah ana tangga je­nenge Mbah Kasminah. Wis randha puluhan taun lan wis klebu tuwa. Ewase­mono isih bregas, wicara­ne bantas nadyan rada se­rak. Wonge grapyak sema­nak, pegaweyane golek re­mis ana kali. Oleh-olehane terus diolah, dijupuk isine banjur didol marang sapa bae kang mbutuhake kang­go lawuh. Arang Mbah Kas­minah nganti adol remise menyang pasar, merga saben ndina wis ana sing nukoni ing omahe, mligine tangga teparone kono.

Mbah Kasminah ora du­we anak. Anak siji wis mati nalika isih cilik. Uripe mung karo adhine lanang, dhu­dha setengah umur. Adhine Mbah Kasminah mau jane ya ora elek. Dedege gagah. Nanging reh­ne panguripane tansah kesrakat, adhine Mbah Kasminah mau ora kopen. Peng­anggone bae prasasat gantung kepuh, kluwus-kluwus  memelas.

Adhine Mbah Kasminah arane Derun. Duwe anak siji umur balita, dijenengake Kartini. Ditinggal mati simboke nalika isih nyusu. Kanggo nerusake susune mung trima diombeni tajin. Ning kersane Gusti Allah awake Kartini kok ya sehat. Kulite kuning, ning rambute arang kathik nje­grag. Mbokmenawa merga bocahe ku­rang gizi krana mung diopeni bapake. Malah merga bocahe seneng ngempeng, dadi yen arep turu ya diempengi Derun, disambi tandang gawe sembarang. Ra­na-rene  karo nggendhong Kartini kuwi. Malah merga pegaweyane nyikar, me­nawa ana sing akon ngemot apa ta apa, Kartini ya diajak karo nglakokake cikare. Nanging bab mau kanggone sing ngla­koni lan sing nyawang  wis ora klebu aneh.

Sauntara kuwi ing ngarepe omahku persis ana sabrang dalan ana padunung anyar. Kabeh yen nyebut Ndara Putri. Ka­kunge isih nom banget, karo Ndara Putri umure kacek selawe taun. Ndara Putri  awake kuru ngiyeyet, nanging sajak ale­man banget marang kakunge. Kakunge jenenge Jayusman, kabeh tanggane yen nyebut Den Yus. Ora cekel gawe maton, nanging merga duwe sawah amba sa­ben dina pegaweyane ya menyang sa­wah manggul pacul. Ujaring kandha Ja­yusman iku biyene buruhe Ndara Putri. Bareng Ndara Putri kesepen dadi randha, tur butuh uwong kanggo nggarap sawah, Jayusman didadekake bojone.

Ndara Putri wong neneka. Embuh piye critane kok ujug-ujug kok boyong tuku omah suwung ing ngarep omahku. Saben-saben ana kulawargane teka pa­dha sambang. Sejatine Ndara Putri  kle­bu pawongan sing biyasa-biyasa bae, lire ora klebu manjila. Wong sing dituku kuwi  omah tembok ora pati gedhe, dudu omah sing mentereng. Bekakase, meja-kursi lan sapanunggalane ora klebu wah. Ing ruwang tamune mung ana meja pe­sagi karo dhingklik dawa siji. Ing ruwang tengah ana meja mangan ngiras dieng­go jagongan. Den Yus duwe adhi wadon siji, randha isih enom. Duwe anak lanang siji, dipupu Ndara Putri. Nanging sing ngopeni simboke dhewe, sebab adhine Den Yus uga diajak manggon ana kono.

Nadyan adhine nanging dening Den Yus ora dipapanake kaya sedulur. Sen­thonge ana cedhak pawon, direken ka­ya­dene………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…