Wisudan Universitas Nusantara PGRI Kediri Ka 56
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 363 kali

Wis suwe masyarakat Kediri nganti dadi pangimpen anggone ngarep-arep kepengin nduweni papan pa-mulangan tingkat tinggi sing maju lan berkuwalitas ana kuthane dhewe, perlune ora adoh-adoh me-nyang jaban kutha anggone arep ngangsu ilmu ana papan pamulangan sing kuwalitase ora kalah karo liyane. Dinane iki masyarakat Kediri wis bisa mujud-ake pangimpen mau, yaiku UNP Kediri jawabane.

Universitas Nusantara PGRI Kediri nggelar wisuda kang kaping 56 dieloni cacah ewon mahasiswa kang diwisuda. Prosesi wisudan mau ka­leksanakake suwene rong dina, mulai sabtu 22/4 lan minggu awan 23/4. Pa­gelaran langsung dipimpin rektor anyar UNPP Kediri bapak Dr. Sulistiono M.Si. Kegiatan wisudan mau lumaku kanthi khitmat. Jrone sambutane pak Sulis dha­wuh Manawa  tan ana kendhate anggone mbiwarakake yen bakal terus ngupaya bisane UNP Kediri tambah maju lan ningkatake mutu kuwalitase.

Lumakune pagelaran wisuda tine­ngeran mawa nuansa anyar, beda karo taun taun kepungkur. Sing biyen mapan ana kampus 1, prosesi wingi kuwi mapan ana gedhung anyar kam­pus 4 UNP Kediri kang luwih jembar nyaman tur asri, mahasiswa cacah ewon diwisuda sing dikanthi wong tuwane kang melu nyekseni lu­makune adicara prosesi mau kanthi nya­man lan tertib nganti acara rampung.

Adicara wisudan mau dirawuhi pe­jabat saka Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sarombongan (Ke­menristek Dikti), uga saka pengurus YPLP PT PGRI, lan ora ketinggalan kabeh do­sen UNP Kediri.

Ketua tim evaluasi kinerja akademik (EKA) kementrian Dikti yaiku bapak Supriyadi Rustad ngandhakake “Wisuda iki minangka bagian saka upaya pe­ngembangan universitas.” Miturut pan­jenengane, pengembangan mau kudu dibarengi asil lulusan kang mutu kuwa­litase luwih becik.

“Pengembangan kampus ora mung gumantung mligine saka universitas, nanging  saka alumni utawa tilas lulusan iku uga nggawa peran penting,” tam­bahe. Jrone wisuda wingi kuwi ana 10 mahasiswa kanthi nilai unggul saka 10 program studi (prodi) 10 wisudawan ter­baik mau antuk bebungah arupa cin­deramata saka UNP Kediri sing dipa­srahake langsung dening rektor bapak Sulistiono, sing didhampingi wakil rektor I bapak Zaenal Afandi.

Ing sela-selaning adicara mau UNP Kediri gawe gebrakan anyar ing kalender akademik taun 2017 -2018, yaiku arupa bebas dana pembangunan pendidikan (DPP) kanggo mahasiswa anyar, mligine anak yatim piatu, anak guru, peringkat 10 besar ana sekolah, lulusan SMK PGRI 3 lan SMK PGRI 4 lan kanggo mahasiswa anyar kang nduweni prestasi non aka­demik peringkat 1-3 kab/kota propinsi nasioanal. Ngono ngendikane  rektor UNP Kediri bapak Sulistiono (Totok Koco)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa