Maneka Busana ing Surabaya Fashion Parade 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 59 kali

Ing rerangken ambal warsane Surabaya ka-724, Surabaya Fashion Parade (SFP) ginelar maneh. Adicara iki pancen ajeg dianakake saben taun. Ancase, minangka srana kanggo para desainer busana Surabaya nuduhake asil kreasine. Kanthi mangkono, diajap, bisa dadi sumbangsih marang masyarakat. Uga, amrih saben desainer kajurung ngundhakake kreativitase.

 

Taun iki, SFP digelar ing Tunjungan Plasa Convention Hall, tanggal 3 - 7 Mei. Dene tema sing diangkat yaiku Decimoda. Iki mujudake tembung saka basa Spanyol, sing tegese Fashion ka-10. Pancene taun iki mujudake dasawarsa kanggone SFP.

SFP, kejaba dadi srana kreativitas desainer, uga nduweni peran ing babagan indhustri. Ora mung kanggo Surabaya, nanging uga Jawa Timur, lan Indonesia. Kejaba saka iku, dadi ajange para nom-noman nuduhake kabisane ing babagan tata busana. Yaiku kanthi digelare maneka lomba bab fashion.

Ing kalodhangan iki uga, para desainer kondhang kaya Mel Ahyar, Hannie Hananto, Lenny Agustin, Eliabeth Njo May Fen, Embran Nawawi, Diana Putri, lan isih akeh liyane, mamerake asil kreasine sing paling anyar. Ora mung apik menik-menik, nanging uga kwalitase bisa katandhingane karo maneka asil desain klas internasional.

Gebyaring adicara iki uga njalari Andien, penyanyi sing saiki uga nduweni kawigaten marang busana, urun kreasi. Dheweke memitran karo Mel Ahyar, ngrancang maneka modhel busana. Lelorone nampilake koleksi cacah 20, sing digawe saka motif tenun Nusa Tenggara Barat. Emane, pancen sing dinggo mung motife, alias bahane printing, dudu tenun asli. Ya muga-muga wae iki mung saderma kanggo nepungake. Ing pangajap, mbesuke, bisa tenanan nggunakake tenun. Saengga para pengrajin tenun uga keciratan rejekine.

Dene desainer Lenny Agustin kandha, yen dheweke antuk inspirasi saka Frida Kahlo sng diwujudake ing salah sijine busana unik kreasine. Frida Kahlo mujudake tokoh seniman lukis legendaris asal Mexico sing nggawe sakehing potret pribadi. Frida nandhang penyakit polio wiwit cilik, lan ngalami kacilakan nalika umur 18. Kacilakan fatal iku njalari dheweke ora bisa nduweni anak turun. Frida banjur tansaya mempeng anggone makarya minangka seniman. Busanane uga tansah merak ati, sing bisa nutupi kahanan fisike.

“Frida manganggo busana dawa kanggo nutupi sikile sing polio. Tur dheweke milih werna padhang, kanthi ancas ngobati lara lapane. Dheweke uga tansah manganggo rerenggan kekembangan ing rikmane,” ujare Lenny, sing taun iki ngangkat bathik Lampung kanggo kreasine.

Isih akeh kreasi maneka desainer ing SFP 2017 sing bisa dadi inspirasi kanggo masyarakat. Bathik, tenun, lan kebaya, katon pating sliwer. Iku mono pancen wis dadi pathokan, amrih saben desainer ngangkat budaya Nuswantara ing busana rancangane.

Pagelaran SFP 2017 iki memitran karo Indonesia Fashion Chamber (IFC). “SFP dadi ajang promosi para desainer sarta insan indhustri mode. SFP dan IFC nduweni visi misi padha, yaiku ngrembakakake indhustri mode lan ndadekake Surabaya salah sijine kutha pusat mode,” jlentrehe Ketua IFC,  Ali Charisma.

(prili)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…