Kunthi Nugaha (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 36 kali

Rawuhe Prabu Karna ka­dhe­rekake Patih Sangkuni lan Raden Jayadrata. Sa­wu­se satata lenggahe, si­gra Sang Gathutkaca ngacarani marang tamu kang katemben rawuh. Dene Ra­den Antareja lan Raden Abimanyu menyang pungkuran.

“Kados punika Wa Prabu Karna ingkang rawuh ing pasanggrahan. Menapa kanthi winantu ing karaharjan rawuh paduka, Wa? Kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk.”

“Hiya Kulup Gathutkaca, sira ngaturake bekti banget panarimaku. Ora kurang sawiji apa praptaku ana papan kene.”

“Eyang Sangkuni, sami raharja sarawuh ndika, Eyang?”

“Wayah Mas Gathutkaca, raharja salakuku ora kurang sawiji apa.”

“Wa Prabu Karna, teka paduka rawuh ing Negari Ngamarta menika saking kajeng paduka Wa Prabu piyambak menapa dipunutus dening Wa Prabu Duryudana. Kagungan karsa ingkang kados pundi, Wa, kaparenga paring dhawuh dhateng ingkang putra pulunan.”

“Kulup Gathutkaca, ndadekna wruhanira lamung praptaku ana kene ora saka kersaku pribadi nanging mundhi dhawuhe Yayi Prabu Duryudana kang wose nedya nyuwun palilahmu, eyangmu Dewi Kunthi nedya sun boyong kondur mring Negara Ngastina. Muga kersa lenggah ana  Ngastina sarta diladeni dening Yayi Ratu Banowati, Lesmanawati apadene para parekan, cethi lan emban.”

“Dhuh Wa, sewu lepat nyuwun samodra pangaksami. Awrat anggen kula rumeksa Negari Ngamarta, kalebet eyang Kunthinalibrata. Kapeksa kula mboten saged minangkani kersa paduka wa Prabu Karna.”

“Ora bisa minangkani? Yen ngono sira kulup Gathutkaca durung percaya marang pun uwa lan para Kurawa?”

“Blaka suta, kula mboten saged minangkani kersa paduka ingkang luhur punika jalaran kula mboten pitados dhateng Kurawa. Kejawi menika, eyang Kunthi sampun dados tanggel jawab kula sakadang para putra Pandhawa.”

“Yen ngono sira wani marang pun uwa?”

“Nyumanggakaken anggen paduka mastani, Wa.”

“We hla Gathutkaca, sira metuwa njaba, adhrepana para Kurawa apadene pun uwa.”

“Mangga kula ladosi.”

Prabu Karna metu njaba, ditutake dening Patih Sangkuni. Dene Jayadrata maju, nedya nyandhak tangane  Gathut­kaca. Nanging Tirtanata kasaut banjur kauncalake, saengga sang Jayadrata tiba krengkangan. Raden Gathutkaca metu njaba, ditutake dening Raden Antareja lan Raden Abimanyu.

Raden Wiwingsati ngajoni jurit, kapapagake dening………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?