Desa Abad Anyar (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 285 kali

1.  A –        na kali pinggir desa

    B –         anyune mili gumlindhing

    A –        njog marang pasabinan

    D –        adya subur jagung pari

    A –        mosik jroning ati

    N –        ulad teknologi maju

    Y –         ekti bakal raharja

    A –        sal nora padha lali

    R –        umeksa ing kapribaden lan budaya

 

2.  D –        ene budayaning bangsa

    E –         sthinen murih lestari

    S –         umbering tuk pangawikan

    A –        pa dene teknologi

    M –        alah dadya piranti

    E –         garing budaya luhur

    K –         apribadening bangsa

    A –        nyembuh ajining dhiri

    R –        un-maturun dadiya bangsa kuncara.

 

Wiwit mulih saka nonton pagelaran wayang ing Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah mau bengi, Ali Mursid tansah kepikiran cakepan tembang sinom iku. Ing jejeran Limbuk-Cangik tembang iku dikumandhangake dening salah sijine pesindhen atas pamintane dhalang.

Mursid wis akrab banget karo cake­pan tembang iku, malah biyen nalika isih ana ing desa, dheweke sering nembang­ake ing gubug tengah sawah, karo tung­gu banyu ngelebi tandur sing lagi gu­madhung.

Ora mung Mursid, nanging uga Pak Jayamulya, bapakne Mursid, sering re­ngeng-rengeng nembangake cakepan iku. Bapakne ngarani iku Sinom Desa Abad Anyar. Jarene tembang kuwi rum­pakane Mbah Jayamiharja, embahne Mursid sing wis suwargi. Biyen Jayami­har­ja petani sing sugih sawah, ngingu kebo papat kanggo mluku lan nggaru.

Sing njalari Mursid tansah kepikiran dudu tembange iku, nanging kepriye na­lare kok cakepan tembang iku bisa tekan Taman Mini. Mangka sa­elinge Mursid, tembang iku durung tau digiyarake ing tengahing bebrayan, isih winates ing kula­war­gane Murside dhe­we. Kok pesindhen lan dhalang wayang iku wis apal, iku entuk saka ngendi? Luwih gumun maneh, metune tem­bang iku ing Taman Mini mbarengi bapakne men­tas wae tilik nyang Ja­karta lan njaluk diterake nonton  Taman Mini.

Esuk iku bubar sara­pan Mursid lungguh dhe­log-dhelog ing……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…