Desa Abad Anyar (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 32 kali

1.  A –        na kali pinggir desa

    B –         anyune mili gumlindhing

    A –        njog marang pasabinan

    D –        adya subur jagung pari

    A –        mosik jroning ati

    N –        ulad teknologi maju

    Y –         ekti bakal raharja

    A –        sal nora padha lali

    R –        umeksa ing kapribaden lan budaya

 

2.  D –        ene budayaning bangsa

    E –         sthinen murih lestari

    S –         umbering tuk pangawikan

    A –        pa dene teknologi

    M –        alah dadya piranti

    E –         garing budaya luhur

    K –         apribadening bangsa

    A –        nyembuh ajining dhiri

    R –        un-maturun dadiya bangsa kuncara.

 

Wiwit mulih saka nonton pagelaran wayang ing Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah mau bengi, Ali Mursid tansah kepikiran cakepan tembang sinom iku. Ing jejeran Limbuk-Cangik tembang iku dikumandhangake dening salah sijine pesindhen atas pamintane dhalang.

Mursid wis akrab banget karo cake­pan tembang iku, malah biyen nalika isih ana ing desa, dheweke sering nembang­ake ing gubug tengah sawah, karo tung­gu banyu ngelebi tandur sing lagi gu­madhung.

Ora mung Mursid, nanging uga Pak Jayamulya, bapakne Mursid, sering re­ngeng-rengeng nembangake cakepan iku. Bapakne ngarani iku Sinom Desa Abad Anyar. Jarene tembang kuwi rum­pakane Mbah Jayamiharja, embahne Mursid sing wis suwargi. Biyen Jayami­har­ja petani sing sugih sawah, ngingu kebo papat kanggo mluku lan nggaru.

Sing njalari Mursid tansah kepikiran dudu tembange iku, nanging kepriye na­lare kok cakepan tembang iku bisa tekan Taman Mini. Mangka sa­elinge Mursid, tembang iku durung tau digiyarake ing tengahing bebrayan, isih winates ing kula­war­gane Murside dhe­we. Kok pesindhen lan dhalang wayang iku wis apal, iku entuk saka ngendi? Luwih gumun maneh, metune tem­bang iku ing Taman Mini mbarengi bapakne men­tas wae tilik nyang Ja­karta lan njaluk diterake nonton  Taman Mini.

Esuk iku bubar sara­pan Mursid lungguh dhe­log-dhelog ing……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?