Aku Isih Kelingan SMS kuwi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 206 kali

SEDHELA engkas bakal ana pilkades utawa salah kaprah diarani pi­lihan lurah. Akeh kang ora nger­ti bedane antarane kepala desa lan lurah. Mangka kepala desa kuwi liwat pilihan, bayare sawah bengkok. Wondene lu­rah mono pegawe negri kang antuk blanja sasen. Bisa lung­guh dadi lurah lumantar penun­jukan. Desaku, Plandi, wiwit umyeg. Kades petahana ora ma­cung maneh merga wis rong periode. Sing bakal ma­cung wong telu: Carik Bandi, Modin Dullah lan Mahfud ju­ragan emas.

Diarani nyolong start ya su­mangga, diarani nandur ya mang­ga. Nyatane akhir-akhir iki Mahfud kuwi lomane kliwat. Yen ana wong mati Mahfud ana ngarep, cancut mbiyantu sa­mubarange, klebu kang awujud materi. Yen ana wong lara Mahfud uga ndhisiki teka. Mahfud wis ngingu wong pinercaya kang cepet asok kabar endi ana wong lara uta­wa tinggal donya. Mahfud uga nya­maptakake ambulan gratis, mligine kang­go warga Desa Plandi. Yen ana wong duwe gawe, Mahfud ora tau ab­sen. Yen ana kerja bakti ora eman cucul dhuwit kanggo nyumbang lingkungan. 

Modin Dullah dudu asli wong Plandi. Ning ambisine dadi lurah ora kena di­penggak. Wis dielingake jane, wong omah wae isih kontrak lha kok reka-reka macung kades. Rak ya diguyu pitik? War­ga sing mentoloan, katone ing ngarep nyengku­yung Dullah. Ning jan-jane mung kepengin moroti dhuwite modin kuwi. Klumpukan ing warung Lesehan, ma­ngan-mangan, dibayari Dullah. Mulihe isih diamplopi. Ya amplop kuwi kang diarep-arep warga. Prekara mengko milih Dullah apa ora, kuwi urusan mburi. Wong saiki pinter-pinter, gelem dhuwite durung karuwan gelem nyoblos sing menehi.

Niyate wong macung kades kuwi re­na-rena. Yen mung nguber bandha mung­guhe Mahfud juragan emas, kok mokal. Bandhane cetha turah-turah. Sing genah dheweke mung ngoyak drajat. Yen Modin  Dullah niyat nguber bandha ana empere, wong omahe isih ngontrak. Lha yen ora dadi piye? Apa ora nambahi je­ru­ne joglangan wae? Ah, embuh. 

Wondene Carik Bandi kiraku kejaba mburu drajat uga krana gengsi. Witikna wong wis PNS, mobil Toyota Kijang, sena­jan taun 90-an, wis duwe. Lemah lan omah kari ngenteni dum-duman warisan. Na­nging Bandi kawentar duwe sipat ngglon­jom. Gelem pek-pinek kang dudu hake.

Pilkades kurang limang sasi. Hawa po­litik saya sumuk. Akeh kadher sing golek kalodhangan. Diundang calon kades kae teka, diundang calon kades liyane mara. Sing wigati entuk beselan dhuwit lan oleh mangan gratis. Merga kadher saiki kuwi pinter. Direwangana nganti niba-tangi yen calon sing disengkuyung ora disenengi warga, nglengkara bisane menang.

“Pak No, sodha gembira kalih,” clu­luke nom-noman kang andhok ana wa­rungku.

“Nggih, Mas,” wangsulanku karo wi­wit ibut ngedoli.

“Pak No, niki wau kok sepen nggih,” kandhane sing rambut gondrong.

“Enggih, Mas. Kejawi tanggal tuwek, mbokmenawi mergi taksih jam kerja,”

“Pak, pun gadhah jago napa dereng teng pilkades mangke?” pitakone sing nganggo kaca mata.

“Kula naming……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…