Dyah Kartikani (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 104 kali

“Ihik hik hik hik… Kowe ra sah sumelang karo aku, bocahmu kuwi pancen isih durung jawa. Sing kudu kok ngerteni, anane Kartikani nganti tekan Gunung Semeru kene kuwi nganggo lakon werna-werna. Kalebu tiwase bapake barang. Coba yen bojomu isih urip, rak mokal ta kowe lan anakmu mapan ana kene? Mbokmenawa kabeh mau pancen dadi lantarane Dyah Kartikani tekan papan kapencil iki. Sebab, adhedhasar wisik kang daktampa, anakmu wis tinakdir yen mbesuke bakal dadi panga-yomaning ratu.”

Wintangsari tumungkul. Dipikir-pikir luwih becik pasrah wae marang Warintani sing bisa dadi lantaran marang dina tembene Dyah Kartikani. Warintani banjur kojah menawa nggulawenthah bocah iku ora gampang. Kudu dieman, nanging ora kena diugung banget-banget. Awit yen diugung padha karo ngloropake bocah kurang bisa ngregani liyan sarta gampang nglokro.

Jroning ati Wintangsari gumun. Jalaran ingatase Warintani iku ora omah-omah, nanging kok duwe wawasan jembar bab cara-carane nggulawenthah bocah. Wintangsari  banjur mitayakake bab panggula-wenthahe Dyah Kartikani marang Warintani. Wintangsari uga ora kabotan menawa Warintani bakal nggembleng Dyah Kartikani mawa laku kang abot.

Dyah Kartikani wiwit digladhi ngelmu kanuragan, klebu ngawekani banyu, geni, angin sarta bebaya bebaya liyane. Bocah iku uga diajari carane munah wisaning ula apadene krodhaning sawernaning kewan galak. Mung wae ngetrepi marang nalurining bocah, lumrahe sing senajan duwe rasa sarwa pengin ngerti samubarang, nanging uga isih seneng dolanan. Mula anggone Warintani nggulawenthah Dyah Kartikani uga kanthi sabar lan tlaten.

Kanthi mangkono satemah saben digladhi, sasat luwih akeh sing ditakokake Dyah Kartikani katimbang karo sing ditindakake.  Nanging kang manjila, Dyah Kartikani gelis banget bisa mudheng marang sakehing piwulang. Daya pangeling-elinge uga tajem. Mula ora ndadak nganggo mbolan-mbaleni, saben ndina Kartikani ajeg nampa tambahing sesurupan.

Wintangsari ora meneng wae. Dheweke uga melu nyecep ngelmune Warintani. Senajan awak rasane kaku kanggo nindakake obahing ulah kanuragan, nanging dheweke ora nglokro. Nyatane arepa ora bisa lincah lan kesit kaya Dyah Kartikani, nanging Wintangsari uga kasil nguwasani sawatara ngelmu kanuragan lan guna kasantikan kang diwulangake Warintani.

Wintangsari awit saka wewarahe Warintani banjur bisa nyipta geni. Mula dheweke nuli gawe panganan mateng kanthi dibakar lan digodhog. Wintangsari uga malih wani nalasak alas greng Gunung Semeru kanggo golek tetuwuhan sing kena kanggo bumbu. Sisane tetuwuhan iku banjur ditandur ing pekarangan. Saben ndina Wintangsari olah-olah kanggo mangane Warintani lan Dyah Kartikani.

Dyah Kartikani krasa luwih cocog………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kudu mbayar rega kang satemene ora perlu kita tanggung, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kaluhuran budi…”.

Klik

POCONGAN NUMPAK OJEK

Dinane iki, angkutan online pancen dadi transportasi kang populer ing masyarakat. Ya, sebab kanthi dukungan teknologi kang canggih wong sing butuh jasane ojek kanggo urusan apa wae gampang kasembadan, klebu ing antarane…. Pocongan! Hiiii….. (d/ist)***

Pethilan

Praperadilan Setnov dibacutake

Sajangkah maneh….

Polri pengin Densus Tipikor padha karo KPK

Endi sing ayakan endi sing emas?

Wiranto klarifikasi bab tukon senjata menyang panglima TNI

Sapadha-padha jenderal ‘dilarang saling mendahului’