Warga Tumpleg bleg Nonton Parade Budaya dan Bunga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 74 kali

Puluhan ewu warga Su­ra­baya lan sakiwa tengene tum­pleg bleg ing sauruting da­lan sing diliwati iring-iringan parade budaya lan kembang, Ming­gu (7/5) kepungkur. Mlaku diwiwiti saka Jalan Pahlawan, wewengkon Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jalan Guber­nur Suryo, Jalan Panglima Su­dirman engga Jalan Darmo lan mandheg ing Taman Bungkul, warga padha jejel riyel. Warga padha gumun weruh maneka warna kendharaan hias saka yu­tan kembang kasebut.

Gelaran parade budaya kang mahargya Hari Jadi Kota Su­rabaya (HJKS) kang ka 724 iki pancen luwih regeng ditan­dhingake karo taun-taun sadu­runge. Kejaba adrenge warga kang ngedap-edapi, cacahe pe­serta parade uga luwih akeh. Luwih saka 75 peserta (arak-arakan) sing melu ing acara ta­unan kasebut. Peserta parade iki ora mung teka saka we­weng­kon Jawa Timur wae, na­nging uga saka njaban provinsi lan pulo. “Taun iki uga akeh ta­mu khusus wiwit saka warga asing engga pejabat negara. Malah Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Igna­sius Jonan melu teka lan mbu­kak acara,” kandhane Kepala Bagian Humas Kota Surabaya M Fikser.

Jonan kandha gumun karo acara parade budaya lan kem­bang sing digelar Pemkot Sura­baya kanggo ngregengake HJKS kasebut. “Temen aku gu­mun karo acara parade budaya lan kembang iki. Memper kaya ing Pasadena, Amerika Serikat,” ujare.

Nalika ulang taun Kota Su­ra­baya kang ka 724 suk Mei iki, priya sing natr njabat dadi Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) lan Menteri Perhubungan RI iki melu nelakake pangajap. Jonan ngajap Surabaya tetep dadi ku­tha padha plek karo kebersihan, aman, lan rukun. Muga-muga pa­rade budaya lan kembang iki dadi kelas donya. Jalaran Wali Kota-ne uga wis kelas donya,” kandhane menteri iki.

Jonan pancen sajak kepra­nan banget anggone nekseni mbaka siji peserta parade bu­daya lan kembang budhal saka Tugu Pahlawan engga Taman Bungkul wiwit saka drumband, atraksi tari-tarian, engga arak-arakan mobil hias. Ing antarane mobil hias saka kota sister city Surabaya kayadene Kediri, mo­bil hias OPD Pemkot Surabaya yaiku saka Dinas Kebersihan lan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Ke­tahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informa­tika. Keja iku, uga saka BUMN, BUMD, sarta saperangan ke­lom­pok warga ing Surabaya.

Ing kalodhangan iki Wali Ko­ta Surabaya Tri Rismaharini ngajap pengetan hari jadi Sura­baya kang ka 724 taun iki dadi wektu kanggo tansah ngreksa karukunan ing Surabaya. Ma­syarakat Kota Pahlawan dielik­ake supaya aja gampang buyar. “Ayo ing ulang taun Surabaya kang ka 724 iki kita tansah ge­gandhengan tangan. Aja gam­pang nggegasah utawa diojok-ojoki ora oleh pecah, ora oleh ana sing gegeran apadene ta­wuran. Kita iki putune para Pahlawan, mula iku ayo njaga kerukunan lan mapag mangsa tembe kang luwih becik,” tan­dhese Wali Kota Tri Rismaharini.

Marang masyarakat sing ndeleng parade budaya lan kem­bang, Risma-paraban akrabe Tri Rismaharini-, uga nge­likake supaya melu njaga ka­resikane kutha klawan ora mbu­wang sampah ing sembarang panggonan sasuwene acara dileksanakake. “Ayo bebare­ngan njaga karesikane kutha iki. Tulung aja mbuwang sam­pah sembarangan,” ujare.

Risma nyaguhi bakal mro­mosekake parade budaya lan kembang sing digelar saben taun minangka acara wisata nasional. “Iki mengko bakal di­promosekake minangka kegi­yatan wisata nasional,” tan­dhese. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…