Presiden Jokowi Diajap Nengahi Hak Angket
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 67 kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diajap melu cawe-cawe kanggo nengahi regejegan antarane DPR lan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) marang tuwuhe hak angket. Lelabuhane presiden dianggep bisa ngleremake regejegan antara lelorone institusi kasebut.

Sanajan nemoni sakehing kritikan, akhire DPR ngesahake usulan panganggone hak angket tumrap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ing rapat paripurna DPR kang ka 23 panu­tupan Masa Sidang IV 2016-2017.

Malah, usulan disahake tanpa ngli­wati forum lobi utawa perdebatan antar­anggota lan pimpinan. Kamangka, ana telung fraksi sing nulak usulan kasebut, yaiku Partai Gerindra, PKB, lan Demo­krat. Tetelune fraksi iki banjur milih walk out saka ruwang paripurna merga duwe anggepan pimpinan ora ako­modatif.

Ewasamono KPK sajake ora perduli marang tumindak politike parlemen kuwi. KPK kukuh ora bakal mbukak rekaman paseksene Mir­yam S Haryani tanpa panjaluke pe­ngadilan.

Perlu kawuningan, perkara re­kaman Miryam iku kang dadi sebab tuwuhe hak angket. Kimisi III DPR njaluk KPK gelem mbukak rekaman berita acara pemeriksaan (BAP)-ne Miryam.

Rapat paripurna sing dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah diwiwiti pamacane usulan hak ang­ket tumrap KPK dening wakil sing ngusulake saka anggota Komisi III DPR Tengku Taufiqulhadi. Tanpa nakokake panemune saben fraksi, Fahri langsung nakokake pasaru­jukan marang 324 anggota sing teka.

Sikepe Fahri iki kang ndadekake tu­wuhe tanggapane sakehing anggota nin­dakake interupsi.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat, upamane, langsung nelak­ake sikep fraksine sing nulak hak angket klawan alesan bakal nglairake sawijining kebijakan sing akibate mbruwah marang masyarakat. Dheweke uga was sume­lang yen keputusan sing ditetepake ing hak angket mengko bisa makili aspira­sine masyarakat.

Merga anane regejegan iki supaya ora tambah ngambra-ambra, becike Pre­siden RI Joko Widodo enggal nengahi bab kasebut.

“Mesthine (Presiden Jokowi) dadi panengahe merga uga akeh uwong sing kuciwa. Manut aku, iki bedane pama­rentahan saiki ing konteks KPK karo pa­marentahan kang kepungkur,” kandhane ahli hukum tata negara Bivitri Susanti ing diskusi Jaringan Masyarakat Anti-Korupsi (JaMAK) ajejudhul “Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Ko­rupsi” ing Hotel Puri Denpasar, Jakarta mentas iki.

Manut kandhane, Jokowi minangka presiden bisa nuduhake sikepe ing rapat konsultasi karo DPR. Mula iku dheweke njurung supaya Presiden Jokowi nuduh­ake tumindak nyatane anggone nulak hak angket kasebut. “Sawatara iku tumindak nyatane upamane Jokowi rapat kon­sultasi karo DPR iku dituduhake, sa­engga parpol bisa ngerti Presiden duwe kontrol ing negara iki,” jlentrehe.

Bivitri nambahake, KPK bisa nulak mbukak rekaman pemeriksaan ma­rang anggota DPR saka Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani. Sebabe KPK dia­yomi de­ning sa­kehing un­dhang-undhang. “Sa­najan meng­kone KPK dipeksa me­nehake reka­man sidhang uta­wa bab-bab kang ge­gayutan karo pe­negakan hu­kum, KPK bisa kandha ora bisa,” tan­dhese.

Salah siji un­dhang-undhang kang mikuwati KPK ing perkara iku yaiku undhang-undhang ngenani ke­terbukaan informasi publik. “Sing kandha yen dokumen gegayutan karo proses pe­negakan hukum iku dijabakake saka golongan informasi publik,” ujare. Mula saka iku, manut kandhane, rekaman pe­meriksaan Miryam S Haryani ora bisa dibukak kanggo umum.

“Jalaran bab kasebut bisa ngreridhu prosese hukum,” jlentrehe. Bivitri uga nganggep rapat paripurna DPR sing nya­rujuki usulan hak angket iku ora sah. Sebab rapat sing dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah iku ora nyukupi ka­temtuwan formale. “Dakkira ora gam­pang kaya ngono kuwi. Jalaran iki rak durung final. Isih akeh kang bakal du­madi, dadi dakkira kesuke kanggo ndu­dutake wis total kalah aspek hukume, ja­laran isih akeh sing bisa ditindakake,” tandhese.

Apamaneh, manut tambahe, hak angket DPR marang KPK salah sasaran. Sebabe, hak angket ora bisa digunakake kanggo mbuktekake keterangan palsune saksi ing sidhang. Masalah iku mung bisa dijokake liwat dalan pengadilan Bab iki slaras karo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Panaliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus duwe anggepan, hak angket mi­nangka bukti semangat pemberantasan korupsi ing DPR wis mati. Sebab hak angket  sing diucapake wiwitan dening Komisi III DPR iku dianggep bisa ngren­dheti upaya pemberantasan korupsi KPK, utamane tumrap kasus panduga korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Jalaran salah siji perkara sing diawasi ing hak angket kasebut yaiku ngajap KPK supaya gelem mbukak rekaman peme­riksaan marang anggota DPR saka Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sing saiki wis dadi tersangka kasus menehi keterangan palsu ing sidhang kasus panduga korupsi e-KTP.

“Yen kita deleng greget klawan se­kabehing cathetan kang ana, greget pemberantasan korupsi iku wis mati satemene ing DPR,” tandhese.

DPR saiki, manut kandhane, kepengin ngingu sistem kang korup supaya tetep mlaku. “Niyate DPR sing arep mikuwati KPK liwat hak angket iki, dakkira angel ditampa,” jlentrehe. Nanging uga diakoni isih akeh DPR sing isih percaya karo KPK.

Anggota Komisi III DPR Tengku Taufiqulhadi ngandhakake, sawise di­putusake ing paripurna, saiki nasibe hak angket kari nunggu keputusane fraksi ing rapat pan­sus. “Aku ngajap kabeh fraksi ngirimake utusane, klawan mangkono upaya pa­nganggone hak angket iki lumaku kanthi becik,” ujare.

Manut kandhane, yen fraksi-fraksi nulak ngirimake utusane menyang pan­sus, hak angket iku bakal gagal (wurung) ing tengah dalan, DPR ngadhepi bebaya. “Bebadan kasebut dadi bebadan sing dianggep gagal ngleksanakake hak lan kewajibane. Dewan ajur kawibawane lan ing ngendi-endi bakal disepelekake uwong,” tandhese.

Saiki, isih ana fraksi papat sing ana ing pehak kang nyengkuyung hak angket tumrap KPK. Patang fraksi  kasebut yaiku PDIP, Golkar, NasDem, lan Hanura. Ka­papate fraksi iku minangka partai kang nyengkuyung pemerintahane Jokowi-JK. Sanjabane patang fraksi iku ana Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sing uga mu­judake pehak sing ada-ada hak angket tumrap KPK.

Dene Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai asale Fahri mujudake siji saka enem fraksi sing nulak hak angket jalaran dianggep bakal gawe ringkihe bebadan antikorupsi kasebut. Saliyane PKS, uga ana Partai Gerindra, PKB, PPP, PAN, lan Demokrat. Saka enem fraksi iku, mung Demokrat sing isih pikir-pikir apa arep ngirimake wakile menyang Pansus Angket KPK. Sisane kanthi tegas ngandhakake ora bakal ngirimake wakile nekani pansus kasebut. (tim)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…